Kako mogu da platim fakture?

Updated pre 5 months
Sačuvaj

Fakture za proviziju se šalju putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. One su takođe dostupne u PDF formatu u ekstranetu. Pronaći ćete ih u okviru kartice “Finansije” u odeljku Fakture.

Plaćanje se mora obaviti u roku od 14 dana od datuma izdavanja fakture. Trenutni način plaćanja i bankovne podatke možete da pregledate pod stavkom “Informacije o plaćanju” u odeljku “Pregled finansija” u okviru kartice “Finansije”. Osim toga, uputstva za plaćanje su navedena i na samoj fakturi.

Ako je vaš trenutni način plaćanja direktno zaduženje, automatski ćemo teretiti vaš račun. Više informacija možete da pročitate u ovom članku: “Plaćam fakture direktnim zaduženjem. Koliko dugo nakon prijema fakture će moj račun biti terećen?

Ukoliko imate dodatna pitanja o odabranom načinu plaćanja ili ako želite da ga promenite, pošaljite nam poruku putem kartice “Pošta” u ekstranetu. Molimo vas da kao naslov poruke navedete “Fakture i finansije“.

Is this article helpful?