Kako da dodam nova pravila otkazivanja uz cenu?

Kada napravite novo pravilo, treba da ga povežete sa cenom kako bi bilo primenjeno na vašoj Booking.com stranici:

  1. Idite na karticu „Cene i raspoloživost“.
  2. Kliknite na „Cenovni planovi“, a zatim na „Uredi“ ispod cene kojoj želite da dodate novo pravilo.
  3. Pod opcijom „Koje pravilo?“ izaberite novo pravilo koje ste napravili.
  4. Kliknite na „Pregledajte“ da biste još jednom proverili tačnost informacije.
  5. Kliknite na „Primenite cenovnu kategoriju“ ili „Primenite cenovni plan“ da biste završili.  

Takođe možete da napravite novu cenovnu kategoriju za novo pravilo. Želite više informacija? Saznajte kako da promenite pravila otkazivanja.