Kako da podesim obaveštenja o porukama u ekstranetu?

Updated pre 11 months
Save

Možete da personalizujete vrste obaveštenja koja primate od nas u skladu sa svojim potrebama. Možemo da vam šaljemo SMS poruke za last-minute rezervacije, e-poruke sa obaveštenjima o dolascima i obaveštenja kada primite novu poruku u okviru pošte u ekstranetu.

Za izmenu bilo kog od ovih podešavanja, samo pratite uputstva u nastavku:

  1. Otvorite odeljak “Nalog” i izaberite “Obaveštenja”.
  2. Označite sve odgovarajuće opcije, a zatim kliknite na “Sačuvaj”.

Kako vam se čini ova stranica?