Da li je potrebno da izdajem fakture gostima?

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 4.5 min.
Sačuvaj

Ističemo: partneri kompanije Booking.com moraju da izdaju fakture gostima prilikom odjavljivanja ukoliko lokalni zakonski propisi to nalažu. Vrsta fakture takođe varira u zavisnosti od lokalnih zakonskih propisa, a s obzirom na to da su rezervacije zakonski dogovor između partnera i gostiju, partneri su ti koji izdaju fakture kada je to neophodno.

Kada gost rezerviše boravak u objektu, ta rezervacija postaje zakonski dogovor između njega i partnera i iz tog razloga kompanija Booking.com ne može da šalje fakture za rezervacije partnerima ili njihovim gostima. Kompanija Booking.com može da izda račun kao dokaz o uplati, ali iz pravnih razloga samo smeštajni partneri mogu svojim gostima da izdaju fakture.

Napomena: u slučaju kada gosti partnerima izvrše uplatu na račun i odjavljivanje se obavi pre vršenja isplate, partneri svakako mogu da izdaju fakture na osnovu dokaza o plaćanju (npr. uplata na bankovni račun se obrađuje). Na osnovu lokalnih zakonskih propisa, ukoliko dokaz o plaćanju nije dovoljan da bi se gostima izdala faktura, partneri bi trebalo da pripreme i obaveste goste da će im fakture biti poslate putem e-pošte čim se postupak uplate na račun završi.

Iz tog razloga, partneri moraju gostima da izdaju fakture prilikom odjavljivanja, bilo u štampanom obliku ili putem e-pošte (ili na oba načina), u zavisnosti od toga šta nalažu lokalni zakonski propisi. Takođe, u zavisnosti od važećih propisa, ove fakture mogu biti poreske fakture ili računi za korisnike.

Šta se dešava sa fakturama za rezervacije gostiju napravljene uz pomoć Onlajn plaćanja ili Usluge naplate kompanije Booking.com?

Čak i u situacijama kada Booking.com omogućava plaćanje vašeg gosta, ipak je potrebno da mu izdate fakturu prilikom odjavljivanja – u štampanom obliku, putem e-pošte ili obe verzije ukoliko lokalni zakon to nalaže. To je zato što je ugovor o rezervaciji sklopljen između partnera i gosta. 

Nekoliko važnih informacija o fakturama:

  • Booking.com ne snosi odgovornost za fakturisanje i neće slati fakture za bilo koju rezervaciju jedinice vama ili vašem gostu. 
  • Pobrinite se da svaka faktura koju kao partner pošaljete gostu bude izdata na njegovo ime (ili neko drugo, na osnovu dogovora sa gostom). 
  • U slučaju isplata koje vam šaljemo putem virtuelnih kreditnih kartica, ime vlasnika kartice će uvek biti „Booking.com (agent)“. 

Šta ako nisam registrovani PDV obveznik?

Partneri moraju da provere da li je u skladu sa lokalnim zakonima neophodno da budu registrovani poreski obveznici.  Ukoliko to nije neophodno, možda će morati da izdaju neporeske fakture (ili račune za korisnike).

Napomena: trenutak kada se gostu naplaćuje boravak može imati određene poreske implikacije za partnere i zato je važno da razumeju kako da postupaju u skladu sa propisima o PDV-u i lokalnim taksama.

Šta ako samo mogu da izdam fakturu na cenu rezervacije umanjenu za iznos provizije?

Bez obzira na to kako primate novac za rezervacije (od gostiju ili putem kompanije Booking.com), gostu uvek treba da izdate fakturu na ukupni iznos rezervacije. 

Čak i u slučaju da Booking.com oduzme svoju proviziju pre nego što vam prebaci preostali iznos rezervacije, i dalje je potrebno da izdate fakturu na ukupnu cenu rezervacije.

Šta ako mogu da izdam fakturu samo na ime kompanije Booking.com jer primam uplate od kompanije Booking.com?

Kao što je navedeno u našim Opštim uslovima pružanja usluge (GDT), Booking.com samo omogućava plaćanje za i u ime partnerovog smeštajnog objekta. Partneri i dalje pružaju smeštajnu jedinicu gostu. Booking.com ne (pre)prodaje smeštajnu jedinicu. Iz tog razloga, slično kao u situaciji kada gost plaća partnerima direktno, partneri će morati da izdaju poresku fakturu ili račun za korisnike ukoliko zakon tako nalaže.

Da li je ovaj članak koristan?