Kako funkcioniše naša provizija

Ažurirano pre 2 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Prikupili smo sve potrebne informacije i napisali članak da bismo vam objasnili na koji način funkcioniše naša provizija. Između ostalog, možete da pročitate kada se ona naplaćuje, a kada ne, kao i kako da proverite podatke o proviziji kada je reč o mesečnim fakturama i pojedinačnim rezervacijama.

Više informacija o proviziji koju plaćate možete da pronađete u Ugovoru sa smeštajnim objektom koji ste potpisali kada ste se pridružili Booking.com platformi. Svoju mesečnu fakturu ćete dobiti putem e-pošte, a možete da je pronađete (zajedno sa pregledom svojih mesečnih plaćanja) i u okviru kartice „Finansije“ u ekstranetu.


Sadržaj članka


Model zasnovan na proviziji

Booking.com posluje po modelu koji se zasniva na proviziji, što znači da nam plaćate određeni procenat iznosa svake rezervacije koju primite putem naše platforme. Prilikom kreiranja ovog modela, imali smo na umu nekoliko aspekata:

 • Naša provizija se zasniva na ideji da gosti treba da plate cenu koju vi odredite 
 • Kada je reč o određivanju cena, težimo jednostavnosti kako bismo vam olakšali da podesite konkurentne cene za svoj objekat i privučete više gostiju
 • Procenat provizije varira od zemlje do zemlje, a zavisi i od vrste vašeg objekta i njegove lokacije. Započnite postupak registracije da biste saznali koliki procenat se odnosi na vas.

Kako određujemo kada je potrebno platiti proviziju

Proviziju plaćate ukoliko:

 • Postoji potvrđen boravak – vaš gost se odjavio i platio je.
 • Naplatite gostima rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca, bez obzira na to da li su boravili u vašem objektu ili ne. Imajte na umu da ukoliko koristite uslugu onlajn plaćanja koju nudi Booking.com, mogu da važe drugačija pravila. Možete pročitati više o onlajn plaćanjima.
 • Naplatite gostima rezervacije za koje je moguć delimičan povraćaj i one bez mogućnosti povraćaja novca.
 • Naplatite gostima u slučaju nepojavljivanja ili otkazivanja.
 • Naplatite gostima koji otkažu rezervacije nakon isteka perioda za besplatno otkazivanje.

Proviziju ne morate da platite u sledećim situacijama:


Plaćanje provizije u slučaju preklapanja rezervacija

Provizija se naplaćuje u slučaju preklapanja rezervacija jer je jedinica bila dostupna na Booking.com platformi. Osim provizije, potrebno je da platite i troškove relokacije gosta.

Izuzeci

Ukoliko je vaš objekat dostupan za rezervisanje na Booking.com platformi manje od 30 dana ili ste imali manje od pet slučajeva preklapanja rezervacija tokom 12 meseci, ova vrsta provizije se ne naplaćuje.


Kako sastavljamo fakture za mesečnu proviziju

Na početku svakog meseca vam šaljemo fakturu koja uključuje sve vaše rezervacije iz prethodnog meseca i ukupni iznos provizije koji treba da platite za njih. Na taj način nam plaćate samo jednom mesečno.

Fakture se izdaju svake prve nedelje u mesecu za sve rezervacije sa datumima odjavljivanja tokom prethodnog meseca. Na primer, ukoliko gost stigne u objekat 31. januara i odjavi se 1. februara, faktura za mart će uključivati proviziju za tu rezervaciju.

Možete da označite nepojavljivanja, izmenite datume rezervacija i cene od 00.00 na datum prijavljivanja do 2. ili 5. narednog meseca (u zavisnosti od lokacije vašeg objekta). Faktura se izdaje dan kasnije, 3. ili 6. u mesecu. 

Od partnera očekujemo da provere rezervacije pre nego što izdamo fakturu. Ukoliko sami izvršite proveru, pobrinućete se da platite samo za potvrđene rezervacije.

Na primer, ako gost ostvari boravak u julu, možete dovršiti postupak usklađivanja podataka do 2. ili 5. avgusta. Faktura se zatim izdaje 3. ili 6. avgusta, u zavisnosti od vaše države/teritorije.


Pregled faktura

Možete da pregledate celokupnu listu faktura, kao i pregled primljenih faktura, na sledeći način:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Finansije“, a zatim na Fakture
 3. Iz padajućeg menija „Filtriraj po godini“ izaberite godinu za koju želite pregled faktura
 4. Kliknite na „PDF “ za svaku mesečnu fakturu u koloni „Opcije

Pregled podataka o proviziji za pojedinačne rezervacije

Podatke o pojedinačnim rezervacijama, poput iznosa provizije koji treba da platite ili koji ste već platili za određenu fakturu, možete da vidite u okviru opcije „Izjave o rezervacijama“ u ekstranetu.

