Često postavljana pitanja o programu Rezervacije bez rizika

Updated pre 5 mes.

Odeljak 1: Kako funkcioniše program Rezervacije bez rizika u slučaju otkazivanja?

Odeljak 2: Šta treba da uradim ako dobijem rezervaciju bez rizika?

Odeljak 3: Korišćenje channel manager-a/sistema za upravljanje objektom (PMS) i program Rezervacije bez rizika

Odeljak 4: Rezervacije bez rizika – pitanja u vezi sa plaćanjem

Odeljak 5: Kako da se pridružite ili napustite program Rezervacije bez rizika


Odeljak 1: Kako funkcioniše program Rezervacije bez rizika u slučaju otkazivanja?

Različite situacije u slučaju otkazivanja

Situacija 1: pre početka perioda za rezervacije bez rizika

U slučaju da rezervacija obuhvaćena ovim programom bude otkazana pre početka perioda za rezervacije bez rizika (u skladu sa prvobitnim pravilom), Booking.com neće tražiti novog gosta jer se ovo smatra običnom rezervacijom sa besplatnim otkazivanjem na osnovu pravila koje ste sami odredili. Za više informacija možete da proverite odeljak o pravilima na dnu stranice.

Situacija 2: tokom perioda za rezervacije bez rizika 

Ukoliko je rezervacija obuhvaćena programom otkazana tokom perioda za rezervacije bez rizika, pobrinite se da jedinica bude dostupna za rezervisanje i bez ograničenja kako bismo mogli da počnemo da tražimo novog gosta. 

Situacija 3: tokom perioda bez mogućnosti povraćaja novca

U okviru programa Rezervacije bez rizika ne tražimo od korisnika da plaćaju unapred kako bismo vam pomogli da privučete što više gostiju. Nakon isteka perioda za besplatno otkazivanje i ukoliko je gost odabrao kreditnu karticu kao način plaćanja, molimo vas da odmah proverite podatke kreditne kartice gosta. Ukoliko je kartica nevažeća, označite je u roku od 48 sati i počećemo da tražimo novog gosta. Ako je rezervacija bez rizika otkazana tokom perioda bez mogućnosti povraćaja novca, nećemo početi da tražimo novog gosta jer je prvobitni gost otkazao o sopstvenom trošku.

Praktičan primer: ako je u sklopu programa Rezervacije bez rizika vaše pravilo unapređeno u ono sa mogućnošću besplatnog otkazivanja do 7 dana pre datuma prijavljivanja i gost otkaže rezervaciju nakon tog perioda (tj. u roku od 7 dana pre prijavljivanja), potrebno je da plati troškove otkazivanja.

Šta će se dogoditi ako Booking.com pronađe novog gosta?

U tom slučaju ćemo kreirati novu rezervaciju u vašem objektu.

Nakon što pronađemo novog gosta, moći ćete da proverite ažurirani broj rezervacije u okviru podataka o prvobitnoj rezervaciji koji su navedeni u ekstranetu. U sklopu podataka o novoj rezervaciji ćete takođe moći da vidite informacije o prvobitnoj rezervaciji. Iste podatke možete videti u svom channel manager-u/sistemu za upravljanje objektom (PMS), i to u okviru nove rezervacije, u odeljku sa beleškama/tekstom.

Šta će se dogoditi ako Booking.com ne pronađe novog gosta?

Ako je otkazana jedinica dostupna za rezervisanje i bez ograničenja od trenutka otkazivanja, preuzećemo obavezu plaćanja troškova otkazivanja (na osnovu pravila prvobitne rezervacije).

Zašto je potrebno da moja jedinica bude dostupna za rezervisanje i bez ograničenja?

Kako bismo obezbedili najbolju šansu da će gost boraviti u vašem objektu, tražimo nove goste za svako noćenje. Stoga je potrebno da jedinice budu dostupne za rezervisanje i bez ograničenja kako bismo mogli da započnemo postupak potrage. Da biste se proaktivno informisali o ovim novostima, pratite odeljak sa obaveštenjima u ekstranetu. Ukoliko želite da proverite najnovije izmene neke rezervacije bez rizika, proverite odeljak „Izmene rezervacije“ i aktivirajte opciju „Obaveštenja u vezi sa jedinicama za koje važe pravila bez rizika“.

Kako će mi Booking.com pomoći da pronađem novog gosta?

Kako bismo učinili vaš objekat još privlačnijim, tokom potrage možemo da koristimo poboljšanje ranga ili cenovne pogodnosti da bismo podstakli goste za rezervišu. Vi nećete morati da nudite bilo kakve popuste. Ukoliko ipak ne uspemo da pronađemo novog gosta, preuzećemo obavezu plaćanja troškova otkazivanja.

