Da li mogu da podesim ista pravila za sve svoje objekte odjednom?

Da biste uštedeli vreme, za samo nekoliko minuta možete da podesite pravila otkazivanja za više objekata odjednom ili za ceo portfolio objekata:

  1. Kliknite na karticu „Objekat“ u ekstranetu bilo kog svog objekta.
  2. Odaberite „Pravila“.
  3. U odeljku „Pravila otkazivanja i plaćanja unapred“ kliknite na „Primeni na sve objekte“ ispod odgovarajućeg pravila otkazivanja ( „Fleksibilno“ ili „Bez mogućnosti povraćaja novca“).
  4. Proverite podešavanja za pravilo.
  5. Kliknite na „Izmeni“ ako želite da unesete izmene ili kliknite na „Dalje“ da biste nastavili.
  6. Kliknite na „Primenite na izabrano“ da biste završili postavljanje pravila.

Napomena: da biste pristupili ovoj funkciji, treba da imate grupni ekstranet nalog za upravljanje većim brojem objekata. Ukoliko imate više objekata kojima upravljate, a i dalje nemate grupni nalog, kontaktirajte nas kako bismo ga napravili