Gost nije uplatio depozit/iznos za plaćanje unapred. Da li mogu da otkažem rezervaciju?

Updated pre 8 mes.
Sačuvaj

Ukoliko prihvatate plaćanje karticama:

Ako nije moguće izvršiti naplatu sa kreditne kartice gosta, možete da nas obavestite  tako što ćete karticu obeležiti kao nevažeću.

Ukoliko ne prihvatate plaćanje karticama:

Gost će platiti uplatom na račun, tako da ćete bankovne podatke morati da pošaljete gostu putem ekstraneta ili aplikacije Pulse.

Ako u navedenom vremenskom periodu niste primili uplatu od gosta, molimo vas da se obratite našem Korisničkom servisu. Ovde možete da vidite na koji način to možete da uradite. Imajte na umu da ćemo možda sami pokušati da kontaktiramo sa gostom. Gostima uvek nudimo 24 sata da izvrše uplatu pre nego što preduzmemo druge korake. Ukoliko gost ne odgovori u tom roku, možete da zahtevate otkazivanje njegove rezervacije u okviru kartice „Rezervacije“ u svom ekstranetu.

Is this article helpful?