Plaćanje – najčešće postavljana pitanja i sve potrebne informacije

Updated pre 3 mes. | Čitanje: 10 min.
Da li ste vi gost? Ako jeste, posetite veb sajt za korisničku podršku.

Usled krizne situacije i u pokušaju da bolje zaštitimo interese svojih partnera i gostiju, odlučili smo da izmenimo datum aktivacije svih neterećenih i budućih virtuelnih kreditnih kartica. Za više informacija, pročitajte ovaj članak.

Napomena: naša usluga naplate još nije dostupna svuda. Kontaktiraćemo vas kada postane dostupna za vaš objekat.


Radi lakšeg pronalaženja informacija, možete da koristite sadržaj naveden u nastavku ili funkciju pretrage u okviru stranice na pretraživaču (CTRL + F za Windows, odnosno COMMAND + F za Mac) u koju možete da kucate ono što tražite.

Sadržaj

ODELJAK 1: Opšte informacije

ODELJAK 2: Primanje uplata putem virtuelne kreditne kartice

ODELJAK 3: Primanje uplata na račun

ODELJAK 4: Plaćanje u Severnoj Americi

ODELJAK 5: Plaćanje u Brazilu


ODELJAK 1: Opšte informacije

1.1. Kako funkcionišu rešenja za naplatu kompanije Booking.com?

Kompanija Booking.com može da se pobrine za plaćanje gostiju umesto vas, i to na način koji odgovara potrebama vašeg objekta. Možemo da vam platimo putem virtuelne kreditne kartice ili uplate na račun, u skladu sa pravilima koja ste izabrali za svoj objekat.

Međunarodni putnici možda prethodno nisu mogli da rezervišu boravak u vašem objektu jer njihovi željeni načini plaćanja nisu bili dostupni. Sada podržavamo alternativne načine plaćanja kao što su PayPal, Alipay i WeChat Pay, što znači da će veći broj gostiju moći da rezerviše u vašem objektu.

Više informacija o rešenjima za plaćanje kompanije Booking.com i tome kako da ih aktivirate možete pronaći u ovom članku.

1.2. Kako mogu da znam da li je gost platio onlajn?

Postoji nekoliko načina da proverite da li je gost platio onlajn:

 • U naslovu e-potvrde rezervacije gosta će pisati „Plaćeno onlajn“. 
 • Ova oznaka će se takođe prikazivati u koloni „Status“ u okviru stranice „Rezervacije“ u vašem ekstranetu. 
 • Ukoliko koristite XML provajder (channel manager ili sistem za upravljanje objektom), više informacija o prikazu i integraciji podataka o plaćanju možete da pronađete u ovom članku.

Gostima se naplaćuje u skladu sa vašim pravilima i garantujemo da će platiti ceo iznos pre nego što dođu u vaš objekat. Ukoliko navedeni podaci kreditne kartice nisu važeći i gost ih ne ažurira ili ne navede podatke važeće kartice u roku od 24 sata, rezervacija će automatski biti otkazana i nećemo vam naplatiti proviziju.

1.3. Kako da znam da li mi kompanija Booking.com plaća putem virtuelne kreditne kartice ili uplate na račun?

Ovi podaci su navedeni u ekstranetu, na stranici „Podaci o rezervaciji“, u koloni „Cena“. Informacije o načinu plaćanja takođe možete pronaći u odeljku „Podaci o plaćanju“ svake rezervacije. 

1.4. Ko naplaćuje eventualne dodatne troškove gostiju?

Dodatni troškovi i naknade su obično uključeni za onlajn rezervacije, osim ukoliko se obračunavaju po osobi ili ako ste u ekstranetu podesili da „nisu uključeni u cenu“. Potrebno je da sami naplatite isključene naknade koje se plaćaju po osobi. Možete da vidite pregled naknada za svaku rezervaciju zasebno u odeljku „Podaci o rezervaciji“, u okviru kartice “Rezervacije“ u ekstranetu.

1.5. Kako da gostima naplatim eventualnu štetu koju naprave?

Kompanija Booking.com gostima ne naplaćuje depozit za slučaj štete. Međutim, u skladu sa svojim kućnim redom, možete direktno sa gostima da se dogovorite u vezi sa plaćanjem depozita za slučaj štete. Za više informacija o podešavanju depozita za slučaj štete, pogledajte naša detaljna uputstva.

1.6. Ko izdaje fakture mojim gostima?

Biće potrebno da svojim gostima izdate fakturu prilikom odjavljivanja – u štampanoj formi, putem e-pošte ili na oba načina. Razlog za to je činjenica da sporazum o rezervisanju predstavlja direktnu transakciju između gosta i vas, a ne kompanije Booking.com. 

