Kako mogu da podesim kapacitet jedinica, cene i pravila u vezi sa boravkom dece u mom objektu?

Promena propisa

Kako bismo poslovali u skladu sa evropskim potrošačkim pravom, tražimo od svih naših partnera da do 1. septembra 2019. godine dodaju najnoviju verziju Pravila o deci.

Ukoliko već niste dodali najnoviju verziju, to možete da učinite tako što ćete podesiti kapacitet jedinica za boravak dece (kao što je objašnjeno u nastavku).

Napomena: ako želite da dodate najnoviju verziju Pravila o deci bez menjanja podešavanja cena i kapaciteta, samo pregledajte svoja podešavanja i ponovo ih sačuvajte.

 

Kapacitet jedinica za boravak dece

Da biste podesili kapacitet jedinica za boravak dece, treba da ga dodate u odeljku „Deca i dodatni kreveti“ u okviru stavke „Pravila“ – ovaj kapacitet je odvojen od standardnog kapaciteta (za odrasle) koji se nalazi pod stavkom „Podaci o smeštajnim jedinicama“ u okviru kartice „Objekat“. Prema tome, maksimalni kapacitet jedinica je zbir ova dva kapaciteta (za odrasle i decu).

Na primer, zamislite da ste u delu „Podaci o smeštajnim jedinicama“ podesili kapacitet za dvokrevetnu sobu sa bračnim krevetom na dve odrasle osobe. Ukoliko podesite kapacitet za istu jedinicu u odeljku „Deca i dodatni kreveti“ kako biste omogućili boravak dva deteta u njoj, maksimalni kapacitet jedinice će biti četiri (dve odrasle osobe i dva deteta).

Napomena: bilo koje naknade za dodatne goste koje naplaćujete nisu trenutno uključene u ukupnu cenu prikazanu tokom procesa rezervisanja. Od 1. septembra 2019. godine, to će se promeniti za svakog partnera koji podesi kapacitet jedinica za boravak dece (i ima dodatne cene za decu).

 

Za sada, gosti mogu da vide ovu informaciju pod stavkom „Kućni red“ na stranici vašeg objekta (i u svojoj potvrdi rezervacije).

Cene i pravila u vezi sa boravkom dece

Odeljak „Deca i dodatni kreveti“ u okviru stranice „Pravila“ u vašem ekstranetu omogućava vam da navedete da li u objektu mogu da borave deca do određenog uzrasta ili boravak dece uopšte nije moguć.

Ako dozvoljavate boravak dece u svom objektu, možete da koristite odeljak „Opcije i doplata za boravak dece“ da biste gostima prikazali sledeće:

 • maksimalni uzrast dece kojoj je dozvoljen boravak u vašem objektu
 • broj dece koja mogu da borave u postojećim krevetima u vašim jedinicama
 • bilo koje fiksne ili promenljive naknade u zavisnosti od uzrasta

Ako želite da ažurirate ili izmenite pravila u vezi sa boravkom dece u svom objektu, uradite sledeće:

 1.  Otvorite karticu „Objekat“ i kliknite na „Pravila“.
 2.  U odeljku „Deca i dodatni kreveti“*, kliknite na „Izmenite“ ispod „Deca“ ili „Opcije i doplata za boravak dece“ da biste prilagodili sledeće stavke:
  • maksimalni uzrast dece kojoj je dozvoljen boravak u vašem objektu
  • broj dece koja mogu da borave u postojećim krevetima u vašim jedinicama
  • bilo koje fiksne naknade u zavisnosti od uzrasta
  • broj dodatnih kreveta koji mogu da se dodaju za boravak dece
  • maksimalni uzrast dece koja mogu da budu smeštena u dečjim krevecima i dodatnim krevetima
  • bilo koje fiksne ili promenljive naknade za dečje krevece i dodatne krevete
 3. Izaberite „Pregledajte“ da biste pregledali svoje izmene, a kada završite, kliknite na „Sačuvaj“.

*Ako prethodno niste podesili kapacitet jedinica za boravak dece, automatski će vam se prikazati odeljci „Kapacitet za boravak dece“ i „Doplata za boravak dece“ (između ostalih), gde možete da podesite opcije koje su iznad navedene pod tačkom 2.