Najčešće postavljana pitanja u vezi sa plaćanjem

Napomena: naša usluga naplate još nije dostupna svuda. Kontaktiraćemo vas kada postane dostupna za vaš objekat.

5 najčešće postavljanih opštih pitanja:

5 najčešće postavljanih pitanja o virtuelnim kreditnim karticama:

5 najčešće postavljanih pitanja o uplatama na račun:

1. ODELJAK: Opšte

Kako funkcionišu rešenja za naplatu kompanije Booking.com?

Kompanija Booking.com može da se pobrine za plaćanje gostiju umesto vas, i to na način koji odgovara potrebama vašeg objekta. Vršimo isplate putem virtuelne kreditne kartice ili uplate na račun, u skladu sa pravilima rezervisanja za vaš objekat.

Do sada mnogi međunarodni putnici možda nisu mogli da rezervišu boravak u vašem objektu jer njihovi željeni načini plaćanja nisu bili dostupni. Sada podržavamo alternativne načine plaćanja kao što su PayPal, Alipay i WeChat Pay, što znači da će više gostiju moći da rezerviše.


Kako mogu da znam da li je gost platio onlajn?

U naslovu e-potvrde rezervacije gosta će pisati „Plaćeno onlajn". Oznaka "Plaćeno onlajn" će se takođe pojaviti i u koloni "Status” u okviru stranice "Rezervacije" u vašem ekstranetu. Ukoliko koristite XML provajder (kao što je sistem za upravljanje objektom (PMS) ili channel manager), molimo vas da kontaktirate nadležnu kompaniju za više informacija o tome kako se te informacije prikazuju u njihovom sistemu.


Kako da znam da li mi kompanija Booking.com plaća putem virtuelne kreditne kartice ili uplate na račun?

To možete da saznate ako kliknete na karticu "Finansije" u svom ekstranetu i izaberete opciju "Onlajn plaćanje" ili "Usluga naplate kompanije Booking.com".

Te informacije se nalaze i pored svake rezervacije na stranici "Rezervacije". Tu možete da vidite način plaćanja za svaku rezervaciju u koloni "Ukupna cena".

Za više informacija o svim načinima plaćanja, pročitajte odeljke "Primanje uplata putem virtuelne kreditne kartice" i "Primanje uplata na račun" u nastavku.


Ko naplaćuje eventualne dodatne troškove gostiju?

U slučaju onlajn rezervacija, dodatni troškovi i naknade su obično uključeni, osim ukoliko se obračunavaju po osobi i ako ste u svom ekstranetu podesili da "nisu uključene u cenu". Potrebno je da vi naplatite te isključene naknade koje se plaćaju po osobi. Možete da vidite pregled naknada za svaku rezervaciju zasebno u odeljku "Detalji rezervacije", unutar kartice "Rezervacije" u svom ekstranetu.


Kako da gostima naplatim eventualnu štetu koju naprave?

Kompanija Booking.com gostima ne naplaćuje depozit za slučaj štete. Međutim, u skladu sa svojim kućnim redom, možete direktno sa gostima da se dogovorite oko plaćanja depozita za slučaj štete. Za više informacija o podešavanju depozita za slučaj štete, pogledajte naša detaljna uputstva.


Ko izdaje fakture mojim gostima?

Potrebno je da svojim gostima izdate fakturu prilikom odjavljivanja – u štampanoj formi, putem e-pošte ili oba. Razlog za to je činjenica da je sporazum o rezervisanju sklopljen između gosta i vas, a ne kompanije Booking.com. Zato kompanija Booking.com ne šalje fakture za rezervacije smeštajnih jedinica vama ili vašim gostima.

Međutim, naplata usluga gostu može da uključuje i obavezu plaćanja poreza. Saznajte više u ovom članku o lokalnim porezima.


Šta se dešava ako odlučim da izvršim povraćaj novca gostu?

