Sve što treba da znate o pravilima za slučaj štete

Ažurirano pre 4 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Depozit za slučaj štete i program za slučaj štete su opcije koje omogućavaju naplatu štete. Njihova svrha je da vam osiguraju popravku ili zamenu lične imovine ili predmeta koje su gosti oštetili tokom svog boravka.

Ove dve opcije se razlikuju po načinu na koji se sprovodi postupak naknade štete. Ukoliko podesite program za slučaj štete, pobrinućemo se za postupak naknade štete u vaše ime. Ako odaberete depozit za slučaj štete, sami ćete upravljati ovim postupkom.


Odeljci ovog članka:


Šta je depozit za slučaj štete

Podešavanje depozita za slučaj štete vam omogućava da unapred naplatite depozit u slučaju da gost tokom svog boravka ošteti vaš objekat ili stvari u njemu.

Sami ćete upravljati celokupnim postupkom za naknadu štete.

Evo kako funkcioniše depozit za slučaj štete:

 • Gosti vam pre svog boravka direktno uplaćuju depozit. Vi određujete na koji način i kada ćete naplatiti taj iznos i sami upravljate novcem. 
 • Potrebno je da iznos naplatite i vratite u skladu sa podešavanjima koja ste odredili u trenutku rezervisanja. 

Šta je program za slučaj štete

Ukoliko podesite program za slučaj štete, Booking.com će omogućiti naplatu štete u vaše ime i bez dodatnih troškova. 

Ova opcija podrazumeva da ćemo se pobrinuti za sve – od kontaktiranja sa gostom u slučaju da dođe do štete do vođenja postupka naplate u vaše ime.

Evo kako funkcioniše program za slučaj štete:

 • Vaš gost ne plaća depozit unapred – dužan je da plati samo ako je tokom svog boravka napravio štetu, a vi nam to prijavite.
 • Od gosta možete zatražiti da plati samo naknadu u visini iznosa štete, do maksimalnog iznosa koji odredite prilikom podešavanja programa za slučaj štete.
 • U slučaju da nastane šteta, vi šaljete zahtev za naknadu, a od gosta će biti zatraženo da plati ukoliko je napravio štetu u vašem objektu.
 • Imate 14 dana nakon odjavljivanja gosta da podnesete zahtev putem kompanije Booking.com.
 • Mi ćemo u vaše ime kontaktirati sa gostom i obavestiti ga da je pričinjena šteta tokom njegovog boravka i da tražite da je plati.
 • Ako vaš zahtev za naknadu štete bude prihvaćen, uplatićemo vam odgovarajući iznos putem bankovnog transfera. Ovaj postupak može da potraje do 30 dana.

Podešavanje programa za slučaj štete 

Ako izaberete program za slučaj štete, možete da zatražite iznos u vrednosti pričinjene štete, do maksimalnog iznosa koji odredite prilikom podešavanja. Ovo je iznos koji će vaš gost morati da plati ako postoji dovoljno dokaza da je napravio štetu u vašem objektu. Mi ćemo obraditi zahtev za naknadu štete u vaše ime. 

Evo kako možete da podesite svoja pravila za slučaj štete:

 1. Ulogujte se u ekstranet i odaberite karticu „Objekat“.
 2. Kliknite na „Pravila“, skrolujte naniže do odeljka „Druga pravila“ i kliknite na „Izmeni“ u okviru polja „Opcije za slučaj štete“. 
 3. Bićete preusmereni na drugu stranicu. Kao odgovor na pitanje „Da li vaši gosti plaćaju depozit za slučaj štete?“ odaberite „Da“.
 4. U delu „Unesite maksimalni iznos koji može biti naplaćen gostu u slučaju štete (po boravku)“ navedite iznos po svom izboru.
 5. Kliknite na „Sačuvaj“.

Podnošenje zahteva za naknadu štete

Ukoliko gost tokom svog boravka ošteti vaš objekat ili stvari u njemu, zahtev za naknadu štete možete podneti na sledeći način:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Rezervacije“ i odaberite rezervaciju u okviru koje je napravljena šteta 
 3. Kliknite na dugme „Podnesite zahtev za naknadu štete
 4. Popunite obrazac, pružite jasan opis štete, navedite iznos koji tražite i priložite jasnu fotografiju štete (ili više fotografija)
 5. Nakon što završite, kliknite na „Pregledajte zahtev

Obrada zahteva za naknadu štete može da potraje do 14 dana. Na stranici sa podacima o rezervaciji možete pratiti kako napreduje vaš zahtev. Više informacija i saveta možete pronaći u ovom korisnom članku.


Maksimalni iznos naknade za štetu

Booking.com obrađuje zahteve za naknadu štete putem Usluge naplate kompanije Booking.com do određenog maksimalnog iznosa. Taj maksimalni iznos se razlikuje za objekte u različitim državama, jer se vrednost valute razlikuje od zemlje do zemlje. Pogledajte stranicu sa pravilima o proizvodu u ekstranetu, u okviru „Pravila za slučaj štete“, da biste saznali koji je primenljivi maksimalni iznos koji bi mogao biti naplaćen gostu u slučaju štete. Imajte na umu da zahtevi za naknadu štete koji se obrađuju putem Usluge naplate kompanije Booking.com podrazumevaju do 500 EUR/USD/GBP, ali ovaj iznos može da se promeni. 

Da li je ovaj članak koristan?