Pristup i obaveštenja za aplikaciju Pulse

pomoc
Pristup i obaveštenja za aplikaciju Pulse
Putem aplikacije Pulse možete da primate push obaveštenja. Da biste ih prilagodili svojim potrebama, idite na stavku “Više”, a zatim na “Obaveštenja”, gde
pomoc
Pristup i obaveštenja za aplikaciju Pulse
Uređaje možete da dodate u aplikaciju Pulse tako što ćete se ulogovati u ekstranet (ne možete da ih dodate u samoj aplikaciji): Idite na “Nalog”, a zatim na