U tom slučaju ne treba da preduzmete nikakve dodatne korake – jednostavno pratite uobičajeni postupak da biste započeli povraćaj novca, a kompanija Booking.com će se pobrinuti za sve ostalo. Gostu ćemo vratiti novac u vaše ime i taj iznos vam neće biti uplaćen. Za povraćaj novca u slučaju uplata na račun, iznos ćemo oduzeti od sledeće isplate na vaš račun, tako da ne treba ništa da uradite. Kada je u pitanju povraćaj novca za uplate putem virtuelnih kartica, biće potrebno da izvršite povraćaj novca na virtuelnu karticu, ukoliko ste već naplatili iznos sa nje. U suprotnom, ne morate ništa dodatno da uradite.


2. ODELJAK: Primanje uplata putem virtuelne kreditne kartice

Šta je virtuelna kreditna kartica i kako funkcioniše?

Virtuelne kreditne kartice (VCC) su digitalne MasterCard kartice koje omogućavaju jednostavna i sigurna plaćanja onlajn. Za svaku rezervaciju koju dobijete poslaćemo vam novu karticu. Virtuelna kreditna kartica se može iskoristiti samo jednom (jedna kartica po rezervaciji). Svaka ima jedinstveni broj kartice, datum isteka i CVC kod koji se nikada ne koriste više puta. Osim toga, svaka ima i datum aktivacije koji zavisi od pravila u vezi sa rezervacijama u vašem objektu.

Za rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca, možete da izvršite naplatu sa virtuelne kreditne kartice čim je dobijete. U slučaju rezervacija sa fleksibilnim pravilima, datum aktivacije će biti datum prijavljivanja vašeg gosta. Možete da teretite virtuelne kreditne kartice do šest meseci nakon datuma odjavljivanja gosta, a potom će virtuelna kreditna kartica isteći. Ukoliko ova kartica istekne, period za njenu naplatu može da se produži za dodatnih šest meseci, počevši od datuma isteka kartice. Nakon završetka drugog perioda od šest meseci, nećete imati prava na sredstva i od tog trenutka će ona pripadati kompaniji Booking.com.


Kako da izvršim naplatu sa virtuelne kreditne kartice?

Da biste izvršili naplatu sa virtuelne kreditne kartice za rezervaciju koja je plaćena onlajn, otvorite karticu "Rezervacije" u svom ekstranetu. Potražite rezervaciju koja odgovara kartici koju ste dobili i kliknite na broj rezervacije. U okviru stranice "Detalji rezervacije", odeljak "Pregled plaćanja gosta" vam pokazuje informacije koje su vam potrebne za vršenje naplate sa virtuelne kreditne kartice – broj kartice, ime vlasnika, datum aktivacije i raspoloživo stanje.

Za detaljnije vizuelno objašnjenje o vršenju naplate sa virtuelne kreditne kartice pogledajte naše video-uputstvo u nastavku:


Zašto ne mogu da izvršim naplatu sa virtuelne kreditne kartice?

Ako se desi nešto nepredviđeno dok pokušavate da izvršite naplatu sa virtuelne kreditne kartice, razlog za to ćete moći da vidite u okviru stranice "Detalji rezervacije", približno 30 minuta nakon što ste pokušali da izvršite naplatu sa kartice.

Glavni razlozi za poteškoće pri vršenju naplate sa virtuelne kreditne kartice su sledeći:

