Rezervacije bez rizika: često postavljana pitanja

Updated pre 5 months
Sačuvaj

Program „Rezervacije bez rizika“ vam pomaže da ostvarite rezervacije koje inače možda ne biste dobili. To činimo tako što putnicima u vaše ime nudimo još fleksibilnije pravilo otkazivanja, dok vam istovremeno pomažemo da smanjite rizike. Ukoliko gost otkaže rezervaciju, počećemo da tražimo novog gosta ili ćemo preuzeti obavezu plaćanja. Partneri koji su učestvovali u ovom programu su povećali stopu konverzije za do 3%. 

Saznajte osnovne informacije o programu „Rezervacije bez rizika“.

Ako imate pitanja u vezi sa programom „Rezervacije bez rizika“, ova često postavljana pitanja vam mogu pomoći da brzo pronađete odgovore koji su vam potrebni.


Sadržaj

Odeljak 1: šta mogu da očekujem ukoliko se pridružim programu „Rezervacije bez rizika“?

Odeljak 2: kako rezervacije bez rizika funkcionišu u slučaju otkazivanja?

Odeljak 3: kako funkcioniše plaćanje?

Odeljak 4: kako program „Rezervacije bez rizika“ funkcioniše ukoliko koristim channel manager ili sistem za upravljanje objektom?

Odeljak 5: kako da se pridružim ili napustim program „Rezervacije bez rizika“?


Odeljak 1: šta mogu da očekujem ukoliko se pridružim programu „Rezervacije bez rizika“?

 

Kada ću dobiti svoju prvu rezervaciju bez rizika?

Program „Rezervacije bez rizika“ počiva na podacima o potražnji kompanije Booking.com. Ove podatke svakodnevno koristimo kako bismo odredili kada i kome da ponudimo fleksibilno pravilo otkazivanja i povećali vaše šanse da dobijete rezervaciju. Iz tog razloga je moguće da nećete početi da primate rezervacije bez rizika odmah nakon pridruživanja programu.

Svaki put kada primite rezervaciju bez rizika, možete je pronaći ukoliko potražite oznaku „Bez rizika“ na stranici „Rezervacije“ u ekstranetu ili stranici „Rezervacije“ u aplikaciji Pulse. Ako koristite channel manager ili sistem za upravljanje objektom, rezervacije bez rizika možete da prepoznate ukoliko pogledate polje u kome je navedeno pravilo otkazivanja ili deo sa komentarima i napomenama.

Koje informacije mogu naći u ekstranetu kada primim rezervaciju bez rizika?

Rezervacija bez rizika funkcioniše na isti način kao i svaka druga rezervacija koju primate. Jedina razlika je u tome što rezervacija bez rizika ima produženi period otkazivanja.

U ekstranet smo ipak dodali još neke informacije kako bismo vam pomogli da razumete sve detalje u vezi sa rezervacijama bez rizika koje primate. Da biste saznali više, pogledajte ovaj video – možete uključiti i titlove da biste videli prevod na svom jeziku.

Napomena: pobrinućemo se da rezervacije bez rizika primite onda kada naši podaci pokažu da postoji najveća verovatnoća da će gost ostvariti planirani boravak. Kada primite rezervacije bez rizika, proverite ažurirane podatke na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu kako biste bili sigurni da ste upoznati sa izmenjenim pravilom otkazivanja.


Odeljak 2: kako rezervacije bez rizika funkcionišu u slučaju otkazivanja?

 

Gde mogu da proverim pravilo otkazivanja rezervacije bez rizika?

Pravilo otkazivanja rezervacije bez rizika možete da proverite na stranici „Rezervacije“ u ekstranetu. Kliknite na broj rezervacije bez rizika koja vas interesuje, a zatim skrolujte naniže do odeljka „Pravila“.

Šta se dešava ako gost rezerviše i otkaže jedinicu tokom perioda otkazivanja za rezervacije bez rizika koji Booking.com nudi u okviru ovog programa?

Ako gost otkaže tokom perioda za otkazivanje rezervacije bez rizika, odmah ćemo početi da tražimo novog gosta ukoliko je jedinica i dalje dostupna za rezervisanje.

Kako će mi Booking.com pomoći da pronađem novog gosta?

Prvo ćemo pokušati da ponovo prodamo sva otkazana noćenja odjednom. Ako novi gost rezerviše samo neka od otkazanih noćenja, a ne sva, nastavićemo da prodajemo preostala noćenja. U tom slučaju ćete morati da uklonite sva ograničenja minimalne dužine boravka koja ste podesili. Poslaćemo vam obaveštenje putem ekstraneta ukoliko bude potrebno da to učinite.

Dok tražimo novog gosta, možda ćemo poboljšati vaš rang ili ponuditi niže cene kako bismo vaš objekat učinili privlačnijim i podstakli putnike da ga rezervišu. Ako to učinimo, pokrićemo sve eventualne troškove tako da nećete morati sami da nudite popuste.

Ukoliko ne pronađemo novog gosta, preuzećemo obavezu plaćanja.

Kako ću znati da li ste pronašli novog gosta?

Kada pronađemo novog gosta, njegova rezervacija će vam se prikazivati kao nova rezervacija. Postupajte sa njom kao i sa svakom drugom rezervacijom.

Zamenska rezervacija će takođe biti povezana sa prvobitnom rezervacijom bez rizika. U ekstranetu ćete moći da vidite ažurirani broj otkazane rezervacije bez rizika na stranici „Podaci o rezervaciji“. Ako koristite channel manager ili sistem za upravljanje objektom, moći ćete da pronađete ovu informaciju u delu sa komentarima i napomenama.

