Da li gostima izdajem fakture?

Da, gostima morate da izdate fakturu prilikom odjavljivanja, u papirnom obliku ili putem e-pošte (ili oboje).

Booking.com ne može da pošalje fakturu ni vama, niti vašim gostima, jer kad gost rezerviše smeštaj u vašem objektu, ta rezervacija postaje zakonski sporazum između vas i gosta. Zbog toga je izdavanje faktura gostima vaša odgovornost.

Napomena: Trenutak vršenja naplate može imati određene poreske posledice po vas. Zato je važno da razumete kako se postupa sa lokalnim porezima.