Kako da uložite prigovor na fakturu

Ažurirano pre 3 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Partneri dobijaju fakture za proviziju zasnovane na svim rezervacijama iz prethodnog meseca. Partner je odgovoran da proveri svaku rezervaciju u roku od 48 sati od odjavljivanja gosta kako bi bio siguran da je objektu fakturisan odgovarajući iznos. 

Ukoliko nakon izdavanja fakture smatrate da je vašem objektu fakturisan pogrešan iznos, možete da uložite prigovor kompaniji Booking.com.


Sadržaj članka


Kako da izbegnete netačne fakture

Zahtev za knjižno odobrenje i čekanje na njegovo ispunjenje iziskuje mnogo vremena. Kako biste izbegli netačne fakture, korisno je imati na umu nekoliko osnovnih koraka prilikom obrade rezervacija:

 • Označavanje izmena na vreme
  Svaka izmena rezervacije mora da bude označena u ekstranetu u roku od 48 sati nakon odjavljivanja gosta kako bi se ispravno odrazila na iznos provizije. To obuhvata označavanje nepojavljivanja gostiju i otkazivanja. Imajte u vidu da ako ne označite nepojavljivanje gosta, on će i dalje moći da napiše recenziju, što će se smatrati dokazom ostvarene rezervacije. Pročitajte ovaj članak kako biste saznali više o označavanju nepojavljivanja gostiju i otkazivanja.
  Označavanje ovih izmena je isključivo vaša odgovornost. To je u skladu sa našim Opštim uslovima pružanja usluge (GDT). Ukoliko izmene ne označite u roku od 48 sati nakon odjavljivanja gosta, naplatićemo vam ceo iznos provizije za prvobitnu rezervaciju. Ako niste u mogućnosti da označite te izmene u ekstranetu, stupite u kontakt sa Korisničkim servisom.
 • Označavanje kreditne kartice kao nevažeće
  U situacijama kada za rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca ili sa mogućnošću delimičnog povraćaja novca nije terećena kreditna kartica gosta, potrebno je da tu karticu označite kao nevažeću. Ako to ne učinite, naplatićemo vam proviziju za tu rezervaciju.

  Pratite sledeće korake da biste označili kreditnu karticu kao nevažeću:
 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Rezervacije
 3. Kliknite na ime gosta ili broj rezervacije, a potom odaberite opciju „Označi kreditnu karticu kao nevažeću

Kako da uložite prigovor na fakturu za proviziju i zatražite knjižno odobrenje

Ukoliko i dalje smatrate da je vaš objekat primio pogrešnu fakturu, možete da uložite prigovor na proviziju i zatražite knjižno odobrenje u ekstranetu za rezervacije koje nisu starije od tri meseca. Kako biste to učinili, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite opciju Izjave o rezervacijama
 3. Odaberite period za koji je izdata faktura
 4. Pronađite rezervaciju za koju želite da uložite prigovor na proviziju i izaberite je
 5. Označite polje u okviru kolone „Prigovor na iznos provizije
 6. Kliknite na plavo dugme na kome piše „Ospori rezervaciju“ (nalazi se iznad kolone „Napomene“)
 7. Izaberite razlog za prigovor
 8. Navedite više informacija o tome zašto ulažete prigovor
 9. Unesite iznos koji je gost platio
 10.  Kliknite na „Dalje
 11. Pregledajte svoj zahtev, a potom kliknite na „Pošalji prigovor

Može biti potrebno do 14 radnih dana da obradimo vaš zahtev. Nakon što ga obradimo, primićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu. Do tada nije potrebno da kontaktirate sa nama kako biste zatražili nove informacije.

Nakon što odobrimo prigovor i potvrdimo da ćemo vam ispraviti iznos fakture, izdaćemo knjižno odobrenje. Na njemu će biti prikazan iznos koji je potrebno odbiti od iznosa prvobitne fakture. Više o tome kako da platite svoju fakturu možete da pročitate ovde. Imajte u vidu da možete uložiti prigovor na proviziju samo za rezervacije za koje je izdata faktura.
Ako vaš prigovor bude odbijen, primićete obaveštenje o tome putem kartice „Pošta“ u ekstranetu i bićete u obavezi da platite troškove podnošenja tog prigovora.


Kako da uložite prigovor na proviziju za naknade kojih ste se odrekli

Ukoliko gost otkaže rezervaciju i usled toga mora da plati naknadu za otkazivanje, možete odlučiti da se odreknete te naknade i izbegnete plaćanje provizije. Ako je uplata izvršena putem virtuelne kreditne kartice ili u okviru Usluge naplate kompanije Booking.com, biće potrebno da sačekate da izdamo fakturu za rezervaciju. Nakon toga možete da nam pošaljete poruku putem ekstraneta kako biste uložili prigovor na tu fakturu. Evo kako to možete da učinite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Pošta“, a zatim izaberite „Booking.com poruke
 3. Kliknite na „Prikaži opcije za kontakt
 4. Kliknite na „Finansije (fakture i uplate)“, a potom kao temu izaberite „Osporavanje faktura
 5. Kliknite na „Pogledajte sve opcije za kontakt“, a zatim izaberite opciju „Poruka
 6. U polje za tekst upišite broj rezervacije za koju ulažete prigovor
 7. Priložite dokaz o povraćaju/storniranju zaduženja svoje banke, bilo u PDF formatu ili kao snimak ekrana
 8. Kliknite na „Pošalji poruku

Šta da radite kada primite knjižno odobrenje

Knjižna odobrenja izdajemo samo u posebnim okolnostima. Zato je važno da se postarate da status vaših rezervacija uvek bude tačno naveden u okviru kartice „Rezervacije“ u ekstranetu.

Nakon što primite knjižno odobrenje, ono što ćete učiniti sa njim će zavisiti od toga kolika je njegova vrednost u odnosu na vrednost vaše prvobitne fakture.

 • Ako je iznos knjižnog odobrenja jednak iznosu vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga iskoristiti kako bismo izmirili prvobitnu fakturu – vi ne morate ništa da uradite
 • Ukoliko je njegov iznos niži od iznosa vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga odbiti od iznosa prvobitne fakture – preostali iznos te fakture će biti potrebno da platite
 • Ako je iznos knjižnog odobrenja viši od iznosa vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga iskoristiti kako bismo izmirili prvobitnu fakturu, a preostali iznos ćemo odbiti od vaše sledeće fakture – vi ne treba ništa da uradite

Knjižna odobrenja nemaju rok trajanja i možete da ih iskoristite u bilo kom trenutku, sve dok sarađujete sa nama. Ova knjižna odobrenja možete da koristite za svoje buduće fakture za proviziju. Imajte na umu da knjižno odobrenje koje primite možete iskoristiti samo jednom. 

Ukoliko imate dodatna pitanja, pročitajte ovaj članak. Ako imate poteškoća sa korišćenjem knjižnog odobrenja, pošaljite zahtev u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu tako što ćete odabrati opciju „Fakture i provizija“.

Da li je ovaj članak koristan?