Podešavanje ograničenja za rezervacije

pomoc
Podešavanje ograničenja za rezervacije
Minimalna dužina boravka predstavlja minimalni broj noćenja koji gosti mogu da rezervišu. Ovo ograničenje možete jednostavno da podesite u aplikaciji Pulse, u