Upravljanje smeštajnim objektima i korisnicima putem glavnog naloga

Ažurirano pre 3 ned. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Glavni nalog je povezan sa ugovorom o saradnji koji imate sa nama, kao i sa smeštajnim objektima na koje se taj ugovor odnosi. Ne možete dodati objekte koji nisu povezani sa ugovorom o saradnji ili ukloniti administratorska prava pristupa glavnim nalozima. 

Glavni nalog može da obuhvata objekat koji nije povezan sa ugovorom o saradnji ukoliko ga mi interno dodamo ili ako ste već bili partner kada vam je dodeljen ID broj pravnog lica prilikom dodavanja novog objekta. Međutim, svaki objekat koji se doda putem glavnog naloga će automatski biti povezan sa ugovorom o saradnji. 

 


Sadržaj članka:


Kako da proverite da li imate glavni nalog

Pratite sledeće korake kako biste proverili koju vrstu naloga imate: 

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“, a zatim na opciju „Kreirajte korisnike i upravljajte njima

Ukoliko imate glavni nalog, ispod vašeg imena će pisati „Glavni nalog“. 

Ako nemate glavni nalog, možete da podnesete zahtev za njegovo kreiranje. U ovom članku ćete saznati kako da nam se obratite za podršku.


Dodavanje smeštajnih objekata na glavni nalog

Smeštajne objekte možete da dodate na glavni nalog ako su obuhvaćeni istim ugovorom o saradnji. Ukoliko to nije slučaj, biće potrebno da kreirate novi korisnički nalog (koji nije glavni) kako biste mogli da dodate te objekte.

Dodavanje smeštajnih objekata obuhvaćenih istim ugovorom

Kada potvrdite da imate glavni nalog, moći ćete na njega da dodate smeštajne objekte koji su obuhvaćeni istim ugovorom o saradnji.

Potrebno je da se ulogujete pomoću glavnog naloga i onda možete jednostavno da kliknete na opciju „Dodajte novi objekat“. Dugme možete pronaći u zaglavlju ekstraneta, u okviru kartice „Početna stranica grupnog naloga“. Bićete direktno preusmereni na stranicu za registraciju.

Putem naloga koji nisu glavni neće biti moguće registrovanje dodatnih smeštajnih objekata.

Dodavanje smeštajnih objekata koji nisu obuhvaćeni istim ugovorom

Ukoliko smeštajni objekat koji želite da dodate nije obuhvaćen istim ugovorom, možete da kreirate novi korisnički nalog (koji nije glavni) za taj objekat tako što ćete pratiti sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“, a zatim izaberite opciju „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 3. Odaberite opciju „Dodajte korisnika
 4. U meniju izaberite opciju „Novi korisnik“ i kreirajte novog korisnika sa drugačijim podacima za logovanje
 5. Dodajte smeštajni objekat na nalog novog korisnika

Dodavanje korisnika smeštajnom objektu

Korisnicima možete dati pristup ekstranetu svog objekta čak i ako nisu deo ugovora o saradnji. To možete učiniti za korisnike koji već imaju naloge koji nisu glavni, kao i za one koji imaju glavne naloge, ali nemaju pristup vašem smeštajnom objektu u ekstranetu.

Dodavanje postojećih korisnika sa nalozima koji nisu glavni

Možete dodati korisnike koji već imaju naloge koji nisu glavni tako što ćete pratiti sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“, a zatim izaberite opciju „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 3. Odaberite opciju „Dodajte korisnika
 4. Izaberite opciju „Postojeći korisnik“ i unesite podatke o njegovom nalogu koji nije glavni (korisničko ime i adresu e-pošte)
 5. Kliknite na opciju „Prikaži prava pristupa

 Dodavanje novih korisnika sa glavnim nalozima

Ukoliko osoba već ima glavni nalog, možete je pozvati da podesi nalog koji nije glavni kako bi mogla da pristupi podacima o vašem smeštajnom objektu u ekstranetu. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“, a zatim na opciju „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 3. Odaberite opciju „Dodajte korisnika
 4. Izaberite opciju „Novi korisnik“ i unesite ime i adresu e-pošte osobe koju želite da dodate
 5. Kliknite na opciju „Sledeći korak: podesite prava pristupa
 6. Odaberite čemu ta osoba može da pristupi
 7. Kliknite na opciju „Pošalji poziv“ kako biste toj osobi poslali e-poruku sa pozivom

Čim ta osoba otvori e-poruku i prihvati poziv, moći će da kreira novi nalog. Trebalo bi da izabere korisničko ime koje se razlikuje od onog koje koristi za svoj glavni nalog. 


Uklanjanje smeštajnih objekata sa glavnog naloga

Putem glavnih naloga nije moguće ukloniti smeštajne objekte sa naloga. To je zbog toga što su glavni nalozi ugovorni nalozi za logovanje, koji automatski obuhvataju sve smeštajne objekte koji pripadaju istom ID broju pravnog lica (istom ID broju ugovora). Iz tog razloga, smeštajni objekat može da se ukloni sa glavnog naloga samo ako se sklopi novi ugovor za njega, odnosno ukoliko se vlasništvo prenese na drugog vlasnika ili ugovor. Ako želite da zatražite promenu vlasništva, pratite korake objašnjene u ovom članku. Ukoliko želite da raskinete ugovor sa nama, pogledajte ovaj članak.

Da li je ovaj članak koristan?