Kako mogu da promenim pravila otkazivanja?

Ako želite da promenite svoja pravila otkazivanja, pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na karticu „Objekat“ u ekstranetu i izaberite „Pravila“ da biste uneli izmene.
  2. Kliknite na dugme „Izmenite“ pored pravila koje želite da izmenite.
  3. Prilagodite pravilo
    • Možete da navedete da li postoji period u kome je moguće besplatno otkazivanje, kao i dozvoljeni vremenski okvir pre samog dolaska gosta.
    • Takođe možete da precizirate koliko se naplaćuje otkazivanje rezervacije ili nepojavljivanje gosta.
  4. Ne zaboravite da kliknete na „Sačuvaj“ kada završite. Novo pravilo će se primenjivati na sve buduće rezervacije.

Napomena: kada kreirate novo pravilo, moraćete da ga povežete sa cenom kako bi bilo aktivirano na vašoj Booking.com stranici. Find out how to povežete novo pravilo otkazivanja sa cenom.