Objavljivanje objekta i kako da postane dostupan za rezervisanje

pomoc
Objavljivanje objekta i kako da postane dostupan za rezervisanje
Da li ste se nedavno registrovali na Booking.com veb sajtu i želite da se ulogujete na svoj nalog? Idite na stranicu za prijavljivanje na Booking.com veb sajtu
pomoc
Objavljivanje objekta i kako da postane dostupan za rezervisanje
Bilo da izdajete veliki objekat sa više prostorija ili mali studio apartman, želite da vaši gosti steknu sjajan prvi utisak. Napravili smo nekoliko kratkih
pomoc
Objavljivanje objekta i kako da postane dostupan za rezervisanje
Opisi vašeg objekta i smeštajnih jedinica biće prevedeni na druge jezike u skladu sa potražnjom koju zabeležimo među svojim korisnicima. Ako utvrdimo da postoji