Ako je i nova rezervacija bez rizika i ukoliko takođe bude otkazana tokom perioda za besplatno otkazivanje (u skladu sa unapređenim pravilom), ponovo ćemo početi da tražimo novog gosta dokle god je otkazana jedinica dostupna za rezervisanje i za nju ne postoje ograničenja.


Odeljak 2: Šta treba da uradim ako dobijem rezervaciju bez rizika?

Šta treba da uradim ako dobijem rezervaciju bez rizika?

Kada dobijete novu rezervaciju, molimo vas da proverite unapređeno pravilo otkazivanja u ekstranetu ili putem channel manager-a/sistema za upravljanje objektom (PMS). 

U okviru programa Rezervacije bez rizika ne tražimo od korisnika da plaćaju unapred kako bismo vam pomogli da privučete što više gostiju. To neće uzrokovati više posla za vas. Proverite pravila za svaku rezervaciju u okviru ažuriranih pravila na stranici „Podaci o rezervaciji“ i obratite pažnju na datum kada ističe period za besplatno otkazivanje.

Ukoliko za ovu rezervaciju vršite naplatu sa kreditne kartice gosta, obavezno proverite podatke kartice čim budu dostupni. Ukoliko kreditna kartica nije važeća, molimo vas da je označite u roku od 48 sati. Zatim ćemo ponovo početi da tražimo novog gosta, sve dok je jedinica dostupna za rezervisanje i bez ograničenja. Za više informacija o nevažećim kreditnim karticama pogledajte ovaj članak.

Kada primite rezervaciju bez rizika, proverite ažurirana pravila na stranici „Podaci o rezervaciji“ i obratite pažnju na datum kada ističe period za besplatno otkazivanje.

Gde mogu da proverim podatke o rezervaciji bez rizika?

Možete da filtrirate rezervacije bez rizika na stranici sa rezervacijama u svom ekstranetu. Takođe možete da proverite sledeće podatke za svaku rezervaciju bez rizika:

  • Izmene rezervacije: možete da izaberete da vam se prikazuju poslednje dve izmene u vezi sa jedinicama koje su uključene u program Rezervacije bez rizika.
  • Pregled jedinica za rezervacije bez rizika: prikazuju se obaveze plaćanja u vezi sa jedinicama za koje važe pravila programa Rezervacije bez rizika.
  • Status za svaku jedinicu: status pojedinačnih jedinica koji se odnosi na rezervacije bez rizika.
  • Pravila: prikazuje se vremenski sled ažuriranih pravila otkazivanja za rezervacije bez rizika. 
  • Obaveštenje na početnoj stranici ekstraneta: kada je rezervacija bez rizika otkazana i potrebno je da ponovo otvorite jedinicu ili uklonite ograničenja, slaćemo vam obaveštenja o tome putem početne stranice ekstraneta. Vodite računa da su jedinice dostupne za rezervisanje i bez ograničenja kako bismo mogli da počnemo sa traženjem novog gosta. 

Moći ćete da vidite unapređena pravila u okviru svog channel manager-a. Za više informacija proverite Odeljak 3


Odeljak 3: Korišćenje channel manager-a/sistema za upravljanje objektom (PMS) i program Rezervacije bez rizika

Šta se dešava ako koristim channel manager i gost otkaže rezervaciju bez rizika?

U tom slučaju će poruka o otkazivanju biti poslata uz API vašem channel manager-u. Možete da je proverite u komentarima o rezervaciji ili opisu jedinice ako potražite ključne reči „rezervacija bez rizika“.

Ako su noćenja koja je gost otkazao dostupna za rezervisanje, odmah ćemo početi da tražimo novog gosta. Ukoliko jedinica nije dostupna za rezervisanje, nećemo biti u mogućnosti da pronađemo novog gosta.

vodite računa da jedinica bude dostupna za rezervisanje i da za nju nema ograničenja koja bi sprečila Booking.com da pronađe novog gosta.

Kako mogu da pratim tok rezervacije bez rizika ako koristim channel manager?

Za partnere koji koriste usluge konekcije, rezervacije bez rizika se prikazuju u potvrdi koju primate u okviru channel manager-a (proverite komentar o rezervaciji ili opis jedinice).

Kako biste pratili važna obaveštenja o određenoj rezervaciji bez rizika, šaljemo vam tri vrste poruka: potvrde, izmene i otkazivanja. U tekstu svih poruka je navedena oznaka „rezervacija bez rizika“ kako biste lako prepoznali da se odnose na program Rezervacije bez rizika.

