Kako mogu da plaćam svoje fakture?

Updated pre 1 god.

Fakture za proviziju šalju se putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. U ekstranetu su dostupne i u PDF formatu. Pronaći ćete ih pod karticom "Finansije" u odeljku "Fakture".

Plaćanje se mora obaviti u roku od 14 dana od datuma izdavanja fakture. Trenutno odabrani način plaćanja i bankovne podatke možete da pregledate pod stavkom “Informacije o plaćanju” u odeljku “Pregled finansija” pod karticom “Finansije”. Uputstva o plaćanju možete da pogledate i na samoj fakturi.

Ako je vaš trenutni način plaćanja direktno zaduženje, automatski ćemo teretiti vaš račun. Više informacija možete da pročitate u ovom članku: “Plaćam fakture direktnim zaduženjem. Posle koliko vremena od prijema fakture će moj bankovni račun biti zadužen?

Ako imate dodatnih pitanja o odabranom načinu plaćanja ili želite da ga promenite, pošaljite nam poruku putem kartice “Pošta”, u ekstranetu. Molimo vas da kao naslov poruke navedete “Fakture i finansije“.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više