Uslovi programa „Provizija od 0%“

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

U nastavku su navedeni uslovi i odredbe Programa „Provizija od 0%“ koji kompanija Booking.com omogućava za Smeštajne objekte i u njihovu korist, pod uslovom da ispunjavaju uslove i zainteresovani su za pridruživanje ovom Programu (što je uvek na dobrovoljnoj osnovi putem davanja pristanka (ako su uslovi ispunjeni; ukoliko je primenljivo) po sopstvenom nahođenju) („Program „Provizija od 0%““ ili „Program“).

 

 1. Definicije i tumačenje

 

 1. Osim ukoliko to nije drugačije definisano u okviru Uslova programa „Provizija od 0%“ („Uslovi programa“), pojmovi sa velikim početnim slovom imaju isto značenje koje je navedeno u Ugovoru o izdavanju smeštaja koji su sklopili Smeštajni objekat i kompanija Booking.com („Ugovor“).
 2. Osim ukoliko ovde nije drugačije navedeno, uslovi i odredbe Ugovora ostaju neizmenjeni i na snazi.

 

 1. Program „Provizija od 0%“

 

 1. Program „Provizija od 0%“ kompanije Booking.com predstavlja podsticajni program za nove Smeštajne objekte. U Programu je moguće učestvovati do 24. novembra 2022. godine.
 2. Smeštajni objekat mora da zadovolji sledeće zahteve kako bi ispunio uslove za učešće u Programu:
 • Smeštajni objekat (tj. pravno lice) je novi poslovni partner kompanije Booking.com, samostalno registruje Smeštajni objekat ili Smeštajne objekte (tj. objekat/objekte) prvi put na Platformi, pozvan je da se pridruži Programu „Provizija od 0%“ i prihvata Uslove tokom postupka registracije.
 • Svaki Smeštajni objekat (tj. objekat) može da se svrsta u jednu od sledećih vrsta objekata koje se koriste na Platformi:
  • apartman;
  • apart-hotel;
  • vila; 
  • vikendica;
  • koliba;
  • francuska kuća;
  • kondominijum; ili 
  • seoska kuća;
 • Potrebno je da se svaki Smeštajni objekat (tj. objekat) nalazi u Australiji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Sjedinjenim Američkim Državama. Smeštajni objekti koji se nalaze u drugim zemljama ne ispunjavaju uslove;
 • Smeštajni objekat (tj. pravno lice) može da registruje najviše 20 Smeštajnih objekata koji spadaju u gorenavedene vrste objekata; 
 • Svaki Smeštajni objekat koji ispunjava uslove je potrebno registrovati i učiniti dostupnim („otvoren/dostupan za rezervacije“) na Platformi do 24. novembra 2022. godine (uključujući ovaj datum).
 1. Kompanija Booking.com zadržava pravo da proveri informacije koje Smeštajni objekat pruži kako bi potvrdila njihovu istinitost i tačnost, a u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u Programu.

 

 1. Podsticaj

 

 1. Ako Smeštajni objekat ispunjava uslove za učestvovanje u Programu, iznos Provizije za taj Smeštajni objekat će biti 0% („Podsticaj“) za rezervacije izvršene između početnog i završnog datuma perioda primene Podsticaja.
 2. Podsticaj se primenjuje samo na Proviziju, a ne na obradu plaćanja ili naknada za uplate gostiju.
 3. Podsticaj važi od datuma kada je izvršena registracija Smeštajnog objekta (tj. objekta) do završnog datuma perioda primene Podsticaja (uključujući i ovaj datum). Završni datum perioda primene Podsticaja je naveden u e-poruci o učešću u Programu koja je Smeštajnom objektu poslata nakon registrovanja, kao i na stranici „Ugovori“ u Booking.com ekstranetu Smeštajnog objekta. 
 4. Nakon završnog datuma perioda primene Podsticaja, na Smeštajni objekat će se primenjivati standardni nivoi Provizije koje Booking.com određuje u zavisnosti od toga gde se Smeštajni objekat nalazi.
 5. Podsticaj će biti prikazan na mesečnim fakturama koje Booking.com izdaje Smeštajnom objektu kao popust na ukupni iznos fakture.

 

 1. Ostale uredbe

 

 1. Booking.com može po sopstvenom nahođenju da odluči da prestane da nudi Program Smeštajnim objektima.
 2. (i) Booking.com može jednostrano i po sopstvenom nahođenju da povremeno menja ili dopunjava Uslove programa, u skladu sa razumnim otkaznim rokom za relevantne učesnike, (ii) Uslovi programa predstavljaju sastavni deo Ugovora (ako je to primenljivo) (uključujući Opšte uslove pružanja usluge koji se mogu povremeno menjati) i moraju se tumačiti u skladu sa istim, i (iii) Uslovi programa se mogu prihvatiti onlajn, ali se u svakom slučaju primenjuju kada Smeštajni objekat prihvati i počne da koristi Program. U slučaju neusaglašenosti između uslova Ugovora i ovih Uslova programa, primenjivaće se Uslovi programa.

Da li je ovaj članak koristan?