Više informacija o dodatnim fakturama

Ažurirano pre 5 mes. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

Postoje različite vrste dodatnih faktura koje vam mogu biti izdate. Osim fakture za proviziju, možete dobiti i sledeće vrste faktura: fakture na osnovu žalbi korisnika, fakture za netačno prijavljivanje, obaveštenja o dugovanju i knjižna odobrenja. 

Kako biste saznali više o mesečnim fakturama za proviziju koje vam se izdaju, pročitajte ovaj članak sa više informacija o našoj proviziji.


Sadržaj članka:


Opšte informacije

 

Sve fakture se šalju e-poštom i mogu se pregledati i preuzeti u ekstranetu. Ako imate pitanja u vezi sa dodatnim fakturama, obratite nam se na sledeći način:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Otvorite karticu „Pošta“ i kliknite na Booking.com poruke 
  3. Izaberite opciju „Kontaktirajte sa nama“ u okviru padajućeg menija, a zatim kliknite na „Kreirajte novu poruku“ ili „Prikaži opcije za kontakt
  4. Izaberite temu „Rezervacije“ i podtemu „Drugo

Fakture na osnovu žalbi korisnika

 

Faktura na osnovu žalbe korisnika se izdaje zbog premeštanja, dvostruke rezervacije (tj. preklapanja rezervacija), pogrešne naplate ili žalbe gosta. Te fakture se izdaju jednom mesečno.

Ako primite fakturu na osnovu žalbe korisnika, dobićete i poruku putem kartice „Pošta“ u ekstranetu od našeg korisničkog servisa sa informacijama o dodatnoj naknadi. Faktura će sadržati i kratak opis razloga zbog kojeg je izdata i broj relevantne rezervacije.


Fakture za netačno prijavljivanje

 

Faktura za netačno prijavljivanje se izdaje za pogrešno prijavljivanje nepojavljivanja. Te fakture se izdaju jednom mesečno. 

Kada se rezervacija označi kao nepojavljivanje, gost takođe dobija poruku kako bi potvrdio te informacije. Ako gost prijavi da je boravio u objektu ili da mu je naplaćena rezervacija, za tu fakturu će provizija biti naplaćena. Ukoliko se to dogodi, dobićete obaveštenje putem e-pošte. Faktura sadrži brojeve rezervacija koje su pogrešno prijavljene. 


Obaveštenja o dugovanju

 

Obaveštenje o dugovanju se izdaje ako je rezervacija izmenjena/otkazana, a gost je odseo u smeštajnom objektu. Može se izdati i ako je rezervacija otkazana na našoj platformi i pretvorena u direktnu rezervaciju. U tim slučajevima se naplaćuje provizija. Te fakture se izdaju jednom mesečno.  

Ova faktura je slična fakturi koja se izdaje za pogrešno prijavljeno nepojavljivanje. Faktura se takođe prikazuje kao „Obaveštenje o dugovanju“ na stranici „Finansije“ u ekstranetu. Faktura sadrži broj relevantne rezervacije. 

Postoje dodatna obaveštenja o dugovanju koja se izdaju u retkim slučajevima kada postoji jasan dokaz o obrascu izbegavanja provizije. Na tu vrstu faktura se ne može uložiti prigovor i one se izdaju jednom u tri meseca, nakon čega sledi komunikacija putem e-pošte. 


Knjižna odobrenja

 

Knjižno odobrenje se izdaje radi ispravke prethodne fakture kada vam sleduje novac. Sadrži iznos koji se može iskoristiti za buduću ili postojeću neizmirenu fakturu. Knjižno odobrenje uvek uključuje referentni broj fakture ili pregled brojeva rezervacija. Te fakture se izdaju tokom celog meseca.

Više informacija o knjižnim odobrenjima možete pronaći ovde.

Da li je ovaj članak koristan?