  1. Kartica još nije aktivirana – proverite datum aktivacije kartice.
  2. Nedovoljno sredstava – proverite raspoloživo stanje na kartici. Možda ste pokušali da naplatite pogrešan iznos.
  3. Previše puta ste pokušali da izvršite naplatu sa iste kartice (i sistem je iz bezbednosnih razloga onemogućio svaku dalju naplatu) – molimo vas da pokušate ponovo za 24 sata.
  4. Kartica je istekla – virtuelne kreditne kartice možete da teretite do šest meseci nakon datuma odjavljivanja gosta, a potom će virtuelna kreditna kartica isteći. Ukoliko ova kartica istekne, period za njenu naplatu može da se produži za dodatnih šest meseci, počevši od datuma isteka kartice. Nakon završetka drugog perioda od šest meseci, nećete imati prava na sredstva i od tog trenutka će ona pripadati kompaniji Booking.com.
  5. Oznaka šifre delatnosti na vašem aparatu za kartice je neispravna. Naplatu sa virtuelnih kreditnih kartica koje izdaje kompanija Booking.com mogu da izvrše samo poslovna lica koja su registrovana kao pružaoci usluge smeštaja – molimo vas da se za pomoć obratite kompaniji koja vam je izdala aparat.

Ako se suočavate sa poteškoćama koje ne odgovaraju gorenavedenim razlozima, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona koji inače koristite.

 


Šta se dešava u slučaju otkazivanja, nepojavljivanja i izmena?

Ako gost otkaže, ne pojavi se ili izmeni rezervaciju, a pritom vam duguje novac, uz obaveštenje putem e-pošte dobićete i ažuriranu virtuelnu kreditnu karticu.


Kako gostu mogu da vratim novac, a već sam izvršio naplatu sa virtuelne kreditne kartice?

Kompanija Booking.com će vam pomoći pri povraćaju novca gostu. Ako ste već primili novac za rezervaciju, treba samo da vratite taj iznos na istu virtuelnu kreditnu karticu koju smo vam poslali. Podatke kartice ćete naći uz podatke o rezervaciji vašeg gosta. 

Napomena: na virtuelne kreditne kartice može da se izvrši povraćaj novca čak i nakon što isteknu. Ukoliko je datum isteka prošao, unesite trenutni mesec kao datum isteka kartice. 

Ukoliko imate poteškoća da vratite novac na virtuelnu kreditnu karticu, preporučujemo vam da kontaktirate svoju banku ili finansijsku instituciju. 


Kada i kako će mi biti uplaćen novac?

Kada gost napravi rezervaciju na Booking.com veb sajtu i plati je onlajn, mi vam šaljemo virtuelnu kreditnu karticu putem pouzdanog eksternog pružaoca usluge plaćanja, zajedno sa svim podacima o rezervaciji. Ova kartica vam omogućava naplatu tačnog iznosa za tu rezervaciju, a naplatu vršite kao i obično. Samo vodite računa da to uradite posle datuma aktivacije kartice. Za rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca, to će biti datum kada je napravljena rezervacija ili datum od kada prestaje mogućnost povraćaja novca. U ostalim slučajevima, datum aktivacije je datum prijavljivanja gosta.


Koliko dugo mogu da vidim podatke virtuelne kreditne kartice i koliko vremena imam da izvršim naplatu sa nje?

Podatke virtuelne kreditne kartice možete da pregledate koliko god puta želite, do šest meseci nakon odjavljivanja gosta. Naplatu sa virtuelne kreditne kartice možete da vršite do šest meseci nakon datuma odjavljivanja gosta, a potom će virtuelna kreditna kartica isteći. Ukoliko ova kartica istekne, period za njenu naplatu može da se produži za dodatnih šest meseci, počevši od datuma isteka kartice. Nakon završetka drugog perioda od šest meseci, nećete imati prava na sredstva i od tog trenutka će ona pripadati kompaniji Booking.com.


Šta da radim ako se od mene traži da unesem poštanski broj prilikom vršenja naplate sa virtuelne kreditne kartice?

Ponekad može da se od vas traži da dodate poštanski broj prilikom postupka naplate. Ako se to desi, možete da unesete bilo koji od sledećih brojeva: poštanski broj vašeg gosta, vaš broj ili 1017 CE (broj sedišta kompanije Booking.com u Amsterdamu).


Koliko iznose troškovi transakcije?

