Da li faktura za proviziju koju plaćam kompaniji Booking.com uključuje PDV?

U zavisnosti od lokalnih zakona o PDV-u, moguće je da faktura za proviziju uključuje i PDV. U slučajevima kada ne naplaćujemo PDV, možda ćete biti u obavezi da samostalno obračunate i prijavite PDV svojoj lokalnoj poreskoj upravi.

PDV koji naplaćujete gostima:

Provizija koju vam naplaćujemo se računa na osnovu vaših ukupnih troškova rezervacije, koji mogu da uključuju PDV, ukoliko takav porez postoji u vašoj zemlji.

Ako imate dodatna pitanja o PDV-u, molimo vas da se obratite svojoj lokalnoj poreskoj upravi.