Usluga provere kartica i naplate naknada za partnere koji koriste platforme za konekciju

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 3.5 min.
Sačuvaj

Kako bismo vam pomogli u smanjenju obima posla u vezi sa naplatom, kreirali smo uslugu za proveru kreditnih kartica i naplatu naknada. Ova usluga podrazumeva proveru kreditnih kartica gostiju, naplatu naknada za otkazivanje ili nepojavljivanje i preuzimanje odgovornosti za bilo kakav povraćaj novca, u cilju uspostavljanja pouzdane autentifikacije korisnika.

Ovaj članak pruža dodatne smernice o ovom rešenju za partnere koji koriste pružaoce usluge konekcije treće strane.


Sadržaj članka


Kako ova usluga funkcioniše

Nakon što vam ova opcija bude aktivirana, uz svaku rezervaciju ćete dobiti poruku kojom ćemo vas podsetiti na to da ćemo za tu rezervaciju proveriti podatke kreditne kartice.

Ako vaš PMS ne prihvata rezervacije bez navođenja podataka kreditnih kartica, ubacićemo provizornu kreditnu karticu (koju nije moguće teretiti) kako bismo bili sigurni da možete da primite te rezervacije. Nije potrebno ništa da učinite u vezi sa ovom provizornom karticom.

Pročitajte ovaj članak i saznajte više o usluzi provere kartica i naplate naknada.


Prilagođeni automatizovani postupci naplate

Ako za automatizovane provere kreditnih kartica gostiju koristite sistem pružaoca usluge naplate, moraćete da izvršite neke izmene u njemu. Za rezervacije uz koje proveravamo kreditne kartice, biće potrebno da promenite podešavanja u svom sistemu za naplatu kako biste omogućili dodavanje provizorne kreditne kartice. To je neophodno jer ove rezervacije neće sadržati važeće podatke kreditnih kartica.

Ukoliko vaš sistem za upravljanje rezervacijama pošalje pomenute rezervacije u vaš sistem za naplatu bez vršenja tih izmena, postupak autorizacije možda neće uspeti. U tom slučaju, vodite računa da ove rezervacije ne označite statusom „Nevažeća kreditna kartica“ ako niste izvršili izmenu u sistemu pružaoca usluge naplate. Pobrinite se i da vaš sistem ne pokuša to da uradi.


Naplata naknada putem virtuelne kreditne kartice u ekstranetu

U slučaju nepojavljivanja ili kasnog otkazivanja, pokušaćemo da teretimo kreditnu karticu gosta u vaše ime. Ako je vaš željeni način isplate putem bankovnog transfera, iznos ćemo prebaciti prema istom rasporedu koji važi za uobičajeni postupak isplate. U suprotnom ćemo vam naknadu isplatiti putem virtuelne kreditne kartice (VCC) u Booking.com ekstranetu. Potrebno je da budete ulogovani kako biste mogli da primite tu isplatu. Ove virtuelne kreditne kartice sa naknadama će biti dostupne samo u Booking.com ekstranetu, a ne u vašem channel manager-u ili PMS-u. Pročitajte odeljak 2 ovog članka za više informacija o terećenju virtuelnih kreditnih kartica.

Kako biste povećali uspešnost naplate, potrebno je da označite nepojavljivanje gostiju ili kasno otkazivanje u roku od četiri dana od datuma prijavljivanja. 

Ukoliko naplata naknade ne uspe, automatski ćemo se odreći provizije za te rezervacije. Ako gost ospori naknadu za kasno otkazivanje ili nepojavljivanje nakon što smo mu je naplatili, mi ćemo snositi odgovornost za eventualni povraćaj novca. Od vas se ne očekuje da preduzimate bilo kakve korake ili vršite povraćaj naknade.

Da li je ovaj članak koristan?