Troškovi transakcije povezani sa našim virtuelnim kreditnim karticama iznose između 2% i 3%, uz ostale troškove obrade koje naplaćuje vaša banka. Uz naše virtuelne kreditne kartice se naplaćuje minimalna naknada od 2%, ali svi dalji troškovi zavise od zakona određene države, pružaoca usluge plaćanja i vaše banke.

Ako niste sigurni, molimo vas da kontaktirate svoju banku ili pružaoca usluge plaćanja da biste dobili više informacija o ovim troškovima. Bez obzira na vrstu ovih troškova, virtuelna kreditna kartica predstavlja siguran, bezbedan i pouzdan način plaćanja.

 


Kako devizni kurs utiče na plaćanje putem virtuelne kreditne kartice?

Devizni kurs ne utiče na vaše uplate ukoliko su cene koje odredite za svoje smeštajne jedinice (unete cene) u istoj valuti u kojoj se vrši naplata sa virtuelne kreditne kartice (vašoj lokalnoj valuti).

Ako dobijete virtuelnu kreditnu karticu u jednoj valuti i promenite je u drugu, u tom slučaju devizni kurs može da ima uticaja, u zavisnosti od kupovnog kursa vaše banke. Kupovni kurs je promenljivi kurs koji banke koriste za inostrane transakcije. Ako želite da saznate koliki je kupovni kurs, to možete da pogledate na veb sajtu svoje banke ili možete pozvati svoju banku.


Kako plaćam proviziju za ovakve rezervacije?

Provizija za ovakve rezervacije se plaća na isti način kao i za druge rezervacije. Dobićete bruto uplatu za sve rezervacije koje su gosti platili onlajn, kao i e-poruku sa fakturom i izjavom o rezervacijama (koja je dostupna i u kartici "Finansije" u vašem ekstranetu).

Napomena: na fakturi će biti navedene sve rezervacije iz prethodnog meseca – kako one koje su plaćene onlajn, tako i one koje su gosti platili u vašem objektu. Ako želite da vidite pregled onlajn i direktno plaćenih rezervacija, otvorite karticu "Finansije"  i izaberite “Fakture”.


3. ODELJAK: Primanje uplata na račun

Note: ne ispunjavaju svi objekti uslove za ovu uslugu. Ako želite da proverite da li vaš objekat ispunjava uslove, kao i više informacija o povezanim troškovima, ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu "Finansije". Zatim izaberite opciju "Primanje uplata" iz padajućeg menija i skrolujte naniže do najčešće postavljanih pitanja koja se nalaze na dnu.

Kada ću primiti uplatu i koliko dugo traje postupak uplate na račun?

Uplate od gostiju ćete dobiti sigurnom uplatom na račun. Uplatu ćemo izvršiti najkasnije do 15. u mesecu nakon datuma odjavljivanja gosta. U zavisnosti od vaše banke, novac može da se pojavi na računu za nekoliko dana.


Gde mogu da pronađem svoju fakturu za plaćanje provizije i obaveštenje o uplati?

Ulogujte se u svoj ekstranet i kliknite na karticu "Finansije". Zatim iz liste izaberite odeljak “Fakture” i pojaviće se obaveštenje o uplati.

Da biste videli svoje obaveštenje o uplati, izaberite odeljak “Uplate od kompanije Booking.com“. Ako želite da pogledate svoje fakture, izaberite “Uplate kompaniji Booking.com“.

Sve dokumente možete da preuzmete u PDF formatu klikom na link.


Kako plaćam proviziju za ove rezervacije?

U zavisnosti od države u kojoj se vaš objekat nalazi i modela plaćanja koji koristite, vaše isplate će biti u bruto ili neto iznosu. Ako primate bruto isplate, dobićete ukupan iznos koji je naveden na vašem obaveštenju o uplati (dokumentu koji vam šaljemo kao potvrdu da smo vam uplatili novac). Zatim ćete dobiti fakturu za proviziju koju treba da platite.

