Podešavanje pravila otkazivanja

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 2 min.
Sačuvaj

Podešavanje pravila otkazivanja vam omogućava da gostima stavite do znanja šta mogu da očekuju ukoliko otkažu ili izmene svoju rezervaciju. Ovo vas takođe štiti od mogućeg gubitka prihoda.

Ako želite da podesite pravilo otkazivanja, potrebno je da ga prvo kreirate, a potom povežete sa jednim ili više cenovnih planova. Imajte u vidu da će novo pravilo važiti samo za rezervacije koje primite nakon njegovog podešavanja.


Kako da kreirate novo pravilo otkazivanja

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. Kliknite na opciju „Kreiraj novo pravilo otkazivanja
 4. Izaberite da li želite da odredite period tokom kog je besplatno otkazivanje moguće. Ukoliko je to slučaj, naznačite koliko pre dolaska gost može da otkaže bez naknade
 5. Navedite koliko ćete naplatiti gostu za otkazivanje nakon isteka ovog perioda (odnosno u slučaju kada besplatno otkazivanje uopšte nije moguće) ili ukoliko se ne pojavi
 6. Kliknite na „Sačuvaj

Kako da povežete pravilo otkazivanja sa cenovnim planom

Nakon što kreirate novo pravilo otkazivanja, potrebno je da ga povežete sa cenovnim planom kako bi putnici koji žele da rezervišu boravak u vašem objektu mogli da ga vide. Evo kako to da učinite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Cene i raspoloživost“, a potom na opciju „Cenovni planovi
 3. Kliknite na cenovni plan sa kojim želite da povežete svoje novo pravilo otkazivanja, a potom na dugme „Izmeni
 4. U okviru opcije „Pravilo“, kliknite ne „Izmeni
 5. Izaberite pravilo otkazivanja koje želite da povežete sa ovim cenovnim planom, a zatim kliknite na „Sačuvaj
 6. Kliknite na „Primeni izmene

Da li je ovaj članak koristan?