Nekoliko važnih informacija o fakturama:

 • Booking.com ne snosi odgovornost za fakturisanje i neće slati fakture za bilo koju rezervaciju jedinice vama ili vašem gostu. 
 • Pobrinite se da svaka faktura koju pošaljete gostu bude izdata na njegovo ime (ili neko drugo, na osnovu dogovora sa gostom). 
 • U slučaju isplata koje vam šaljemo putem virtuelnih kreditnih kartica, ime vlasnika kartice će uvek biti „Booking.com (agent)“. 
 • Kada naplatite usluge gostu, možete imati obavezu plaćanja poreza. Saznajte više u ovom članku o lokalnim porezima.

Više informacija o fakturama možete pronaći u ovom članku.

1.7. Šta se dešava ako odlučim da izvršim povraćaj novca gostu?

Nakon što započnete postupak povraćaja novca, Booking.com će se pobrinuti za ostalo. Odgovarajući iznos vam neće biti isplaćen i izvršićemo povraćaj novca gostu u vaše ime. 

Ako je reč o povraćaju novca putem uplate na račun, oduzećemo iznos povraćaja od vaše sledeće isplate na račun. Ukoliko u tom trenutku ne postoji naredna isplata, biće potrebno da izmirite iznos povraćaja novca. 

Ako je reč o povraćaju novca putem virtuelne kreditne kartice, biće potrebno da izvršite povraćaj novca na karticu ako ste već naplatili iznos sa nje. Više informacija o povraćaju novca na virtuelne kreditne kartice možete pronaći u ovom članku.

ODELJAK 2: Primanje uplata putem virtuelne kreditne kartice

2.1. Šta je virtuelna kreditna kartica i kako funkcioniše?

Virtuelna kreditna kartica je privremena, digitalna MasterCard kartica koja je povezana sa postojećom kreditnom karticom. Funkcioniše kao i obične kreditne kartice i pomaže gostima da vrše sigurna plaćanja onlajn. 

Važne informacije o terećenju virtuelnih kreditnih kartica: 

 • Za svaku rezervaciju koju dobijete, poslaćemo vam novi broj virtuelne kreditne kartice. 
 • Virtuelna kreditna kartica se može iskoristiti samo jednom (jedna kartica po rezervaciji). 
 • Svaka virtuelna kreditna kartica ima jedinstveni broj kartice, datum isteka i CVC kôd. Ovi podaci se nikada ne koriste više puta. 
 • Svaka virtuelna kreditna kartica takođe ima datum aktivacije, koji je uvek jedan dan nakon prijavljivanja.

Važne informacije o datumima isteka prilikom terećenja virtuelnih kreditnih kartica:

 • Za rezervacije napravljene 1. novembra 2019. godine ili kasnije: možete da teretite virtuelne kreditne kartice do 12 meseci nakon datuma odjavljivanja gosta.
 • Za rezervacije napravljene pre 1. novembra 2019. godine: virtuelna kreditna kartica će važiti šest meseci nakon datuma odjavljivanja gosta. Ovaj period može da se produži za još šest meseci od datuma isteka kartice.
 • Ukoliko ne izvršite naplatu sa virtuelne kreditne kartice u roku od 12 meseci nakon datuma odjavljivanja gosta, nećete više imati pravo na ta sredstva. Ona će nakon toga pripadati kompaniji Booking.com.

2.2. Kako da teretim virtuelnu kreditnu karticu?

Da biste teretili virtuelnu kreditnu karticu za rezervaciju koja je plaćena onlajn:

 • Otvorite karticu „Rezervacije“ u svom ekstranetu. 
 • Potražite rezervaciju koja odgovara kartici koju ste dobili i kliknite na broj rezervacije. 
 • U odeljku „Podaci o plaćanju“ u okviru stranice „Podaci o rezervaciji“ možete videti datum aktivacije virtuelne kreditne kartice i raspoloživi iznos. Kliknite na „Prikaži podatke kreditne kartice“ kako biste mogli da vidite sve podatke virtuelne kreditne kartice i naplatite sredstva sa nje.   

Za objekte koji koriste sistem za upravljanje objektom (PMS)/channel manager, više informacija o tome kako da pristupite virtuelnim kreditnim karticama možete pronaći u ovom članku.

Za detaljnije vizuelno objašnjenje o terećenju virtuelnih kreditnih kartica, pogledajte naše video-uputstvo u nastavku.

2.3. Zašto ne mogu da teretim virtuelnu kreditnu karticu?

Ako dođe do poteškoća prilikom naplate sa virtuelne kreditne kartice, razlog ćete moći da vidite u okviru stranice „Podaci o rezervaciji“, i to oko 30 minuta nakon što ste pokušali da izvršite naplatu.

