Da li faktura za proviziju koju plaćam kompaniji Booking.com uključuje PDV?

Updated pre 9 mes.
Sačuvajte članak

U zavisnosti od lokalnih zakona o PDV-u, moguće je da faktura za proviziju uključuje i PDV. U slučajevima kada ne naplaćujemo PDV, možda ćete biti u obavezi da ga samostalno obračunate i prijavite svojoj lokalnoj poreskoj upravi.

PDV koji naplaćujete gostima:

Provizija koju vam naplaćujemo se računa na osnovu ukupne cene vaših rezervacija koja može da uključuje PDV, ukoliko takav porez postoji u vašoj zemlji.

Ako imate dodatna pitanja o PDV-u, molimo vas da se obratite svojoj lokalnoj poreskoj upravi.

Kako vam se čini ova stranica?

„Traveller Review Awards“ nagrade

Saznajte da li ste dobitnik ove godine i preuzmite svoj novi, potpuno digitalni nagradni paket.

Preuzmite sada