Postupanje u slučaju preklapanja rezervacija i nepojavljivanja

pomoc
Postupanje u slučaju preklapanja rezervacija i nepojavljivanja
Ako imate više od jedne potvrđene rezervacije za istu jedinicu na isti datum, došlo je do preklapanja rezervacija. Iako ova situacija nije idealna, razumemo da