Nekoliko razloga za poteškoće pri vršenju naplate sa virtuelne kreditne kartice:

 • Kartica još nije aktivna: proverite datuma aktivacije.
 • Nedovoljno sredstava: proverite raspoloživi iznos.
 • Bezbednosno zaključavanje: previše puta ste pokušali da teretite istu karticu, pa je ona zaključana iz sigurnosnih razloga. Pokušajte ponovo za 24 sata. 
 • Nevažeći broj za oznaku kategorije delatnosti: Booking.com virtuelne kreditne kartice možete da teretite samo ako je pružanje usluge smeštaja vaša zvanično registrovana delatnost. U tom slučaju preporučujemo da za pomoć kontaktirate kompaniju od koje ste dobili POS terminal.

Važne informacije o datumima isteka prilikom terećenja virtuelnih kreditnih kartica:

 • Za rezervacije napravljene 1. novembra 2019. godine ili kasnije: možete da teretite virtuelne kreditne kartice do 12 meseci nakon datuma odjavljivanja gosta.
 • Za rezervacije napravljene pre 1. novembra 2019. godine: virtuelna kreditna kartica će važiti šest meseci nakon datuma odjavljivanja gosta. Ovaj period može da se produži za još šest meseci od datuma isteka kartice.
 • Ukoliko ne izvršite naplatu sa virtuelne kreditne kartice u roku od 12 meseci nakon datuma odjavljivanja gosta, nećete više imati pravo na ta sredstva. Ona će nakon toga pripadati kompaniji Booking.com.

Ako se i dalje suočavate sa poteškoćama koje ne odgovaraju gorenavedenim razlozima, kontaktirajte nas kako bismo mogli da vam pomognemo u rešavanju problema.

2.4. Šta se dešava sa virtuelnim kreditnim karticama u slučaju otkazivanja, nepojavljivanja i izmena?

Ako gost otkaže, ne pojavi se ili izmeni rezervaciju, a pritom vam duguje novac, uz obaveštenje putem e-pošte dobićete i ažuriranu virtuelnu kreditnu karticu.

2.5. Kako i kada treba da izvršim povraćaj novca na virtuelnu kreditnu karticu?

Ukoliko ste već izvršili naplatu sa virtuelne kreditne kartice, potrebno je da vratite sredstva na nju u bilo kojoj od sledeće dve situacije:

 1. Pristali ste da se odreknete troškova koji se primenjuju u slučaju otkazivanja, izmene rezervacije ili nepojavljivanja.
 2. Rezervacija je otkazana usled vanrednih okolnosti. U ovim situacijama gosti ne treba da snose nikakve troškove ili da plaćaju naknade za boravke koje nisu mogli da ostvare, a Booking.com se odriče provizije za te rezervacije.

U oba slučaja Booking.com će vratiti novac gostu, a vi treba da izvršite povraćaj na istu virtuelnu kreditnu karticu koju ste primili za odgovarajuću rezervaciju. Više informacija i detaljna uputstva za vršenje povraćaja novca na virtuelne kreditne kartice možete pronaći u ovom članku

2.6. Kada i kako će mi biti uplaćen novac?

Kada gost napravi rezervaciju na Booking.com veb sajtu i plati je onlajn, mi vam šaljemo virtuelnu kreditnu karticu putem pouzdanog eksternog pružaoca usluge plaćanja, zajedno sa svim podacima o rezervaciji. Ova kartica vam omogućava naplatu tačnog iznosa za tu rezervaciju, a naplatu vršite kao i obično. Samo vodite računa da to uradite posle datuma aktivacije kartice. Za sve rezervacije datum aktivacije virtuelnih kreditnih kartica je jedan dan nakon prijavljivanja.

2.7. Koliko dugo mogu da vidim podatke virtuelne kreditne kartice? Koliko vremena imam za terećenje virtuelne kreditne kartice?

Podatke virtuelne kreditne kartice možete da pregledate koliko god puta želite, do 6 meseci nakon odjavljivanja gosta. 

Važne informacije o datumima isteka prilikom terećenja virtuelnih kreditnih kartica:

 • Za rezervacije napravljene 1. novembra 2019. godine ili kasnije: možete da teretite virtuelne kreditne kartice do 12 meseci nakon datuma odjavljivanja gosta.
 • Za rezervacije napravljene pre 1. novembra 2019. godine: virtuelna kreditna kartica će važiti šest meseci nakon datuma odjavljivanja gosta. Ovaj period može da se produži za još šest meseci od datuma isteka kartice.
 • Ukoliko ne izvršite naplatu sa virtuelne kreditne kartice u roku od 12 meseci nakon datuma odjavljivanja gosta, nećete više imati pravo na ta sredstva. Ona će nakon toga pripadati kompaniji Booking.com.

