Iskoristite naš vodič zasnovan na podacima kako biste privukli potražnju na kraju sezone.

Plaćanje faktura

Ažurirano pre 1 mes. | Čitanje: 3 min.
Sačuvaj

Fakture za proviziju šaljemo svim partnerima putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. Svoje trenutne i prethodne fakture takođe možete pronaći u ekstranetu ukoliko kliknete na karticu „Finansije“, a zatim na opciju „Fakture“. Dokumenta označena zelenom bojom su plaćena, dok su crvenom bojom označene neizmirene stavke, odnosno one u obradi. Crnom bojom su označena otpisana dokumenta, odnosno ona koja su poslata našem pravnom odeljenju.


Sadržaj članka

  1. Plaćanje faktura
  2. Provera ili ažuriranje trenutnog načina plaćanja
  3. Ispravke vaše fakture
  4. Kako postupati sa fakturama koje su označene crnom bojom

Plaćanje faktura

Fakture za proviziju vam šaljemo putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. Rok za plaćanje je uvek 14 dana od datuma izdavanja fakture. Uputstva za plaćanje ćete pronaći na samoj fakturi, koja sadrži i bankovne podatke kompanije Booking.com. Širom sveta su dostupni različiti načini plaćanja. Plaćanje se najčešće vrši putem bankovnog transfera i direktnog zaduženja. 

Ukoliko sami plaćate putem bankovnog transfera, ne zaboravite da kao referentni broj uplate navedete ID broj svog objekta i broj fakture. Ove informacije su nam neophodne kako bismo mogli da prepoznamo vašu uplatu i pravilno je obradimo.

Ukoliko ste na svom računu podesili direktno zaduženje, automatski ćemo odbijati iznos za plaćanje svakog meseca. Plaćene fakture će dobiti zelenu boju na dan kada vašoj banci pošaljemo zahtev za plaćanje. Ukoliko dođe do problema sa direktnim zaduženjem, faktura će ponovo postati crvena. Zatim će biti potrebno da stupite u kontakt sa svojom bankom i proverite zašto plaćanje nije uspelo. Takođe se postarajte da fakturu platite što pre. Za više informacija o direktnom zaduženju, pročitajte ovaj članak.

Može biti potrebno od dva do tri radna dana da se primljene uplate prikažu u ekstranetu, pa stoga faktura može biti označena crvenom bojom čak i nekoliko dana nakon što je platite. Nije potrebno da nam šaljete dokaz o uplati, osim ukoliko to od vas ne zatraži naš tim za finansije.


Provera ili ažuriranje trenutnog načina plaćanja

Da biste proverili svoj trenutni način plaćanja i bankovne podatke, ulogujte se u ekstranet, kliknite na karticu „Finansije“ i izaberite opciju „Podaci za plaćanje“. Moći ćete da vidite informacije o bankovnom računu na koji primate uplate i, ukoliko plaćate putem direktnog zaduženja, podatke o bankovnom računu sa koga vršite uplate.

Ukoliko plaćate putem direktnog zaduženja, svoj trenutni način plaćanja ili bankovne podatke možete da ažurirate prateći sledeća uputstva:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Kliknite na karticu „Finansije“ i izaberite opciju „Podaci za plaćanje“ ili „Pregled finansija
  3. Kliknite na „Izmenite bankovne podatke“ na stranici „Podaci za plaćanje“, odnosno na „Kliknite ovde da ažurirate podatke o svom bankovnom računu“ na stranici „Pregled finansija

Ukoliko imate pitanja koja se odnose na vaš način plaćanja, možete da nam pošaljete poruku putem kartice „Pošta“ u ekstranetu. Kao temu izaberite „Finansije (fakture i plaćanje)“, a kao podtemu „Fakture i provizija“. Neko iz našeg tima za procenu rizika će stupiti u kontakt sa vama i dati vam informacije o načinima plaćanja koji su dostupni u vašoj državi, poput direktnog zaduženja, onlajn plaćanja ili lokalnih pružalaca usluge plaćanja.


Ispravke vaše fakture

Ukoliko je iz nekog razloga iznos na fakturi pogrešan, nećemo vam slati novu. Prvobitna faktura će i dalje važiti, a mi ćemo vam izdati zaseban dokument sa iznosom koji je potrebno dodati iznosu prvobitne fakture, odnosno oduzeti od njega. Radiće se o knjižnom odobrenju ili obaveštenju o dugovanju. Imajte u vidu da knjižna odobrenja ne mogu da se koriste za povraćaj novca na bankovni račun – možete ih iskoristiti za plaćanje faktura u budućnosti.


Kako postupati sa fakturama koje su označene crnom bojom

Ukoliko je faktura označena crnom bojom, to znači da je niste platili i da je usled toga vaš objekat zatvoren na našoj platformi. Kada u potpunosti platite sve neizmirene fakture i one budu označene zelenom bojom, moći ćete ponovo da otvorite svoj objekat. Pročitajte ovaj članak i saznajte kako da to učinite.

Da biste videli sve fakture, ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu „Finansije“, a zatim na opciju „Fakture“. Fakture označene crvenom ili crnom bojom nisu plaćene. Kada faktura bude označena crnom bojom, može se platiti samo putem bankovnog transfera.

Da li je ovaj članak koristan?