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Finansije“, a zatim izaberite Izjave o rezervacijama
 3. Izaberite period iz padajućeg menija kako biste videli sve podatke o rezervacijama koje sadrži određena mesečna faktura, uključujući i iznos provizije koji dugujete

Možete da preuzmete izjave o rezervacijama u .xls ili .csv formatu sa ove stranice kako biste ih sačuvali ili uneli u svoj softver za računovodstvo.

Za više informacija u vezi sa Izjavom o rezervaciji, pročitajte ovaj članak

Ukoliko je procenat provizije koji je naveden u okviru Izjave o rezervaciji viši od procenta navedenog u vašem ugovoru, moguće je da učestvujete u jednom od naših marketinških programa (poput Genius programa i Programa preporučenih partnera) ili koristite Sistem za povećanje vidljivosti. Da biste proverili informacije o svom učešću i ukupan procenat provizije za ove programe, ulogujte se u ekstranet i pogledajte odeljke namenjene svakom od ovih programa u okviru kartice „Poboljšanje rezultata“. Takođe možete da se obratite Odeljenju za saradnju sa partnerima za dodatnu pomoć tako što ćete poslati poruku putem kartice „Pošta“.


Naplata provizije za takse i naknade

Naplaćujemo proviziju za troškove rezervacije i sve dodatne naknade dodate prilikom rezervisanja, kao što su naknade za čišćenje i uslugu. Ne pojavljuju se sve ove dodatne naknade pojedinačno na fakturama za proviziju, ali su zasebno navedene u okviru svake rezervacije.

Ne naplaćujemo proviziju za lokalne takse, kao što je boravišna taksa. Međutim, naplaćujemo proviziju za PDV/porez na dobra i usluge u većini zemalja, u zavisnosti od relevantnog lokalnog zakona o porezu. Možete da pogledate šta se odnosi na vas u okviru vaših Opštih uslova pružanja usluge (GDT)

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa PDV-om/porezom na dobra i usluge, preporučujemo da se obratite svom računovođi ili lokalnom poreskom organu.


Kako da nam postavite pitanja o fakturama

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa fakturama, stupite u kontakt sa nama direktno putem kartice „Pošta“

Osim mesečne fakture za proviziju, možete dobiti i druge vrste faktura i dokumenata. Da biste proverili koje vrste faktura su vam izdate, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. U okviru kartice „Finansije“ izaberite „Fakture
 3. U koloni „Naziv dokumenta“ možete videti koje vrste faktura su vam izdate

Česte vrste dodatnih faktura uključuju:

 • Neispravno označeno nepojavljivanje ova faktura sadrži rezervacije koje su prvobitno označene kao nepojavljivanja i nisu bile uključene u fakturu za proviziju. Gosti su nam kasnije potvrdili da su ostvarili boravak u skladu sa prvobitnom rezervacijom. Budući da provizija za ove rezervacije nije uključena u fakturu za proviziju, izdata je zasebna faktura za plaćanje.
 • Troškovi žalbi korisnika – ova vrsta fakture se izdaje za slučajeve poput troškova relokacije usled preklapanja rezervacija ili neispravne naplate gostu. U ovim situacijama bi trebalo da ste već primili zasebno obaveštenje od našeg tima korisničkog servisa.

Obaveštenje o dugovanju – izdaje se iz različitih razloga, a jedan od njih je da bi se ispravila faktura. Ukoliko na fakturi otkrijemo netačan iznos PDV-a ili pronađemo netačnu rezervaciju, poslaćemo vam obaveštenje o dugovanju. Preuzmite dokument u PDF formatu kako biste proverili podatke – tu ćete pronaći dodatne informacije koje se odnose na prethodnu fakturu.


Prigovori u vezi sa provizijom

Nakon što se gost odjavi, možete da izmenite rezervaciju u ekstranetu do 48 sati nakon isteka meseca tokom kog se on odjavio kako biste bili sigurni da ćete dobiti tačnu fakturu. Za više informacija i uputstvo koje korake treba da pratite, pročitajte ovaj članak.


Kako da platite svoje fakture

Za više informacija o tome kako da platite svoje fakture, pročitajte ovaj članak.

Da li je ovaj članak koristan?