2.8. Šta da radim ako se od mene traži da unesem poštanski broj prilikom vršenja naplate sa virtuelne kreditne kartice?

Ako bude potrebno da dodate poštanski broj tokom postupka naplate možete da unesete poštanski broj gosta, sopstveni poštanski broj ili 1017CE (poštanski broj sedišta kompanije Booking.com u Amsterdamu).

2.9. Kakve naknade naplaćuju kompanije za obradu plaćanja u slučaju terećenja virtuelne kreditne kartice?

Vaša kompanija za obradu plaćanja uglavnom naplaćuje naknadu u iznosu od 2% do 3% za omogućavanje transakcije. Na primer, minimalna naknada za virtuelne kreditne kartice će biti 2%, ali dodatni faktori mogu da utiču na to u zavisnosti od zakona u vašoj državi, naknada koje naplaćuje određena kompanija za obradu plaćanja ili dodatnih troškova koje naplaćuje vaša banka.

Ako imate nedoumica u vezi sa naknadama za obradu transakcija, molimo vas da kontaktirate svoju banku ili kompaniju za obradu plaćanja da biste dobili više informacija. Bez obzira na vrstu ovih naknada, uplate putem virtuelnih kreditnih kartica su zagarantovano sigurne, bezbedne i pouzdane.

2.10. Kako devizni kurs utiče na plaćanje putem virtuelne kreditne kartice?

Devizni kurs ne utiče na vaše uplate ukoliko su cene koje odredite za svoje smeštajne jedinice (unete cene) u istoj valuti u kojoj se vrši naplata sa virtuelnih kreditnih kartica (npr. vašoj lokalnoj valuti).

Ako dobijete virtuelnu kreditnu karticu u jednoj valuti, a izvršite naplatu u drugoj, devizni kurs može da ima uticaja, i to u zavisnosti od kupovnog kursa vaše banke. Kupovni kurs je promenljivi kurs koji banke koriste za inostrane transakcije. Obično možete da saznate koliko iznosi ako pogledate veb sajt svoje banke ili pozovete banku direktno.

2.11. Kako plaćam proviziju za rezervacije uz koje dobijam virtuelnu kreditnu karticu?

Provizija za ovakve rezervacije se plaća na isti način kao i za druge rezervacije. Dobićete bruto uplatu za sve rezervacije koje su gosti platili onlajn, kao i e-poruku sa fakturom i obaveštenjem o uplati, koje je takođe dostupno u okviru kartice „Finansije“ u ekstranetu.

Na fakturi će biti navedene sve rezervacije iz prethodnog meseca, one koje su plaćene onlajn i one koje su gosti platili u vašem objektu. Ako želite da vidite pregled onlajn i direktno plaćenih rezervacija, otvorite karticu „Finansije“ u ekstranetu i izaberite odeljak „Fakture“.

ODELJAK 3: Primanje uplata na račun

Napomena: ne ispunjavaju svi objekti uslove za ovu uslugu. Ako želite da proverite da li vaš objekat ispunjava uslove, kao i da pronađete više informacija o povezanim troškovima, ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu „Finansije“. Zatim izaberite opciju „Primanje uplata“ iz padajućeg menija i skrolujte naniže do često postavljanih pitanja koja se nalaze na dnu.

3.1. Kada ću primiti uplatu? Koliko traje isplata novca na bankovni račun?

Ukoliko primate uplate jednom mesečno, obradićemo vašu isplatu najkasnije do 15. dana u mesecu nakon odjavljivanja gosta. 

Ukoliko primate uplate četiri puta mesečno, obradićemo vaše isplate 6, 9, 18. i 27. dana u mesecu. Isplate obuhvataju rezervacije iz prethodnog perioda. Imajte u vidu da isplata 6. dana u mesecu obuhvata rezervacije u periodu od 27. do poslednjeg dana prethodnog meseca. 

Ako želite da proverite ili izmenite raspored isplata, izaberite opciju „Primanje uplata“ u okviru kartice „Finansije“ u ekstranetu. U zavisnosti od vaše banke, novac može da legne na vaš račun za nekoliko dana. U slučaju državnog praznika, vaša isplata će biti obrađena prvog radnog dana.

