Vršenje povraćaja novca na virtuelne kreditne kartice

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Omogućili smo postupak sa uputstvima za vršenje povraćaja novca na virtuelne kreditne kartice u roku od 60 do 90 dana. On je osmišljen kako bi vam pružio jasnoću i transparentnost kad je reč o prilivu novca i ponudio dovoljno vremena da izvršite povraćaje i izbegnete storniranje isplata.


Sadržaj članka


Kada je potrebno da izvršite povraćaj novca na virtuelnu kreditnu karticu?

Ukoliko ste već izvršili naplatu sa virtuelne kreditne kartice, potrebno je da vratite sredstva na nju u bilo kojoj od sledeće dve situacije:

 1. Pristali ste da se odreknete troškova koji se primenjuju u slučaju otkazivanja, izmene rezervacije ili nepojavljivanja.
 2. Rezervacija je otkazana usled vanrednih okolnosti. U ovim situacijama gosti ne treba da snose nikakve troškove niti da plaćaju naknade za boravke koje nisu mogli da ostvare, a mi se odričemo provizije za te rezervacije.

U oba slučaja ćemo gostu izvršiti povraćaj novca, a vi treba da vratite sredstva na istu virtuelnu kreditnu karticu koja je poslata za datu rezervaciju.


Vršenje povraćaja novca na virtuelnu kreditnu karticu

Povraćaj novca na virtuelnu kreditnu karticu možete da izvršite isto kao i na bilo koju drugu kreditnu karticu. To možete da učinite u ekstranetu na dva načina.

Putem kartice „Finansije“:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Finansije, a potom na „Upravljanje virtuelnim karticama
 3. Kliknite na „Virtuelne kartice na koje je potrebno izvršiti povraćaj“ kako biste videli sve virtuelne kreditne kartice na koje treba da izvršite povraćaj, kao i razlog, rok i iznos povraćaja
 4. Izaberite opciju „Prikaži podatke kartice“ i izvršite povraćaj putem POS terminala ili aparata za obradu kreditnih kartica

Putem kartice „Rezervacije“:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Rezervacije“, a potom izaberite broj rezervacije kako biste pogledali podatke o njoj
 3. Izaberite opciju „Prikaži podatke kartice“ i unesite podatke virtuelne kreditne kartice kako biste izvršili povraćaj putem POS terminala ili aparata za obradu kreditnih kartica

Povraćaj novca na virtuelne kreditne kartice možete da izvršite čak i nakon njihovog isteka – potrebno je samo da kao datum isteka unesete tekući mesec. Vašem gostu ćemo vratiti novac.


Šta da preduzmete ukoliko imate poteškoće prilikom vršenja povraćaja novca na virtuelnu kreditnu karticu?

Ako imate ovih poteškoća, možda je potrebno da se obratite svom pružaocu usluge plaćanja da biste saznali o kakvom problemu je reč i rešili ga. Postupak vršenja povraćaja se takođe može razlikovati u zavisnosti od vašeg POS terminala ili aparata za obradu kreditnih kartica. Savetujemo da stupite u kontakt sa svojom bankom ili finansijskom institucijom kako biste dobili podršku.

Evo nekih uobičajenih situacija koje mogu izazvati poteškoće:

 1. Vaš POS terminal ili aparat za obradu kreditnih kartica je blokiran. Glavni razlozi za to su sledeći:
 • Već ste teretili virtuelnu kreditnu karticu. Svaka virtuelna kreditna kartica se može iskoristiti samo jednom i nakon toga podaci o transakciji više neće biti dostupni putem vašeg POS terminala.
 • Iznos koji pokušavate da vratite je viši od onog koji je raspoloživ na virtuelnoj kreditnoj kartici.
 • Vaš pružalac usluge vam ne dopušta da vršite povraćaj na virtuelne kreditne kartice.
 1. Pojavljuje vam se greška u vezi sa nepoznatim POS terminalom ili aparatom za obradu kreditnih kartica.
 • Ukoliko je to slučaj, a vaš pružalac usluge plaćanja nije u stanju da vam pruži korisne informacije, pokušajte ponovo kasnije ili sledećeg dana.
 1. Trenutno nemate dovoljno sredstava.
 • Imate grejs period u trajanju od 60 do 90 dana za povraćaj novca na virtuelnu kreditnu karticu. Pobrinite se da na vašem računu bude dovoljno sredstava pre isteka roka kako biste izbegli storniranje isplata.

Ako na vreme ne izvršite povraćaj novca na virtuelnu kreditnu karticu, storniraćemo isplate kako bismo povratili izgubljena sredstva.


