Mogu li da pošaljem prigovor na iznos provizije?

Ako samo želite da proverite i uporedite iznos na fakturi za proviziju sa svojim rezervacijama, pročitajte ovaj članak.

Šta da radite ako imate opravdan prigovor na proviziju

Nakon odjavljivanja gosta, imate rok od 48 sati za izmenu rezervacije u ekstranetu. Ako propustite ovaj rok od 48 sati, proviziju za rezervaciju možete da osporite tako što ćete preduzeti korake u nastavku.

Napomena: ovu opciju možete da koristite samo u izuzetnim okolnostima. Od vas se i dalje očekuje da izvršite izmene rezervacija u roku od 48 sati od planiranog odjavljivanja gosta, i to putem kartice "Rezervacije". Ukoliko je vaš prigovor odbijen, ne možete da uložite novi prigovor za istu rezervaciju.

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu “Finansije”.
  2. Izaberite opciju “Izjave o rezervacijama”.
  3. U koloni “Prigovor na iznos provizije” označite kućicu za rezervaciju ili rezervacije koje želite da osporite i pojaviće se plavo dugme “Ospori x rezervacija”.
  4. Kliknite na plavo dugme “Ospori x rezervacija” i unesite tačan iznos zarade, a zatim izaberite razlog za prigovor i napišite poruku sa objašnjenjem zahteva.
  5. Kliknite na dugme “Pošalji poruku”. U roku od 48 radnih sati primićete obaveštenje o statusu poslatog zahteva putem kartice "Pošta".

Možete da proverite da li je vaš prigovor odobren, odbijen ili se još uvek razmatra tako što ćete prevući kursor miša preko označene kućice u koloni “Prigovor na iznos provizije”.