Kako funkcionišu knjižna odobrenja

Updated pre 3 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Knjižna odobrenja izdajemo kako bismo ispravili iznos fakture koju smo vam već izdali. To se obično dešava kada partneri naprave grešku prilikom određivanja statusa rezervacije – ili kada mi loše izračunamo iznos provizije. Ova knjižna odobrenja možete da koristite za svoje buduće fakture za plaćanje provizije Na primer, možete da zatražite knjižno odobrenje ukoliko rezervacija nije otkazana ili označena kao nepojavljivanje onda kada je to trebalo da bude učinjeno. Takođe možete da zatražite knjižno odobrenje ako ste pristali da se odreknete troškova otkazivanja za gosta, a mi smo vam ipak naplatili proviziju.

Knjižna odobrenja izdajemo samo u posebnim okolnostima. Zato je važno da se postarate da status vaših rezervacija uvek bude tačno naveden u okviru kartice „Rezervacije“ u ekstranetu.


Sadržaj članka


Kako da uložite prigovor na proviziju i zatražite knjižno odobrenje

U ekstranetu možete uložiti prigovor na proviziju i sami zatražiti knjižno odobrenje za rezervacije koje nisu starije od tri meseca. Kako biste to učinili, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite opciju „Izjave o rezervacijama
 3. Izaberite period za koji je izdata faktura
 4. Pronađite rezervaciju za koju želite da uložite prigovor na proviziju i izaberite je
 5. Označite polje u okviru kolone „Prigovor na iznos provizije
 6. Kliknite na plavo dugme na kome piše „Ospori rezervaciju“ (nalazi se iznad kolone „Napomene“)
 7. Izaberite razlog za prigovor
 8. Navedite više informacija o tome zašto ulažete prigovor
 9. Unesite iznos koji je gost platio
 10.  Kliknite na „Dalje
 11. Pregledajte svoj zahtev, a zatim kliknite na „Pošalji prigovor

Kada prigovor bude odobren, izdaćemo knjižno odobrenje. Imajte u vidu da možete uložiti prigovor na proviziju samo za rezervacije za koje je izdata faktura.


Kako da zatražite knjižno odobrenje bez korišćenja opcije za ulaganje prigovora

Ukoliko postoji greška u podacima o rezervaciji ili više nije dostupna opcija za ulaganje prigovora, stupite u kontakt sa nama da biste nam objasnili zašto želite da vam izdamo knjižno odobrenje. Na primer, odrekli ste se troškova otkazivanja za gosta, ali vam je provizija ipak naplaćena.


Kada ćete znati da li je vaše knjižno odobrenje odobreno

Može biti potrebno do 14 radnih dana da obradimo vaš zahtev. Nakon što ga obradimo, primićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu. Do tada nije potrebno da kontaktirate sa nama kako biste zatražili nove informacije.


Šta da radite kada primite knjižno odobrenje

Kada potvrdimo da je potrebno da ispravimo vašu fakturu, imajte na umu da to ne znači da ćemo vam poslati novu. Vaša prvobitna faktura će nastaviti da važi, ali ćemo vam izdati i zasebno knjižno odobrenje. Na njemu će biti prikazan iznos koji je potrebno odbiti od iznosa prvobitne fakture – pa taj iznos nećete morati da platite.

Šta ćete uraditi sa knjižnim odobrenjem zavisi od toga kolika je njegova vrednost u odnosu na vašu prvobitnu fakturu.

 • Ako je iznos knjižnog odobrenja jednak iznosu vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga iskoristiti kako bismo izmirili prvobitnu fakturu – vi ne morate ništa da uradite
 • Ukoliko je njegov iznos niži od iznosa vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga odbiti od iznosa prvobitne fakture – preostali iznos te fakture će biti potrebno da platite
 • Ako je iznos knjižnog odobrenja viši od iznosa vaše prvobitne fakture, automatski ćemo ga iskoristiti kako bismo izmirili prvobitnu fakturu, a preostali iznos ćemo odbiti od vaše sledeće fakture – vi ne morate ništa da uradite

Imajte u vidu da knjižna odobrenja nemaju datum isteka. Možete ih iskoristiti u bilo kom trenutku tokom saradnje sa nama.

Ukoliko imate dodatna pitanja, pogledajte ovaj članak o plaćanju faktura.

Da li je ovaj članak koristan?