3.2. Gde mogu da pronađem svoju fakturu za plaćanje provizije i obaveštenje o uplati?

Fakturu za plaćanje provizije možete pronaći u ekstranetu, u okviru kartice „Finansije“

 • Izaberite odeljak „Fakture“ i filtrirajte fakture po godini. 
 • Kliknite na „Prikaži izveštaj“ kako biste videli podatke o svim rezervacijama koje su obuhvaćene određenom fakturom. 
 • Možete da preuzmete fakture za svaki period kao PDF dokumente. 
 • Možete da preuzmete izveštaje o rezervacijama za svaki period u vidu XLS ili CSV fajlova. 

Obaveštenje o uplati vam se šalje mesečno putem e-pošte i uključuje rezervacije koje su plaćene onlajn, kao i eventualne povraćaje novca. Takođe možete da vidite obaveštenje o uplati za svaki mesec ako kliknete na opciju „Prikaži mesečne dokumente“ i izaberete PDF fajl koji želite da preuzmete. 

3.3. Kako se obračunava provizija kad je reč o rezervacijama za koje se isplata vrši na bankovni račun?

U zavisnosti od države u kojoj se vaš objekat nalazi i modela plaćanja koji koristite, vaše isplate će biti u bruto ili neto iznosu. 

Ako primate bruto isplate, dobićete ukupan iznos koji je naveden na vašem obaveštenju o uplati (dokumentu koji vam šaljemo putem e-pošte kao potvrdu da smo uplatili novac). Fakture za proviziju će vam biti poslate kao i obično. Imajte u vidu da su na fakturi prikazane sve rezervacije iz prethodnog perioda za vršenje isplate, uključujući i one koje nisu plaćene onlajn. 

Ukoliko je reč o isplati neto iznosa, primićete ukupan iznos za svoje rezervacije umanjen za ukupnu vrednost svih faktura. U tom slučaju ne treba odvojeno da plaćate proviziju jer će ona automatski biti oduzeta od vaše isplate.

3.4. Kako da dodam/izmenim svoje bankovne podatke za primanje uplata na račun?

Ulogujte se u svoj ekstranet, otvorite karticu „Finansije“ i izaberite opciju „Podaci za plaćanje“. Kliknite na „Dodaj/Izmeni“ kako biste dodali ili izmenili svoje podatke. Aktiviranje bankovnog računa u našem sistemu može da potraje do šest radnih dana. 

Želite da vidite kako ovo funkcioniše? Pogledajte naše video-uputstvo u nastavku.

3.5. Kako devizni kurs utiče na moje uplate na račun?

Ako je valuta u kojoj unosite svoje cene (valuta unetih cena) ista kao valuta u kojoj primate uplate (valuta isplate), devizni kurs neće uticati na vaše isplate. 

Međutim, pojedini partneri moraju da koriste dve valute, što znači da pomenute valute nisu iste. (Ovo je najčešći slučaj u Češkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Turskoj). U tim slučajevima primenjujemo devizni kurs kompanije Bloomberg koji važi na dan pre slanja obaveštenja o uplati. 

Ukoliko vam isplaćujemo novac u valuti koja se razlikuje od valute vašeg bankovnog računa, kupovni kurs vaše banke će uticati na devizni kurs isplate. (Kupovni kurs svoje banke možete da proverite na njenom veb sajtu ili ako pozovete banku direktno.) Valuta u kojoj se vrši isplata će biti naznačena na obaveštenju o uplati koje vam šaljemo na početku svakog meseca.

3.6. Zbog čega se cena rezervacije na mojoj fakturi razlikuje od iznosa rezervacije na mom obaveštenju o uplati?

Ukupni iznos na vašoj fakturi uključuje samo iznos na koji naplaćujemo proviziju, poput cene smeštajne jedinice. Ukupni iznos rezervacije na vašem obaveštenju o uplati predstavlja celokupni iznos koji je naplaćen gostu. On obuhvata cenu smeštajne jedinice i bilo kakve dodatne naknade (osim ukoliko ste podesili ove naknade kao „isključene“ i da se obračunavaju „po osobi“). 

Napomena: ne naplaćujemo proviziju na ove isključene usluge.

3.7. Zašto je potrebno da imam obrazac za direktno zaduženje kada koristim rešenja za naplatu kompanije Booking.com?

Obrazac za direktno zaduženje je potreban kao odobrenje za naplatu sredstava sa vašeg bankovnog računa u slučaju da je iznos fakture viši od iznosa koji mi treba da isplatimo vama. U tom slučaju biće potrebno da platite razliku. Više informacija o plaćanju faktura možete da pronađete u ovom članku. Imajte u vidu da direktno zaduženje nije omogućeno u svim državama.

ODELJAK 4: Plaćanje u Severnoj Americi

4.1. Moj objekat se nalazi u Severnoj Americi. Kada ću primiti uplate? Gde mogu da pronađem svoju fakturu za plaćanje provizije i obaveštenje o uplati?

