Da li mogu da promenim podešavanja PDV-a za svoj objekat?

Izmene zakonskih propisa

Kako bismo poslovali u skladu sa evropskim zakonima o zaštiti potrošača, tražimo od svih partnera da provere svoja podešavanja za PDV i poreze do 1. septembra 2019. godine.

Prema odredbama ovih zakona, obavezne naknade ne smeju da se određuju kao naknade “koje nije moguće izračunati” ili “koje se mogu razlikovati”.

Za više informacija o svim izmenama koje je potrebno da napravite pre 1. septembra, pogledajte naš članak o novim propisima.

 

Podešavanja PDV-a ne možete da promenite sami, ali o svim izmenama možete da nas obavestite putem odeljka "Pošta":

  1. Kliknite na "Kreirajte novu poruku" i izaberite naslov "Podaci o objektu", a zatim podnaslov "PDV, boravišna taksa, dodatni troškovi".
  2. Obavestite nas o svim potrebnim izmenama. Nakon što završite, kliknite na "Pošalji poruku".

Za prikaz ovih podešavanja kliknite na "Objekat" i izaberite "PDV/takse/naknade".