Kada se šalje dokaz o plaćanju

Ažurirano pre 5 mes. | Čitanje: 2 min.
Sačuvaj

Sadržaj članka:


Šta je dokaz o plaćanju

 

Dokaz o plaćanju je izvod iz banke ili dokument koji potvrđuje da je uplata izvršena.

Dokaz o plaćanju uvek treba da sadrži sledeće podatke:

  • Datum
  • Iznos
  • Bankovne podatke primaoca
  • Podatke o bankovnom računu pošiljaoca
  • Imajte na umu da on može da sadrži i referentni broj transakcije, ali to nije obavezno

Ukoliko ste administrator grupe koja se sastoji od više smeštajnih objekata, potrebno je da navedete iznos koji se plaća zasebno za svaki ID broj objekta i fakturu. 

Dokaz o plaćanju možete da pošaljete putem ekstraneta tako što ćete kliknuti na opciju „Pošta“, izabrati temu „Fakture i provizija“ i podtemu „Potvrda o plaćanju“.


Kada se može zatražiti da dostavite dokaz o plaćanju

 

Dokaz o plaćanju se može zatražiti ukoliko plaćate putem bankovnog transfera. 

Ako uplate za fakture ne primimo na vreme, naš finansijski tim će vam se obratiti i zatražiti dokaz o plaćanju kako biste izbegli privremeno zatvaranje objekta. 

To se može zatražiti i:

  • Kada na pojedina plaćanja utiče više valuta 
  • Kada je uplaćen niži ili viši iznos od potrebnog
  • Kada se plaćanje obavlja putem nezavisnog pružaoca usluge
  • Kada vršite grupno plaćanje za više od jednog smeštajnog objekta

Da li je ovaj članak koristan?