Šta je pouzdana autentifikacija korisnika?

Nova direktiva pod nazivom Payment Service Directive 2 (PSD2) stupiće na snagu 14. septembra 2019. godine. Cilj je da se smanji broj prevara i da onlajn plaćanje postane sigurnije. To znači da prilikom terećenja (ili autorizacije) kartice koja nije fizički prisutna ili prilikom terećenja kartica na daljinu, morate da obavite pouzdanu autentifikaciju korisnika (SCA). 

Pouzdana autentifikacija korisnika podrazumeva temeljnu proveru identiteta gostiju. Drugim rečima, gost će morati da dokaže da je vlasnik kartice putem dva od tri načina autentifikacije* prikazana u nastavku:

 

Image
graphic_strong_customer_authentication

**Nečega što korisnik zna (lozinke ili PIN koda), ima (telefona ili fizičkog tokena) ili što je deo korisnika (otiska prsta ili prepoznavanja lica).

 

Napomena: od 14. septembra 2019. godine banke će odbijati uplate za koje je neophodna pouzdana autentifikacija korisnika u slučaju kada nisu ispunjeni neophodni kriterijumi.

 

Idite na:

Kada se primenjuje pouzdana autentifikacija korisnika?

Kakvu podršku će mi Booking.com pružiti?

Sve naplate koje omogućava kompanija Booking.com

Zašto se novi zakonski propis zove PSD2?

Šta predstavlja pouzdana autentifikacija korisnika (SCA) u skladu sa novom PSD2 direktivom?

Za koje teritorije važi SCA u skladu sa PSD2 direktivom?


 

Kada se primenjuje pouzdana autentifikacija korisnika?

Pouzdana autentifikacija korisnika se primenjuje ukoliko teretite kreditnu ili debitnu karticu koja je izdata u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEP), pri čemu se i vi nalazite na teritoriji EEP. Kad god pokušate da teretite karticu koju ne možete fizički da unesete u svoj POS terminal, obavezni ste da sprovedete pouzdanu autentifikaciju korisnika.


 

Kakvu podršku će mi Booking.com pružiti?

Booking.com će se pobrinuti za pouzdanu autentifikaciju korisnika kad je reč o svim rezervacijama za koje se naplata vrši putem Onlajn plaćanja. 

Naplate koje Booking.com delimično omogućava

Ukoliko već koristite Onlajn plaćanje i Booking.com omogućava neke naplate u vaše ime, pružićemo vam podršku na sledeći način:

 • Ukoliko gost plaća putem usluge Onlajn plaćanja, pobrinućemo se za autentifikaciju transakcije. Vi ne treba ništa da uradite.
 • Ukoliko gost izabere da vam plati direktno, SCA može da važi. Ako obično teretite karticu gosta fizički prilikom prijavljivanja ili odjavljivanja, možete da nastavite sa uobičajenim postupkom. SCA se ne primenjuje. Ukoliko gostima naplaćujete na daljinu (npr. plaćanje unapred, depozit ili naknade za nepojavljivanje), SCA može da se primenjuje. U ovim slučajevima ćemo vam pružiti podršku i daćemo sve od sebe da ova izmena što manje utiče na vaše poslovanje.

 

Sve naplate koje omogućava Booking.com

Ukoliko koristite Onlajn plaćanje i sve naplate u vaše ime omogućava Booking.com, ne treba ništa da preduzmete. Mi ćemo izvršiti autentifikaciju svih transakcija za rezervacije koje ste primili putem Booking.com veb sajta.

Šta ako ne želim da koristim Onlajn plaćanje?

Možemo da vam pružimo podršku u vezi sa SCA zahtevima samo ako aktivirate Onlajn plaćanje. Ukoliko ne želite da aktivirate Onlajn plaćanje, moraćete sami da upravljate plaćanjem gostiju i da ispunite zahteve u vezi sa pouzdanom autentifikacijom korisnika. Za više informacija, kontaktirajte svoju banku ili proverite linkove koje smo podelili u odeljku “Naredni koraci” u nastavku. 

Šta da radim ako ne ispunjavam uslove za uslugu Onlajn plaćanja?

Molimo vas da kontaktirate svoju banku. Oni će moći da vas posavetuju u vezi sa novom PSD2 direktivom i pojasniće vam kako da ispunite SCA zahteve. Možete i da proverite linkove koje smo podelili u odeljku “Naredni koraci” u nastavku. 

Šta treba da radim u slučaju odbijenih transakcija?

U slučaju odbijenih transakcija, možete da pratite isti postupak kao i za nevažeće kreditne kartice i označite kartice kao nevažeće. Da bismo vam pomogli da uspešno teretite kartice korisnika, trenutno radimo na poboljšanju postupka za označavanje nevažećih kreditnih kartica u skladu sa SCA zahtevima. Redovno ćemo vas obaveštavati o novostima.

Naredni koraci

Objavićemo još sadržaja u vezi sa pouzdanom autentifikacijom korisnika kako biste tačno znali kako ovaj zakonski propis utiče na vas i na koji način možete da se pripremite pre njegovog stupanja na snagu.

U međuvremenu, više o SCA zahtevima možete da saznate putem veb sajtova kompanija Adyen, Stripe ili JPMorgan


 

Zašto se novi zakonski propis zove PSD2?

PSD2 je skraćenica za Payment Service Directive 2, a reč je o novoj verziji trenutne direktive u vezi sa uslugom plaćanja. Ova verzija propisuje još pouzdaniju autentifikaciju korisnika prilikom onlajn plaćanja/kupovine. Pouzdana autentifikacija korisnika se naziva SCA. Dakle, PSD2 se odnosi na samu direktivu, a SCA na korake koje je potrebno preduzeti kako biste poslovali u skladu sa direktivom.


 

Šta predstavlja pouzdana autentifikacija korisnika (SCA) u skladu sa novom PSD2 direktivom?

Pouzdana autentifikacija korisnika (SCA) se odnosi na dodatne korake koje korisnici treba da preduzmu tokom postupka plaćanja za bilo kakvu kupovinu onlajn ili kada kartica nije fizički uneta u POS terminal. Na ovaj način korisnik potvrđuje da je vlasnik kartice, što će dovesto do smanjenja broja prevara.


 

Za koje teritorije važi SCA u skladu sa PSD2 direktivom?

Važi za teritoriju Evrope, dakle kad god se kompanija od koje korisnik želi da kupi nešto nalazi u nekoj od država Evropskog ekonomskog prostora, kao i kada su banka korisnika ili kompanija koja je izdala kreditnu karticu takođe u okviru EEP.

PSD2 se primenjuje na sledeće države:

 • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Irska
 • Island
 • Italija
 • Kipar
 • Letonija
 • Lihtenštajn
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Malta
 • Monako
 • Nemačka
 • Norveška
 • Poljska
 • Portugal
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španija
 • Švedska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo.