Iskoristite naš vodič zasnovan na podacima kako biste privukli potražnju na kraju sezone.

Kako funkcionišu knjižna odobrenja

Ažurirano pre 8 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Knjižna odobrenja izdajemo kako bismo ispravili iznos fakture koju smo već izdali. Do netačnih iznosa faktura može doći ukoliko statusi rezervacija nisu ispravno navedeni ili ako se pogrešno izračuna iznos provizije. Ova knjižna odobrenja možete da koristite za svoje buduće fakture za proviziju. Na primer, možete da zatražite knjižno odobrenje ukoliko rezervacija nije otkazana ili označena kao nepojavljivanje onda kada je to trebalo da bude učinjeno. Takođe možete da zatražite knjižno odobrenje ako ste pristali da se odreknete naknade za otkazivanje gosta, a mi smo vam ipak naplatili proviziju za to.

Knjižna odobrenja izdajemo samo u posebnim okolnostima. Zato je važno da se postarate da status vaših rezervacija uvek bude tačno naveden u okviru kartice „Rezervacije“ u ekstranetu.


Sadržaj članka


Kako da izbegnete netačne fakture

Zahtev za knjižno odobrenje i čekanje na njegovo ispunjenje iziskuje mnogo vremena. Kako biste izbegli netačne fakture, korisno je imati na umu nekoliko osnovnih koraka prilikom obrade rezervacija:

 • Označavanje izmena na vreme
  Svaka izmena rezervacije mora da bude označena u ekstranetu u roku od 48 sati nakon datuma odjavljivanja kako bi se ispravno odrazila na iznos provizije. To obuhvata označavanje nepojavljivanja gostiju i otkazivanja. Imajte u vidu da ako ne označite nepojavljivanje gosta, on će i dalje moći da napiše recenziju, što će se smatrati dokazom ostvarene rezervacije. Pročitajte ovaj članak kako biste saznali više o označavanju nepojavljivanja gostiju i otkazivanja.

  Označavanje ovih izmena je isključivo vaša odgovornost. To je u skladu sa našim Opštim uslovima pružanja usluge (GDT). Ukoliko izmene ne označite u roku od 48 sati nakon odjavljivanja, naplatićemo vam celokupan iznos provizije za prvobitnu rezervaciju. Ako niste u mogućnosti da označite te izmene u ekstranetu, stupite u kontakt sa Odeljenjem za saradnju sa partnerima.
   
 • Označavanje kreditne kartice kao nevažeće
  U situacijama kada za rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca ili sa mogućnošću delimičnog povraćaja novca nije terećena kreditna kartica gosta, potrebno je da tu karticu označite kao nevažeću. Ako to ne učinite, naplatićemo vam proviziju za tu rezervaciju.

  Pratite sledeće korake da biste označili kreditnu karticu kao nevažeću:
 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Rezervacije
 3. Kliknite na ime gosta ili broj rezervacije, a potom odaberite opciju „Označi kreditnu karticu kao nevažeću

Kako da uložite prigovor na fakturu za proviziju i zatražite knjižno odobrenje

Ukoliko je reč o rezervacijama koje nisu starije od tri meseca, možete da uložite prigovor na proviziju i zatražite knjižno odobrenje u ekstranetu. Kako biste to učinili, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite opciju Izjave o rezervacijama
 3. Odaberite period za koji je izdata faktura
 4. Pronađite rezervaciju za koju želite da uložite prigovor na proviziju i izaberite je
 5. Označite polje u okviru kolone „Prigovor na iznos provizije
 6. Kliknite na plavo dugme na kome piše „Ospori rezervaciju“ (nalazi se iznad kolone „Napomene“)
 7. Izaberite razlog za prigovor
 8. Navedite više informacija o tome zašto ulažete prigovor
 9. Unesite iznos koji je gost platio
 10.  Kliknite na „Dalje
 11. Pregledajte svoj zahtev, a potom kliknite na „Pošalji prigovor

Nakon što odobrimo prigovor i potvrdimo da ćemo vam ispraviti iznos fakture, izdaćemo knjižno odobrenje. To ne znači da ćemo vam poslati novu fakturu. Vaša prvobitna faktura će nastaviti da važi, ali ćemo iznos ispraviti pomoću knjižnog odobrenja. Na njemu će biti prikazan iznos koji je potrebno odbiti od iznosa prvobitne fakture, a koji nećete morati da platite. Imajte u vidu da možete uložiti prigovor na proviziju samo za rezervacije za koje je izdata faktura.

Ako vaš prigovor bude odbijen, primićete obaveštenje o tome putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

Može biti potrebno do 14 radnih dana da obradimo vaš zahtev. Nakon što ga obradimo, primićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu. Do tada nije potrebno da kontaktirate sa nama kako biste zatražili nove informacije.


Kako da uložite prigovor na proviziju za naknade kojih ste se odrekli

Ukoliko gost otkaže rezervaciju i usled toga mora da plati naknadu za otkazivanje, možete odlučiti da se odreknete te naknade i izbegnete plaćanje provizije. Ako je uplata izvršena putem virtuelne kreditne kartice ili u okviru Usluge naplate kompanije Booking.com, biće potrebno da sačekate da izdamo fakturu za rezervaciju. Nakon toga možete da nam pošaljete poruku putem ekstraneta kako biste uložili prigovor na tu fakturu. Evo kako to možete da učinite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Pošta“, a zatim izaberite „Booking.com poruke
 3. Kliknite na „Prikaži opcije za kontakt
 4. Kliknite na „Finansije (fakture i uplate)“, a potom kao temu izaberite „Osporavanje faktura
 5. Kliknite na „Pogledajte sve opcije za kontakt“, a zatim izaberite opciju „Poruka
 6. U polje za tekst upišite broj rezervacije za koju ulažete prigovor
 7. Priložite dokaz o povraćaju/storniranju zaduženja svoje banke, bilo u PDF formatu ili kao snimak ekrana
 8. Kliknite na „Pošalji poruku

Šta da radite kada primite knjižno odobrenje

Nakon što primite knjižno odobrenje, ono što ćete učiniti sa njim će zavisiti od toga kolika je njegova vrednost u odnosu na vrednost vaše prvobitne fakture.

 • Ako je iznos knjižnog odobrenja jednak iznosu vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga iskoristiti kako bismo izmirili prvobitnu fakturu – vi ne morate ništa da uradite
 • Ukoliko je njegov iznos niži od iznosa vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga odbiti od iznosa prvobitne fakture – preostali iznos te fakture će biti potrebno da platite
 • Ako je iznos knjižnog odobrenja viši od iznosa vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga iskoristiti kako bismo izmirili prvobitnu fakturu, a preostali iznos ćemo odbiti od vaše sledeće fakture – vi ne treba ništa da uradite

Knjižna odobrenja nemaju rok trajanja i možete da ih iskoristite u bilo kom trenutku, sve dok sarađujete sa nama.

Ukoliko imate dodatna pitanja, pogledajte ovaj članak o plaćanju faktura.

Da li je ovaj članak koristan?