Postupanje u slučaju preklapanja rezervacija i nepojavljivanja

pomoc
Postupanje u slučaju preklapanja rezervacija i nepojavljivanja
Ako želite da zatvorite svoj objekat na određeno vreme, samo obeležite svoje sobe/jedinice kao nedostupne u tom periodu. Pročitajte više o zatvaranju jedinica