Isplata će biti izvršena dan nakon datuma prijavljivanja gosta. Može biti potrebno do 7 radnih dana da ona legne na vaš račun. 

Za objekte koji se nalaze u Severnoj Americi, fakturu za plaćanje provizije možete pronaći u ekstranetu, u okviru kartice „Finansije“

 • Izaberite odeljak „Fakture“ i filtrirajte fakture po godini. 
 • Kliknite na „Prikaži izveštaj“ kako biste videli podatke o svim rezervacijama koje su obuhvaćene određenom fakturom. Možete da preuzmete fakture za svaki period kao PDF dokumente. 
 • Možete da preuzmete izveštaj o rezervaciji za svaki period u vidu XLS ili CSV fajla. 

Obaveštenje o uplati vam se šalje putem e-pošte i uključuje rezervacije koje su plaćene onlajn, kao i eventualne povraćaje novca. 

4.2. Koliki iznos ću da dobijem?

Dobićete iznos u vrednosti rezervacija i svih dodatnih troškova (osim ukoliko se naplaćuju „po osobi“, „po noćenju“ i ako „nisu uključeni“). Ako želite da gostima sami naplatite ove dodatne troškove, to možete da učinite zasebno.

4.3. Kako mogu da zatražim plaćanje dodatnih naknada gostima u Severnoj Americi?

Možete zatražiti da gosti plate dodatne naknade za dodatke poput boravišne takse, troškova čišćenja, doručka i parkinga. Da biste zatražili plaćanje dodatnih naknada, ulogujte se u ekstranet i otvorite stranicu „Podaci o rezervaciji“. Kliknite na „Zatražite plaćanje dodatnih troškova“ kako biste poslali gostu zahtev na odobrenje.

Naplatu dodatnih naknada možete da zatražite u periodu od jednog dana pre prijavljivanja do jednog dana nakon odjavljivanja. Kada gost odobri vaš zahtev, mi ćemo vam uplatiti iznos u roku od 7 dana.

4.4. Šta treba da uradim ako mi nisu stigle uplate u Severnoj Americi?

Ako vam uplate nisu stigle, moguće je da vam račun nije aktivan jer nedostaju podaci potrebni za potpunu verifikaciju. Kako biste to rešili, otvorite karticu „Finansije“ u svom ekstranetu, kliknite na opciju „Podaci za plaćanje“, a zatim na „Unesite bankovne podatke“. 

Kada ažurirate svoje podatke i vaš račun bude verifikovan, poslaćemo vam isplatu koja obuhvata sve neizmirene rezervacije. Sredstva će biti prebačena na vaš račun u roku od 7 dana.

4.5. Kako mogu da izmenim svoje bankovne podatke? Koliko je vremena potrebno da te izmene budu primenjene u Severnoj Americi?

Svoje bankovne podatke možete da izmenite u ekstranetu ili pomoću aplikacije Pulse:

 • U ekstranetu kliknite na karticu „Finansije“ i izaberite odeljak „Podaci za plaćanje“. Potom kliknite na dugme „Izmenite bankovne podatke“. Za podrobnije objašnjenje pogledajte naše video-uputstvo u nastavku.
 • Ako želite da ažurirate svoje podatke za plaćanje putem aplikacije Pulse, kliknite na „Više“ i izaberite „Plaćanja“. Zatim izaberite „Podaci za plaćanje“ i unesite svoje nove podatke. Kada završite, ne zaboravite da dodirnete opciju „Sačuvaj“.

Nakon ažuriranja bankovnih podataka, aktiviranje novih podataka u našem sistemu može da potraje do 6 radnih dana.

4.6. Kako plaćam proviziju u Severnoj Americi?

Ukoliko se vaš objekat nalazi u Severnoj Americi, plaćaćete proviziju kao i obično, ali neki podaci u odeljku „Finansije“ vašeg ekstraneta mogu izgledati drugačije. Za osnovne informacije o tome kako se plaćaju fakture, pogledajte ovaj članak. Ako želite više informacija o tome kako da pregledate fakture i obaveštenja o uplati ukoliko se vaš objekat nalazi u Severnoj Americi, pogledajte odeljak 4.1. 

4.7. Kako naplaćujem svojim gostima? Da li je taj postupak automatski?

Da, gostima se automatski naplaćuje putem našeg sistema. Vi ne morate ništa da preduzmete.

4.8. U kojoj valuti će gostima biti naplaćeno u Severnoj Americi?

Vašim gostima će biti naplaćen iznos u valuti u kojoj ste podesili cene svojih smeštajnih jedinica.