Prigovor u vezi sa povraćajem novca na virtuelnu kreditnu karticu

Potrebno je da izvršite povraćaj sredstava na virtuelnu kreditnu karticu ukoliko je rezervacija otkazana ili izmenjena, a mi smo vratili novac gostu. Stoga je nužno da vratite sredstva koja smo vam isplatili putem virtuelne kreditne kartice kako biste izbegli storniranje isplata. Ako se ne slažete sa tim da treba da izvršite povraćaj novca, možete da stupite u kontakt sa svojim lokalnim timom za podršku kako bi vam pomogao.


Šta ako ste povraćaj novca izvršili direktno gostu?

Tražimo da izvršite povraćaj sredstava na virtuelnu kreditnu karticu jer smo već vratili novac gostu. Ako ste i vi izvršili povraćaj novca gostu, zatražite da vam vrati ova sredstva. U suprotnom će on dobiti dvostruki povraćaj. I dalje je potrebno da nam vratite sredstva na virtuelnu kreditnu karticu kako biste izbegli storniranje isplata.


Šta se dešava ako ne izvršite povraćaj novca na virtuelnu kreditnu karticu?

Slaćemo vam podsetnike da izvršite povraćaj na virtuelnu kreditnu karticu tokom perioda od dva do tri meseca nakon što vratimo novac gostu. Ako ne izvršite povraćaj celog iznosa na vreme, pokrenućemo postupak storniranja isplata kako bismo povratili sredstva koja nam dugujete.

Mogli biste i da izgubite pravo da za buduće rezervacije teretite virtuelne kreditne kartice pre datuma prijavljivanja.


Šta je storniranje isplata?

Storniranje se dešava u slučaju kada ovlašćena banka poništi naplatu sa kreditne ili debitne kartice. Ovaj postupak je uveden radi rešavanja sporova između trgovaca i korisnika. 

Nakon što odobri zahtev za storniranje, banka vraća prvobitni iznos vlasniku kartice – u ovom slučaju nama. Zatražićemo storniranje isplate ukoliko smo vratili novac gostu, a vi nama niste na vreme izvršili povraćaj sredstava na virtuelnu kreditnu karticu koju ste primili za datu rezervaciju. Poslaćemo vam dva podsetnika putem e-pošte pre nego što pokrenemo postupak storniranja.


Nakon kog vremenskog perioda se vrši storniranje isplata?

Kada vratimo novac gostu, vi ćete dobiti e-poruku sa uputstvima za vršenje povraćaja novca na virtuelnu kreditnu karticu koju ste primili za datu rezervaciju. Povraćaj možete da izvršite tokom perioda u trajanju od 60 do 90 dana (u ovom periodu ćemo vam poslati dva podsetnika putem e-pošte).

Ovo je pregled onoga što ćete primiti:

 • Dan kada novac bude vraćen gostu: primićete e-poruku sa potvrdom da je gostu vraćen novac sa informacijama o vršenju povraćaja na odgovarajuću virtuelnu kreditnu karticu.
 • Prvi podsetnik: trećeg dana narednog meseca ćemo vam poslati podsetnik putem e-pošte sa svim podacima koji su vam potrebni za obradu povraćaja. 
 • Drugi podsetnik: petnaestog dana u mesecu nakon onog u kom smo poslali prvi podsetnik ćemo vam poslati pregled svih neizmirenih povraćaja novca sa zahtevom da ih obradite kako biste izbegli storniranje isplata. 
 • Pokretanje postupka storniranja: tridesetog dana istog meseca ćemo proslediti podatke o neizmirenim povraćajima novca svojoj kompaniji za izdavanje kreditnih kartica i pružaocu usluge plaćanja kako bismo započeli postupak storniranja.

Dodatni troškovi za storniranje isplata

Pružaoci usluge plaćanja obično naplaćuju naknadu za storniranje isplata. Iznos zavisi od toga kako funkcionišu plaćanja za vaš objekat. Kako biste izbegli ovaj dodatni trošak, preporučujemo da izvršite povraćaj novca na virtuelne kreditne kartice u navedenom roku.


Više informacija o virtuelnim kreditnim karticama i plaćanju

Sve što je potrebno da znate o virtuelnim kreditnim karticama 

Smanjenje troškova i raniji datumi aktivacije za virtuelne kreditne kartice

Kako funkcioniše Onlajn plaćanje 

Pročitajte često postavljana pitanja u vezi sa plaćanjem

Da li je ovaj članak koristan?