Ponovno otvaranje objekta nakon zakasnelog plaćanja fakture

Ažurirano pre 10 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Ukoliko je došlo do automatskog zatvaranja vašeg objekta usled neplaćene fakture, možete ponovo da ga otvorite samo ukoliko platite ceo iznos koji dugujete. Nakon što to učinite, moći ćete opet da otvorite svoj objekat putem ekstraneta.


Sadržaj članka


Plaćanje neizmirenih faktura

Postoji nekoliko načina na koje možete da platite fakture. Više informacija o njima možete da pronađete u ovom članku. Pobrinite se da kao referentni broj uplate uvek navedete ID broj svog objekta i broj fakture. Ti podaci će nam biti potrebni kako bismo mogli da identifikujemo vašu uplatu i ispravno je obradimo. Imajte u vidu da može biti potrebno do 72 sata da primimo vašu uplatu, u zavisnosti od toga koliko brzo vaša banka obrađuje transakcije.

Nakon što izvršite uplatu, nije potrebno da nam šaljete potvrdu o plaćanju. To ne važi samo u sledećim slučajevima:

  • ako vršite uplatu odjednom za više od jednog objekta. U tom slučaju treba da nam pošaljete potvrdu i pregled uplate po stavkama
  • ukoliko smo vam izričito zatražili potvrdu o plaćanju

Uputstva za plaćanje možete pronaći na samoj fakturi ili u ekstranetu pod opcijom „Finansije“ – „Pregled finansija“.  Kada plaćate fakturu putem bankovnog transfera, pobrinite se da kao referentni broj uplate uvek navedete ID broj svog objekta i broj fakture. Ti podaci će nam biti potrebni kako bismo mogli da identifikujemo vašu uplatu i ispravno je obradimo. Imajte u vidu da može biti potrebno do tri radna dana da primimo vašu uplatu, u zavisnosti od toga koliko brzo vaša banka obrađuje transakcije.

Nakon što izvršite uplatu, nije potrebno da nam šaljete potvrdu o plaćanju. To ne važi samo u sledećim slučajevima:

  • ako vršite uplatu odjednom za više od jednog objekta. U tom slučaju treba da nam pošaljete potvrdu i pregled uplate po stavkama
  • ukoliko smo vam izričito zatražili potvrdu o plaćanju

U slučaju da postoji prigovor na fakturu za vaš objekat i kako biste izbegli prekid poslovanja, molimo vas da obavestite tim za podršku o ishodu tog prigovora pre isteka roka nakon kog će objekat biti privremeno zatvoren. Više o prigovorima i njihovom rešavanju možete da pročitate ovde.


Ponovno otvaranje objekta

Nakon što primimo vašu uplatu i faktura bude prikazana kao izmirena na vašem nalogu, dobićete poruku u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu, u kojoj ćemo vas obavestiti da možete ponovo da otvorite svoj objekat. Takođe ćete na početnoj stranici ekstraneta videti dugme „Otvorite svoj objekat“ na koje možete da kliknete kako biste brzo otvorili svoj objekat. Čim to uradite, primićete poruku u kojoj će biti navedeno da je vaš objekat otvoren za nove rezervacije. 

Ukoliko obrada vaše uplate traje duže od vremena koje je bankama u vašoj zemlji obično potrebno za obradu, pošaljite poruku putem kartice „Pošta“ u ekstranetu i izaberite temu „Fakture i provizija“ i podtemu „Ponovno otvaranje objekta“. Moguće je da nije naveden referentni broj uplate, pa nismo mogli da je povežemo sa vašim objektom. 

Kada je reč o partnerima koji su zbog neplaćanja u sudskom postupku sa kompanijom Booking.com, možda će biti potrebno dodatno vreme za proveru uslova za ponovno otvaranje objekta. Dodatne informacije su obično navedene u porukama koje Booking.com šalje u vezi sa relevantnim postupkom. 

Imajte u vidu da može biti potrebno da neki partneri pređu na plaćanje putem direktnog zaduženja kako bi njihov objekat mogao ponovo da bude otvoren. To je u skladu sa našim Opštim uslovima pružanja usluge, na osnovu kojih zadržavamo pravo da zatražimo važeću saglasnost za direktno zaduženje pre nego što omogućimo ponovno otvaranje objekta.  Time se smanjuje mogućnost zakasnelog plaćanja. Ako želite da pročitate više o direktnom zaduženju, pogledajte sledeći članak.


Moj objekat je zatvoren iz nepoznatog razloga

Ukoliko je vaš objekat zatvoren usled neplaćanja, uvek ćete dobiti obaveštenje o tome u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu. Ako je vaš objekat zatvoren bez ikakvog obaveštenja, obratite se Korisničkom servisu za pomoć. 


Kako izbeći privremeno zatvaranje objekta

Kako biste se pobrinuli da vaš objekat uvek prima nove rezervacije, potrebno je da se fakture za proviziju plaćaju u roku od 14 dana nakon njihovog izdavanja. Za više informacija, pročitajte ovaj članak.  

Ukoliko postoje važni razlozi za odlaganje plaćanja, objasnite svoju situaciju tako što ćete stupiti u kontakt sa timom za podršku putem kartice „Pošta“ u ekstranetu (tema: „Fakture i provizija“) pre isteka roka za plaćanje fakture. 

Obaveštenje o privremenom zatvaranju se uvek šalje putem kartice „Pošta“ u ekstranetu kako bi vlasnici objekta bili upozoreni na rizike od zatvaranja. Važno je uzeti u obzir vreme koje je potrebno za primanje uplate. Molimo vas da ne plaćate fakture na dan privremenog zatvaranja kako biste bili sigurni da će vaš objekat ostati otvoren.  

U slučaju da nemate pristup ekstranetu, pročitajte sledeći članak.

Da li je ovaj članak koristan?