Plaćanje faktura

Ažurirano pre 7 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Fakture za proviziju šaljemo svim partnerima putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. Svoje trenutne i prethodne fakture takođe možete pronaći u ekstranetu ukoliko kliknete na karticu „Finansije“, a zatim na opciju „Fakture“. Dokumenta označena zelenom bojom su plaćena, dok su crvenom bojom označene neizmirene stavke, odnosno one u obradi. Crnom bojom su označena otpisana dokumenta, odnosno ona koja su poslata našem pravnom odeljenju.


Sadržaj članka


Više informacija o fakturama

Fakture za proviziju su dostupne u ekstranetu, u okviru kartice „Finansije“, pod opcijom „Fakture“ i šaljemo vam ih putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. Adresa e-pošte primaoca se nalazi među vašim kontaktima u odeljku „Podešavanja naloga“. Vašem objektu se izdaje faktura za sve rezervacije ostvarene tokom prethodnog meseca. Za više informacija o tome koje rezervacije su uključene u vašu fakturu, pročitajte ovaj članak.

Rok za plaćanje je uvek 14 dana od datuma izdavanja fakture. Uputstva za plaćanje ćete pronaći na samoj fakturi, koja sadrži i bankovne podatke kompanije Booking.com. Te podatke možete pronaći i u okviru kartice „Finansije“, ako kliknete na opciju „Pregled finansija“. Širom sveta su dostupni različiti načini plaćanja. Plaćanje se najčešće vrši putem bankovnog transfera, onlajn plaćanja i direktnog zaduženja. 

Napominjemo da partneri iz određenih oblasti mogu dobiti fakture za PDV/porez na dobra i usluge (GST) kao zaseban dokument. 


Plaćanje faktura

Plaćanje koje omogućava Booking.com

Kada je reč o većini država, ukoliko Booking.com omogućava plaćanje, neće biti potrebno da plaćate fakturu za proviziju jer se njen iznos automatski oduzima od konačne isplate. To možete da proverite na svojoj fakturi. 

Ukoliko koristite platformu Stripe, imajte na umu da ćete primiti bruto iznos rezervacija. Biće vam izdata zasebna faktura za proviziju i potrebno je da je platite kompaniji Booking.com. 

Pogledajte svoju fakturu da biste videli koji je vaš način plaćanja. Sve informacije o ciklusu izdavanja fakture su navedene na vašoj fakturi. 

Plaćanja koja omogućavaju partneri

Svoj način plaćanja možete da vidite u okviru kartice „Finansije“ – „Pregled finansija“. Na ovoj stranici se nalaze podaci o plaćanju.

Ukoliko sami plaćate putem bankovnog transfera, ne zaboravite da kao referentni broj uplate navedete ID broj svog objekta i broj fakture. Ove informacije su nam neophodne kako bismo mogli da prepoznamo vašu uplatu i pravilno je obradimo.

Ukoliko ste na svom računu podesili direktno zaduženje, automatski ćemo odbijati iznos za plaćanje svakog meseca. Plaćene fakture će dobiti zelenu boju na dan kada vašoj banci pošaljemo zahtev za plaćanje. Ukoliko dođe do problema sa direktnim zaduženjem, faktura će ponovo postati crvena. Zatim će biti potrebno da stupite u kontakt sa svojom bankom i proverite zašto plaćanje nije uspelo. Takođe se postarajte da fakturu platite što pre. Za više informacija o direktnom zaduženju, pročitajte ovaj članak.

Može biti potrebno od dva do tri radna dana da se primljene uplate prikažu u ekstranetu, pa stoga faktura može biti označena crvenom bojom čak i nekoliko dana nakon što je platite. Nije potrebno da nam šaljete dokaz o uplati, osim ukoliko to od vas ne zatraži naš tim za finansije.

Ukoliko imate više objekata i izabrali ste plaćanje za više objekata, pročitajte ovaj članak


Provera ili ažuriranje trenutnog načina plaćanja

Da biste proverili svoj trenutni način plaćanja i bankovne podatke, ulogujte se u ekstranet, kliknite na karticu „Finansije“ i izaberite opciju „Podaci za plaćanje“. Moći ćete da vidite informacije o bankovnom računu na koji primate uplate i, ukoliko plaćate putem direktnog zaduženja, podatke o bankovnom računu sa koga vršite uplate.

Ukoliko plaćate putem direktnog zaduženja, svoj trenutni način plaćanja ili bankovne podatke možete da ažurirate prateći sledeća uputstva:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Kliknite na karticu „Finansije“ i izaberite opciju „Podaci za plaćanje“ ili „Podešavanja koja se odnose na finansije
  3. Kliknite na dugme „Izmenite bankovne podatke“ na stranici „Podaci za plaćanje

Ukoliko imate pitanja koja se odnose na vaš način plaćanja, možete da nam pošaljete poruku putem kartice „Pošta“ u ekstranetu. Kao temu izaberite „Fakture i provizija“, a kao podtemu „Drugo“. Neko od naših agenata će stupiti u kontakt sa vama i dati vam informacije o načinima plaćanja koji su dostupni u vašoj državi, poput direktnog zaduženja, onlajn plaćanja ili lokalnih pružalaca usluge plaćanja.


Ispravke vaše fakture

Ukoliko je iz nekog razloga iznos na fakturi pogrešan, nećemo vam slati novu. Prvobitna faktura će i dalje važiti, a mi ćemo vam izdati zaseban dokument sa iznosom koji je potrebno dodati iznosu prvobitne fakture, odnosno oduzeti od njega. Radiće se o knjižnom odobrenju ili obaveštenju o dugovanju.

Imajte u vidu da knjižna odobrenja ne mogu da se koriste za povraćaj novca na bankovni račun – možete ih iskoristiti za plaćanje faktura u budućnosti. Više informacija o tome kako funkcionišu knjižna odobrenja možete pronaći u ovom članku. Ako primite obaveštenje o dugovanju, pratite uputstva koja se na njemu nalaze. 


Status vaše fakture (kolona „Status“)

Kada proveravate status svoje fakture, videćete nešto od sledećeg:

  • Faktura sa oznakom „Plaćeno“ faktura je plaćena u potpunosti
  • Fakture sa oznakom „Rok za plaćanje je: dan, mesec, godina“  – faktura još nije plaćena i dospela je za naplatu. Neplaćene (ili dospele) fakture su prikazane u odeljku „Neizmireni iznosi“
  • Fakture sa oznakom „Neizmireno (rok za plaćanje je: dan, mesec, godina)“ – rok za plaćanje fakture je prošao i ukoliko ne bude plaćena, vaš nalog može biti suspendovan sa našeg veb sajta.
  • Fakture sa oznakom „Platili ste X od ukupno X“ – platili ste samo deo iznosa svoje fakture. Ako ste zatražili korišćenje knjižnog odobrenja za plaćanje fakture, videćete i preostali iznos pod opcijom „Ukupan iznos za plaćanje“. Pobrinite se da platite fakturu u celosti pre isteka roka
  • Fakture sa oznakom „Otpisano“  – to znači da niste platili blagovremeno i zbog toga je vaš objekat trajno zatvoren na našoj platformi. Kada u potpunosti platite sve neizmirene fakture i one dobiju oznaku „Plaćeno“, moći ćete ponovo da otvorite svoj objekat ili razgovarate sa nama o uslovima ponovnog otvaranja. Pročitajte ovaj članak i saznajte kako da to učinite. 

Napomena: kada faktura bude označena crnom bojom, može se platiti samo putem bankovnog transfera.

Otvorite ekstranet

Da li je ovaj članak koristan?