Kada će biti izvršena naplata sa mog računa ukoliko za plaćanje koristim Direktno zaduženje?

Vaš račun će biti zadužen 14 dana nakon izdavanja fakture. Imajte u vidu da postupak naplate putem Direktnog zaduženja traje četiri do pet dana.

Faktura će u ekstranetu biti obeležena kao plaćena (zelenom bojom) kada vašoj banci bude poslat zahtev za naplatu.

Ukoliko Direktno zaduženje ne bude uspešno, faktura će u ekstranetu biti označena crvenom bojom, jer i dalje nije plaćena.