Postupanje u slučaju preklapanja rezervacija i nepojavljivanja