Da li ću dobiti novu fakturu ako je prvobitni iznos na mojoj fakturi ispravljen?