Kako da postupam sa PDV-om i lokalnim porezima?

Imate pitanje o porezima u svojoj zemlji?

Pošto kompanija Booking.com B.V. posluje po agencijskom modelu, sve rezervacije se smatraju direktnom transakcijom između vašeg objekta i vašeg gosta. Zbog toga je važno da budete upoznati sa svim lokalnim porezima i zakonima koji se odnose na te transakcije. Ako želite da dobijete više informacija o tome kako funkcioniše plaćanje provizije za usluge onlajn rezervisanja kompaniji Booking.com B.V, molimo vas da pogledate odeljak 2.4 („Opšti uslovi i odredbe“) u svom ugovoru sa kompanijom Booking.com. Takođe je važno da budete upoznati sa svim lokalnim porezima i zakonima koji se odnose na ovu vrstu transakcija. Najbolje je da kontaktirate svog knjigovođu, savetnika ili lokalne vlasti kako biste dobili najtačnije i najsvežije informacije o opštim i lokalnim poreskim propisima i zakonima.