Kako funkcioniše naša provizija

Ažurirano pre 2 dana | Čitanje: 6 min.
Sačuvaj

Prikupili smo sve potrebne informacije i sastavili članak da bismo vam objasnili na koji način funkcioniše naša provizija. Između ostalog, možete da pročitate kada se ona naplaćuje, a kada ne, kao i kako da proverite podatke o proviziji kada su u pitanju mesečne fakture i pojedinačne rezervacije.


Sadržaj članka


Model zasnovan na proviziji

Booking.com posluje po modelu koji se zasniva na proviziji, što znači da nam plaćate određeni procenat iznosa svake rezervacije koju primite putem naše platforme. Prilikom kreiranja ovog modela, imali smo na umu nekoliko aspekata:  

 • Naša provizija se zasniva na ideji da gosti treba da plate cenu koju vi odredite 
 • Kada je reč o određivanju cena, težimo jednostavnosti kako bismo vam olakšali da podesite konkurentne cene za svoj objekat i privučete više gostiju
 • Procenat provizije varira od zemlje do zemlje, a zavisi i od vrste vašeg objekta i njegove lokacije

Kako određujemo kada je potrebno platiti proviziju

Proviziju plaćate ukoliko: 

 • Postoji potvrđen boravak – gost se odjavio i platio
 • Naplatite gostima rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca, bez obzira na to da li su boravili u vašem objektu ili ne
 • Naplatite gostima rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca i one za koje je moguć delimičan povraćaj
 • Naplatite gostima u slučaju nepojavljivanja ili otkazivanja
 • Naplatite gostima koji otkažu rezervacije nakon isteka perioda za besplatno otkazivanje

Nije potrebno da platite proviziju ukoliko:


Plaćanje provizije u slučaju preklapanja rezervacija

Provizija se naplaćuje u slučaju preklapanja rezervacija jer je jedinica bila dostupna na Booking.com platformi. Osim provizije, potrebno je da platite i troškove relokacije za gosta.

Izuzeci: Ukoliko je vaš objekat dostupan za rezervisanje na Booking.com platformi manje od 30 dana ili ste imali manje od pet slučajeva preklapanja rezervacija tokom 12 meseci, ova vrsta provizije se ne naplaćuje.


Kako sastavljamo fakture za mesečnu proviziju

Vaša mesečna faktura za proviziju se zasniva na ukupnom broju rezervacija iz prethodnog meseca koje ispunjavaju uslove za naplatu provizije. Fakture se izdaju svake prve nedelje u mesecu za sve rezervacije sa datumima odjavljivanja tokom prethodnog meseca. Na primer, ukoliko gost stigne u objekat 31. januara i odjavi se 1. februara, faktura za mart će uključivati proviziju za tu rezervaciju.

Možete da označite nepojavljivanja, izmenite datume rezervacija i cene od 00.00 na datum prijavljivanja do 2. ili 5. narednog meseca (u zavisnosti od lokacije vašeg objekta). Faktura se izdaje dan kasnije, 3. ili 6. u mesecu. 

Od partnera očekujemo da provere rezervacije pre nego što izdamo fakturu. Ukoliko sami izvršite proveru, pobrinućete se da platite samo za potvrđene rezervacije.

Na primer, ako gost ostvari boravak u julu, možete dovršiti postupak usklađivanja podataka do 2. ili 5. avgusta. Faktura se zatim izdaje 3. ili 6. avgusta, u zavisnosti od vaše države/teritorije.


Pregled faktura

Možete da pregledate celokupnu listu faktura, kao i pregled primljenih faktura, na sledeći način: 

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite „Fakture
 3. Izaberite određenu godinu i kliknite na „Prikaži izveštaj“ u koloni „Iznos provizije“ za fakturu koju želite da pogledate

Pregled podataka o proviziji za pojedinačne rezervacije

Podatke o pojedinačnim rezervacijama, poput iznosa provizije koji treba da platite ili koji ste već platili za određenu fakturu možete da vidite u okviru opcije „Izjave o rezervacijama“ u ekstranetu.

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite „Izjave o rezervacijama
 3. Izaberite period iz padajućeg menija kako biste videli sve podatke o rezervacijama koje sadrži određena mesečna faktura, uključujući i iznos provizije koji dugujete

Možete da preuzmete izjave o rezervacijama u .xls ili .csv formatu sa ove stranice kako biste ih sačuvali ili uneli u svoj softver za računovodstvo.

