Mogu li da vidim sve svoje fakture na jednom mestu ako imam više objekata registrovanih na Booking.com veb sajtu?

Updated pre 1 god.
Sačuvaj

Fakture za sve svoje objekte možete da vidite kada se prijavite na svoj grupni nalog u ekstranetu.

Pošto se prijavite na svoj nalog, samo kliknite na karticu “Finansije“. 

U okviru ove kartice možete da:

  • Vidite ukupan iznos faktura za sve svoje objekte
  • Proverite, preuzmete i odštampate fakture za sve svoje objekte
  • Preuzmete podatke svih svojih faktura na jednoj Excel stranici
  • Preuzmete kompletan pregled rezervacija za sve svoje objekte

Is this article helpful?