Imajte u vidu da su u fakturi prikazane sve rezervacije iz prethodnog meseca, uključujući one koje nisu plaćene onlajn. Ako niste sigurni gde možete da pronađete svoje obaveštenje o uplati, u nastavku pogledajte odgovor na pitanje „Gde mogu da pronađem svoju fakturu za plaćanje provizije i obaveštenje o uplati?“.

Ako primate neto isplatu, dobićete ukupan iznos svojih rezervacija sa datumima odjavljivanja u toku prethodnog meseca, koji će biti umanjen za ukupan iznos svih faktura iz prethodnog meseca. Nije potrebno da plaćate proviziju jer će ona već automatski biti oduzeta od vaše isplate.


Kako da dodam/izmenim svoje bankovne podatke za primanje uplata na račun?

Ulogujte se u svoj ekstranet, otvorite karticu "Finansije"  i kliknite na odeljak “Podaci za plaćanje“. Zatim idite na “Primanje novca od kompanije Booking.com“ i kliknite na “Dodajte/Izmenite“ da biste dodali ili izmenili svoje podatke. Aktiviranje bankovnog računa u našem sistemu može da potraje do pet radnih dana.

Ako želite više informacija o unošenju svojih podataka za plaćanje, pogledajte naše video-uputstvo u nastavku:


Kako devizni kurs utiče na uplate na račun?

Ako je valuta u kojoj unosite svoje cene (valuta unetih cena) ista kao valuta u kojoj vršite plaćanja (valuta isplate), devizni kurs neće uticati na vaše isplate. Međutim, pojedini partneri moraju da koriste dve valute, što znači da pomenute valute nisu iste. Ovo je najčešći slučaj u Češkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Turskoj.

U tim slučajevima primenjujemo devizni kurs kompanije Bloomberg koji važi na dan pre slanja obaveštenja o uplati za taj mesec. Ako vršimo isplatu u valuti koja nije lokalna valuta vaše banke, kupovni kurs koji određuje vaša banka će imati uticaja na devizni kurs koji se primenjuje za isplatu (kupovni kurs svoje banke možete da proverite na njenom veb sajtu ili telefonom). Valuta u kojoj se vrši isplata je naznačena na obaveštenju o uplati koju vam šaljemo na početku svakog meseca.


Zbog čega se ukupna cena rezervacije na mojoj fakturi razlikuje od iznosa rezervacije na mom obaveštenju o uplati?

Ukupni iznos rezervacije na vašoj fakturi uključuje samo cenu smeštajne jedinice.  Sa druge strane, ukupni iznos rezervacije na vašem obaveštenju o uplati predstavlja celokupni iznos koji je naplaćen gostu. To podrazumeva cenu smeštajne jedinice i bilo kakve dodatne naknade (osim ukoliko ste podesili ove naknade kao “isključene” i da se obračunavaju “po osobi”).

Ukupni iznos rezervacije na vašem obaveštenju o uplati može da uključuje dodatke poput naknada za usluge, cene čišćenja, parkinga ili doručka, ukoliko su podešene kao “isključene” i da se obračunavaju po boravku, noćenju ili kao procenat ukupne cene.

Napomena: ne naplaćujemo proviziju na ove isključene usluge.


Zašto je potrebno da imam obrazac za direktno zaduženje kada koristim rešenja za naplatu kompanije Booking.com?

Obrazac za direktno zaduženje je potreban kao odobrenje za naplatu sredstava sa vašeg bankovnog računa u slučaju da je iznos fakture viši od iznosa na vašem obaveštenju o uplati. U tom slučaju biće potrebno da platite razliku. Više informacija o plaćanju faktura možete da pronađete ovde.

Napominjemo da direktno zaduženje još nije dostupno u svim zemljama.


4. ODELJAK: Plaćanje u Severnoj Americi

Kada ću primiti uplate?