Ukoliko je procenat provizije viši od procenta navedenog u vašem ugovoru, moguće je da učestvujete u jednom od naših marketinških programa (poput Genius programa i Programa preporučenih partnera) ili koristite Sistem za povećanja vidljivosti. Da biste proverili informacije o svom učešću i ukupan procenat provizije za ove programe, ulogujte se u ekstranet i pogledajte odeljke namenjene svakom od ovih programa u okviru kartice „Prilike“.


Fakture za proviziju i naknade za PDV/porez na dobra i usluge (GST)

U zavisnosti od lokalnih zakona u vezi sa porezom, možemo uključiti PDV/porez na dobra i usluge u vašu fakturu za proviziju. Provizija koju vam naplaćujemo se računa na osnovu ukupnog iznosa rezervacije. U slučajevima kada ne naplaćujemo PDV/porez na dobra i usluge, možemo vam zatražiti da izračunate iznos i prijavite ga direktno lokalnom poreskom organu.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa PDV-om/porezom na dobra i usluge, preporučujemo da se obratite svom računovođi ili lokalnom poreskom organu. 


Kako da nam postavite pitanja koja se odnose na fakture

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa fakturama, stupite u kontakt sa nama direktno putem kartice „Pošta“. 

Pre nego što to učinite, proverite koje vrste faktura niste izmirili. Možete da vidite da li ste primili dodatne fakture u ekstranetu na sledeći način:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. U okviru kartice „Finansije“ izaberite „Fakture
 3. Kolona „Naziv dokumenta“ sadrži više podataka i informacije o vrsti fakture

Česte vrste dodatnih faktura uključuju:

 • Neispravno označeno nepojavljivanje ova faktura sadrži rezervacije koje su prvobitno označene kao nepojavljivanja i nisu bile uključene u fakturu za proviziju. Gosti su nam kasnije potvrdili da su ostvarili boravak u skladu sa prvobitnom rezervacijom. Budući da provizija za ove rezervacije nije uključena u fakturu za proviziju, izdata je zasebna faktura za plaćanje.
 • Troškovi žalbi korisnika – ova vrsta fakture se izdaje za slučajeve poput troškova relokacije usled preklapanja rezervacija ili neispravne naplate gostu. U ovim situacijama bi trebalo da ste već primili zasebno obaveštenje od našeg tima korisničkog servisa.
 • Obaveštenje o dugovanju – izdaje se iz različitih razloga, a jedan od njih je da bi se ispravila faktura. Ukoliko na fakturi otkrijemo netačan iznos PDV-a ili pronađemo netačnu rezervaciju, poslaćemo vam obaveštenje o dugovanju. Preuzmite dokument u PDF formatu kako biste proverili podatke – tu ćete pronaći dodatne informacije koje se odnose na prethodnu fakturu. 

Prigovori u vezi sa provizijom

Nakon što se gost odjavi, možete izmeniti rezervaciju u ekstranetu u roku od 48 sati od isteka meseca tokom kog se odjavio. Ako propustite rok od 48 sati, možete da uložite prigovor na proviziju za rezervaciju na sledeći način:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite „Izjave o rezervacijama
 3. U okviru kolone „Prigovor na iznos provizije“ označite polje za rezervaciju u okviru koje želite da uložite prigovor – pojaviće se plavo dugme sa porukom „Ospori rezervacije
 4. Kliknite na „Ospori rezervacije“ i unesite stvarni iznos prihoda koji ste primili, a zatim izaberite razlog za ulaganje prigovora i napišite poruku kako biste objasnili svoj zahtev
 5. Kliknite na „Pošalji poruku“ kako biste dovršili postupak

Primićete obaveštenje o statusu prigovora u okviru kartice „Pošta“ u roku od 48 radnih sati. Takođe možete da proverite da li je vaš prigovor odobren, odbijen ili se pregleda tako što ćete preći kursorom miša preko polja u koloni „Prigovor na iznos provizije“ na stranici „Izjave o rezervacijama“.

Imajte na umu da je ovaj postupak ulaganja prigovora namenjen za izuzetne situacije. Ako prigovor bude odbijen, nećete moći da uložite novi za istu rezervaciju. 

Da li je ovaj članak koristan?