ODELJAK 5: Plaćanje u Brazilu

5.1. Kako funkcionišu rešenja za naplatu kompanije Booking.com u Brazilu?

Postupci u vezi sa plaćanjem u Brazilu uopšteno izgledaju isto kao oni navedeni u odeljku 1.

Napomena: mogu da postoje određeni slučajevi u kojima će biti potrebno da nam zasebno platite fakturu za proviziju. Saznajte više u nastavku, u okviru odeljka 5.13.

5.2. Kako u Brazilu mogu da znam da li je gost platio onlajn?

Postupci u vezi sa plaćanjem u Brazilu uopšteno izgledaju isto kao oni navedeni u odeljku 1.2.

5.3. Ko u Brazilu izdaje fakture mojim gostima?

Biće potrebno da svojim gostima izdate fakturu prilikom odjavljivanja – u štampanoj formi, putem e-pošte ili na oba načina. Razlog za to je činjenica da sporazum o rezervisanju predstavlja direktnu transakciju između gosta i vas, a ne kompanije Booking.com.

Za podrobne informacije o izdavanju faktura gostima, pogledajte odeljak 1.6. 

Ukoliko su vam potrebni podaci o plaćanju lokalnih poreza u Brazilu, pogledajte informacije o fakturama („Nota Fiscal“) u odeljku 5.15.

5.4. Ko naplaćuje eventualne dodatne troškove gostiju u Brazilu?

Za informacije o opštim procedurama u vezi sa naplatom dodatnih troškova gostima, pogledajte odeljak 1.4. 

5.5. Šta se dešava ako odlučim da izvršim povraćaj novca gostu u Brazilu?

Za opšte informacije o vršenju povraćaja novca gostima, pogledajte odeljak 1.7.

5.6. Kako da gostima naplatim eventualnu štetu koju naprave u Brazilu?

Za više informacija o opštim procedurama i naplati štete, pogledajte odeljak 1.5. 

5.7. Da li i dalje treba da upravljam svojim rezervacijama ako aktiviram Uslugu naplate kompanije Booking.com?

Da. Nećete morati da brinete o vršenju naplata, ali bi i dalje trebalo da upravljate rezervacijama kao i inače. Ne zaboravite da nas obavestite o svim otkazivanjima ili drugim problemima u vezi sa rezervacijama (npr. nepojavljivanjima), kako te rezervacije ne bi bile obuhvaćene fakturama za plaćanje provizije. 

Imate poteškoća u tumačenju informacija koje su navedene u fakturi za plaćanje provizije? Pogledajte ovaj članak i saznajte više o postupanju u slučaju otkazivanja, označavanju nepojavljivanja i upravljanju rezervacijama. 

5.8. Kada ću primiti uplatu? Koliko je vremena potrebno da se izvrši uplata na račun u Brazilu?

Primićete novac od gostiju putem sigurne uplate na račun. Izvršićemo uplatu najkasnije do 15. u mesecu nakon datuma odjavljivanja gosta. U zavisnosti od vaše banke, novac može da se pojavi na računu za nekoliko dana. U slučaju državnog praznika, vaša isplata će biti obrađena prvog radnog dana.

5.9. Gde mogu da pronađem fakturu za plaćanje provizije i obaveštenje o uplati ukoliko se moj objekat nalazi u Brazilu?

Za objekte koji se nalaze u Brazilu, fakturu za plaćanje provizije možete pronaći u ekstranetu, u okviru kartice „Finansije“

 • Izaberite odeljak „Fakture“ i filtrirajte fakture po godini. 
 • Možete pogledati sve svoje fakture putem linka „Uplate kompaniji Booking.com“. Tu ćete pronaći fakture sa iznosima provizije koji će biti oduzeti od vaših isplata. Možete da preuzmete fakture za svaki period kao PDF dokumente. 
 • Kliknite na opciju „Uplate od kompanije Booking.com“ da biste videli iznose isplata za svaki period. Tu možete pronaći listu rezervacija koje su plaćene onlajn i za koje ćete primiti uplatu na račun, kao i sve povraćaje novca izvršene u odgovarajućem mesecu. Za svaki period možete da preuzmete obaveštenje o uplati u PDF formatu. 

5.10. Kako da dodam/izmenim svoje bankovne podatke u Brazilu?

Ulogujte se u ekstranet, otvorite karticu „Finansije“ i kliknite na odeljak „Podaci za plaćanje“. Zatim izaberite odeljak „Podaci o bankovnom računu za prijem uplata“ i kliknite na opciju „Dodajte/Izmenite“ da biste dodali ili izmenili svoje podatke. Aktiviranje bankovnog računa u našem sistemu može da potraje do 6 radnih dana. Kako biste se pobrinuli da na vreme primite svoj novac, proverite da li su navedeni bankovni podaci tačni i važeći.