Nakon što prvobitna rezervacija bez rizika bude otkazana, prestaćemo da vam šaljemo obaveštenja o ovoj rezervaciji. Ukoliko uspemo da pronađemo novog gosta, poslaćemo vam poruku sa obaveštenjem o tome koja rezervacija je u pitanju i gde možete da pronađete više informacija. 

Pošto putem channel manager-a možemo da vam šaljemo samo ograničene informacije, u svim porukama ćemo navoditi link koji vas usmerava na stranicu „Rezervacije“ u ekstranetu, u okviru koje možete da vidite više podataka o svakoj rezervaciji.


Odeljak 4: Rezervacije bez rizika – pitanja u vezi sa plaćanjem

Kako funkcioniše plaćanje za rezervacije bez rizika kada gosti ostvare boravak?

Ukoliko primate uplate direktno od kompanije Booking.com putem bankovnog transfera, plaćanje funkcioniše kao i obično. Informacije o plaćanju možete da proverite u okviru podataka o rezervaciji.

Ukoliko vršite naplatu putem virtuelnih kreditnih kartica, možete da proverite ažurirane podatke kartice u okviru informacija o rezervaciji u ekstranetu ili svom channel manager-u, nakon datuma dolaska gosta.

Ako vršite naplatu sa kreditne kartice gosta u objektu, molimo vas da u najkraćem mogućem roku proverite podatke kreditne kartice gosta nakon isteka perioda za besplatno otkazivanje. U slučaju da je kreditna kartica nevažeća, molimo vas da je označite u roku od 48 sati i ponovo ćemo početi da tražimo novog gosta. Ukoliko je kreditna kartica gosta nevažeća i rezervacija ostane nepromenjena, možete sami da naplatite gostu prilikom prijavljivanja/odjavljivanja.

Booking.com će naplatiti proviziju za sve rezervacije od kojih ostvarite prihode.

Kako funkcioniše plaćanje za rezervacije bez rizika kada gosti otkažu?

Pogledajte Odeljak 1.  

Gde mogu da vidim podatke za plaćanje za rezervacije bez rizika?

Ukoliko vršite naplatu putem virtuelne kreditne kartice ili teretite kreditnu karticu gosta, možete da proverite podatke u okviru informacija o rezervaciji u ekstranetu ili svom channel manager-u. Kako biste lakše razumeli podatke za plaćanje, potražite odeljak „Pregled jedinica za rezervacije bez rizika“ kako biste videli ove podatke za svaku rezervaciju.

Kako ću primiti uplatu ako Booking.com ne može da pronađe novog gosta tokom perioda za besplatno otkazivanje?

Ako je vaš željeni način primanja uplata putem virtuelne kreditne kartice, možete da teretite virtuelnu kreditnu karticu u svom channel manager-u na datum boravka.

Ukoliko ste izabrali da primate isplate putem bankovnog transfera, izvršićemo uplatu na vaš račun nakon datuma boravka u uobičajenom terminu. 

Šta mogu da uradim ako gost ima nevažeću kreditnu karticu?

Nakon isteka perioda za besplatno otkazivanje i kada potvrdite da je kreditna kartica nevažeća, molimo vas da je označite u roku od 48 sati. Za više informacija o nevažećim kreditnim karticama pogledajte ovaj članak.


Odeljak 5: Kako da se pridružite ili napustite program Rezervacije bez rizika

Kako da se pridružim programu Rezervacije bez rizika?

Ukoliko želite da se pridružite programu, ulogujte se u svoj Booking.com ekstranet i kliknite na karticu „Prilike“ u okviru koje ćete pronaći stranicu programa Rezervacije bez rizika.

Putem te stranice možete da pristupite programu. Imajte u vidu da je potrebno da koristite Uslugu naplate kompanije Booking.com kako biste se pridružili ovom programu.

Ukoliko koristite Uslugu naplate kompanije Booking.com i vaš objekat se ne nalazi u Francuskoj, automatski ćete pristupiti programu i uživati pogodnosti rezervacija bez rizika.

Kako da napustim program Rezervacije bez rizika?

Razumemo da ovaj program možda neće odgovarati potrebama vašeg objekta. Ukoliko ne želite da učestvujete u ovom programu, ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu „Prilike“, u okviru koje ćete pronaći stranicu programa Rezervacije bez rizika

Program Rezervacije bez rizika je osmišljen kako bi pružio pogodnosti partnerima i gostima. Ukoliko otkrijemo zloupotrebu programa, zadržavamo pravo da onemogućimo učešće objektima koji ne poštuju naše uslove pružanja usluge.

Kako vam se čini ova stranica?

Black Friday ponuda je dostupna

Aktivirajte ovu ponudu kako biste primili veći broj rezervacija krajem ove godine, kao i tokom cele 2021.

Saznajte više