Da li mogu da promenim podešavanja poreza za svoj objekat?

Updated pre 2 god.
Sačuvaj

Ova podešavanja ne možete da izmenite sami, ali o svim izmenama možete da nas obavestite putem svoje pošte:

  1. Kliknite na „Sastavite novu poruku“ i izaberite naslov „Podaci o objektu“, a zatim podnaslov „PDV, boravišna taksa, dodatni troškovi“.
  2. Obavestite nas o svim potrebnim izmenama i kada završite kliknite na „Pošalji poruku“.

Za prikaz ovih podešavanja kliknite na „Objekat“ i izaberite „PDV/porez/naknade“.

Da li je ovaj članak koristan?