Napomena: ukoliko želite da promenite bankovne podatke, biće potrebno da ponovo popunite svako polje.

Važne informacije o bankovnom računu: 

 • U polje „broj agencije“ unesite svoj četvorocifreni broj agencije bez cifre za proveru.
 • U polje „broj računa“ unesite broj svog računa sa cifrom za proveru, ali bez crtice. Ukoliko je cifra za proveru X, umesto nje unesite nulu (0).
 • „CPF/CNPJ“ broj mora da se unese sa tačkom (•), crticom (-) ili kosom crtom (/).

5.11. Još mi nije stigla uplata na račun. Šta je moglo da se dogodi?

Uplate na račun za vaše rezervacije se uvek vrše u mesecu nakon datuma odjavljivanja. Ovo su neki od razloga zbog kojih možda ne možemo da vam šaljemo uplate: 

 • Još niste dodali svoje bankovne podatke. Proverite da li ste uneli svoje bankovne podatke.
 • Vaši bankovni podaci nisu ispravni. U tom slučaju ćete primiti poruku putem pošte u ekstranetu sa uputstvima o tome šta treba da preduzmete.
 • Možda imate prethodne rezervacije koje nisu plaćene onlajn, a za koje niste platili proviziju. Proverite da li je kompanija Booking.com omogućila plaćanje za vaše rezervacije ili ne. Ova informacija će se takođe prikazivati u koloni „Status“ u okviru stranice „Rezervacije“ u vašem ekstranetu. 

5.12. Ako banka odbije moju uplatu na račun, kada će nova uplata biti izvršena?

Ako je vaša uplata odbijena zbog neispravnih bankovnih podataka, biće potrebno da ih ažurirate u ekstranetu. Nakon što ažurirate bankovne podatke, izvršićemo novu isplatu do 15. u narednom mesecu.

5.13. Da li ću primiti „boleto“ (zahtev) za plaćanje provizije?

Ukoliko vam se na kraju meseca duguje određeni iznos, primićete neto isplatu. To znači da ćete dobiti ukupan iznos za svoje rezervacije (sva odjavljivanja u toku prethodnog meseca), umanjen za ukupan iznos svih neplaćenih faktura. 

Ukoliko je iznos koji nam dugujete veći od iznosa koji kompanija Booking.com treba da vam isplati, primićete bruto isplatu i „boleto“ (zahtev) za neizmireni iznos provizije koji će biti potrebno da platite. To može da se dogodi ako vaš objekat ima rezervacije koje su napravljene pre nego što ste aktivirali Uslugu naplate kompanije Booking.com, pa ste se sami pobrinuli za uplate.

Da pojasnimo, ukoliko je ukupan iznos vaših neplaćenih faktura veći od iznosa koji vam dugujemo – dobićete bruto iznos, primićete obaveštenje o tome putem pošte u ekstranetu i dobićete „boleto“ (zahtev) za plaćanje fakture.

5.14. Zašto sam primio/-la „boleto“ (zahtev) za plaćanje?

Primili ste „boleto“ (zahtev) za plaćanje jer je iznos koji je trebalo da dobijete od kompanije Booking.com bio manji od neizmirenog iznosa provizije. Za više informacija pogledajte odeljak 5.13.

Napomena: potrebno je da platite „boleto“ ukoliko ste primili iznos u celosti, ali provizija nije oduzeta od vaše isplate.

5.15. Zašto sam primio/-la fakturu („Nota Fiscal“)?

(„Nota Fiscal“) je poreski dokument koji se uvek izdaje prilikom pružanja usluge. Primićete fakturu („Nota Fiscal“) tokom svakog meseca u kome primate rezervacije putem Booking.com veb sajta. Dokument ćemo vam slati e-poštom, a biće dostupan i u ekstranetu, u okviru kartice „Finansije“, u odeljku „Fakture“. Možete da preuzmete svaku fakturu („Nota Fiscal“) u PDF formatu. 

Kako vam se čini ova stranica?

Iskoristite lokalno tržište uz last-minute rezervacije putem mobilnih uređaja

Kada potražnja u okviru vaše države bude počela da raste na našem veb sajtu, 74% rezervacija će biti napravljeno putem mobilnih telefona. Dodajte cenu za mobilne uređaje u ponudu objekta kako bi on imao veću vidljivost među ovim korisnicima, koji takođe obično rezervišu u poslednjem trenutku.

Dodajte cenu za mobilne uređaje