Da li faktura za proviziju koju plaćam kompaniji Booking.com uključuje PDV?

Updated pre 4 mes.

U zavisnosti od lokalnih zakona o PDV-u, moguće je da faktura za proviziju uključuje i PDV. U slučajevima kada ne naplaćujemo PDV, možda ćete biti u obavezi da ga samostalno obračunate i prijavite svojoj lokalnoj poreskoj upravi.

PDV koji naplaćujete gostima:

Provizija koju vam naplaćujemo se računa na osnovu ukupne cene vaših rezervacija koja može da uključuje PDV, ukoliko takav porez postoji u vašoj zemlji.

Ako imate dodatna pitanja o PDV-u, molimo vas da se obratite svojoj lokalnoj poreskoj upravi.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više