Upravljanje naknadama za usluge

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 1 min.
Sačuvaj

Da biste izmenili naknade za usluge poput naknada za čišćenje i ostalih dodatnih usluga, pratite korake u nastavku:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Kliknite na karticu „Objekat“, a potom na „Pravila
  3. U okviru odeljka „Dodatni troškovi i naknade“ kliknite na „Izmeni
  4. Kliknite na „Dodaj još jednu naknadu
  5. U odeljku „Vrsta naknade“ izaberite željenu vrstu naknade iz padajućeg menija
  6. Navedite da li je ova naknada već uključena u cenu, izaberite vrstu plaćanja iz padajućeg menija i unesite iznos naknade
  7. Kliknite na „Sačuvaj
  8. Da biste izmenili naknadu, ažurirajte podatke i kliknite na „Sačuvaj
  9. Kako biste uklonili naknadu, kliknite na „Ukloni naknadu“, a zatim na „Sačuvaj

Ukoliko ne vidite opciju za ažuriranje troškova i naknada, odnosno želite da se određena naknada za usluge primenjuje na neke datume, stupite u kontakt sa nama putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

Da li je ovaj članak koristan?