Vaša isplata će biti poslata dan nakon datuma odjavljivanja vašeg gosta, iako prenos sredstava na vaš račun može da potraje i do sedam radnih dana. Ako želite da pratite datume i iznose uplata, otvorite karticu "Finansije", izaberite odeljak “Fakture“, a zatim “Uplate od kompanije Booking.com“.


Koliki iznos ću da dobijem?

Dobićete iznos u vrednosti rezervacija i svih dodatnih troškova (osim ako se naplaćuju “po osobi“, “po noćenju“ i ako “nisu uključeni“). Ako želite da gostima naplatite ove dodatne troškove, to možete da učinite posebno.


Kako funkcioniše naplata dodatnih troškova?

Sada nudimo i opciju koja vam omogućava da gostima naplatite dodatne troškove. Ona vam pomaže da gostima naplatite dodatke kao što su boravišne takse, troškovi čišćenja, doručak i parking.

Da biste popunili zahtev za naplatu dodatnih troškova, ulogujte se u svoj ekstranet i idite na stranicu "Detalji rezervacije". Kliknite na “Zatražite naplatu dodatnih troškova“ i pošaljite gostima zahtev na odobrenje.

Naplatu dodatnih troškova možete da zatražite u periodu od jednog dana pre prijavljivanja do jednog dana nakon odjavljivanja. Kada gost odobri vaš zahtev, mi ćemo vam uplatiti iznos u roku od 7 dana.


Šta da radim ako mi ne stignu uplate?

Ako vam nisu stigle uplate, moguće je da vam račun nije aktivan jer mu nedostaju podaci potrebni za potpunu verifikaciju. Da biste to rešili, otvorite karticu "Finansije" u svom ekstranetu, kliknite na “Uplate od kompanije Booking.com“, a zatim izaberite “Ažuriraj podatke“. Kada ažurirate svoje podatke i vaš račun bude verifikovan, biće poslata uplata koja uključuje sve preostale rezervacije. Sredstva će biti prebačena na vaš račun u roku od sedam dana.


Kako mogu da izmenim svoje bankovne podatke i koliko traje obrada unetih izmena?

Svoje bankovne podatke možete da izmenite u ekstranetu ili pomoću aplikacije Pulse.

U ekstranetu kliknite na karticu "Finansije" i izaberite odeljak “Podaci za plaćanje“. Zatim kliknite na “Podaci za plaćanje za dolazne uplate“ i izaberite “Dodajte/Izmenite“ da biste izmenili svoje podatke.

Za više informacije o unošenju podataka za plaćanje pogledajte naše video-uputstvo u nastavku:

Ako želite da ažurirate svoje podatke za plaćanje putem aplikacije Pulse, kliknite na “Više“ i izaberite “Plaćanja“. Zatim izaberite “Podaci za plaćanje“ i unesite svoje nove podatke. Kada završite, ne zaboravite da dodirnete opciju “Sačuvaj“.

Novi račun će biti aktiviran u našem sistemu u roku od najviše pet radnih dana nakon ažuriranja podataka.


Kako plaćam proviziju za ove rezervacije?

Provizija za ove rezervacije se plaća na isti način kao i za druge rezervacije. Dobićete bruto uplatu za sve rezervacije koje su gosti platili onlajn, kao i e-poruku sa fakturom i izjavom o rezervacijama (koja je dostupna i u okviru kartice "Finansije" u vašem ekstranetu).

Napomena: na fakturi će biti navedene sve rezervacije iz prethodnog meseca – kako one koje su plaćene onlajn, tako i one koje su gosti platili u vašem objektu. Ako želite da vidite pregled onlajn i direktno plaćenih rezervacija, otvorite karticu "Finansije" i izaberite “Fakture“.


Kako funkcioniše naplata gostima? Da li je taj postupak automatski?

Da, gostima se automatski naplaćuje putem našeg sistema. Vi ne treba da preduzimate ništa.


U kojoj valuti će gostima biti naplaćeno?

Gostima će biti naplaćen iznos u valuti u kojoj ste postavili cene svojih smeštajnih jedinica.