Može li Booking.com da izda jednu fakturu za sve objekte na mom grupnom nalogu?

Nažalost, ne možemo da izdajemo objedinjene fakture.

Međutim, pod karticom ”Finansije“ u svom ekstranetu možete da pogledate objedinjen obračun za sve objekte na svom grupnom nalogu, a zatim da platite odjednom. 

Želite da saznate kako platiti više faktura odjednom?