Šta se dešava ukoliko ne možete da pronađete novog gosta?

Ako je otkazana jedinica i dalje dostupna za rezervisanje nakon prvobitnog otkazivanja i za nju nisu podešena nikakva ograničenja, preuzećemo obavezu plaćanja na osnovu pravila koje je važilo za prvobitnu rezervaciju. Više informacija ćete pronaći u odeljku 3 ovih često postavljanih pitanja.

Šta je potrebno da uradim ako gost otkaže rezervaciju bez rizika tokom perioda kada u skladu sa pravilom otkazivanja nema mogućnosti povraćaja novca?

Ako gost otkaže nakon završetka produženog perioda otkazivanja, on je odgovoran za otkazivanje kao i obično. Trebalo bi da pratite isti postupak kao i kada gost otkaže običnu rezervaciju bez mogućnosti povraćaja novca.

Ukoliko je potrebno da teretite kreditnu karticu gosta za rezervaciju, dobićete pristup podacima kreditne kartice kada istekne period otkazivanja za rezervacije bez rizika. Trebalo bi da je odmah proverite i što pre prijavite ako je nevažeća. Da biste saznali kako da označite kreditne kartice kao nevažeće, pogledajte ovaj članak.

Zašto je potrebno da moja jedinica bude dostupna za rezervisanje i bez ograničenja?

Kako bismo maksimalno povećali mogućnost za pronalaženje novog gosta, prodajemo noćenja pojedinačno. Ako je jedinica i dalje dostupna za rezervisanje, najpre ćemo pokušati da ponovo prodamo sva otkazana noćenja odjednom. Ako novi gost rezerviše samo neka od otkazanih noćenja, a ne sva, nastavićemo da prodajemo preostala noćenja. U ovom slučaju ćete morati da uklonite sva ograničenja minimalne dužine boravka koja ste podesili. Poslaćemo vam obaveštenje putem ekstraneta ukoliko bude potrebno da to učinite.


Odeljak 3: kako funkcioniše plaćanje?

 

Kako funkcioniše plaćanje za rezervacije bez rizika kada gosti ostvare planirani boravak?

Ukoliko vršite naplatu putem virtuelnih kreditnih kartica ili bankovnog transfera, postupak je isti kao i obično. Podatke o plaćanju možete da pronađete na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu.

Ako vršite naplatu sa kreditne kartice gosta, potrebno je da proverite karticu čim istekne period za otkazivanje. Ako je kartica važeća i podaci o rezervaciji se ne menjaju, možete da je teretite prilikom prijavljivanja ili odjavljivanja kao što biste inače učinili. Ukoliko je nevažeća, molimo vas da to prijavite što pre, a mi ćemo ponovo početi da tražimo novog gosta.

Ne zaboravite, naplatićemo proviziju za sve rezervacije koje vam donose prihod, kao i obično.

Gde mogu da vidim podatke o plaćanju za rezervacije bez rizika?

Podatke o plaćanju za rezervacije bez rizika možete da vidite na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu. U odeljku „Pregled jedinica za rezervacije bez rizika“ možete saznati kada i kome treba da naplatite rezervaciju.

Ako ne možete da pronađete novog gosta, kako i kada ću primiti uplatu?

Ukoliko obično primate uplate putem virtuelnih kreditnih kartica, aktiviraćemo virtuelnu kreditnu karticu za ovu uplatu nakon prvobitnog datuma boravka otkazane rezervacije. Podatke o virtuelnim kreditnim karticama možete naći na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu, u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom.

Ukoliko uplate obično primate putem bankovnog transfera, primićete novac na isti način. Uplatu ćemo izvršiti u skladu sa vašim uobičajenim rasporedom isplata.

Kako da teretim virtuelnu kreditnu karticu?

Virtuelne kreditne kartice za rezervaciju bez rizika teretite na isti način kao i za druge rezervacije. Za više informacija o tome kako da teretite virtuelnu kreditnu karticu, pogledajte ovaj članak.

Šta treba da uradim ako je kreditna kartica gosta nevažeća?

Kao i inače, trebalo bi da proverite kreditnu karticu svakog gosta kada istekne period otkazivanja. Ukoliko je nevažeća, molimo vas da to prijavite što pre. Da biste saznali kako da označite kreditne kartice kao nevažeće, pogledajte ovaj članak.

 


Odeljak 4: kako funkcioniše program „Rezervacije bez rizika“ ukoliko koristim channel manager ili sistem za upravljanje objektom?

 

Kako mogu da prepoznam rezervaciju bez rizika u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom (PMS)?

Kada primite rezervaciju bez rizika, možete da je prepoznate ukoliko pogledate polje u kome je navedeno pravilo otkazivanja u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom (PMS). Ako nemate polje u kome je navedeno pravilo otkazivanja, potražite reči „rezervacija bez rizika“ u delu sa komentarima i napomenama.

Kako mogu da pratim status rezervacije bez rizika ukoliko koristim channel manager ili sistem za upravljanje objektom (PMS)?

Informacije u vezi sa rezervacijama bez rizika uključićemo u poruke o potvrdi, izmeni i otkazivanju koje ćemo vam slati kao i obično. Sve ove poruke će sadržati reči „rezervacija bez rizika“ pa ćete lako moći da ih prepoznate.

Kako biste bili sigurni da uvek vidite sve podatke o svakoj rezervaciji, takođe preporučujemo da redovno proveravate stranicu „Rezervacije“ u ekstranetu.

Šta se dešava ako koristim channel manager ili sistem za upravljanje objektom (PMS) i gost otkaže rezervaciju bez rizika?

Ukoliko se to desi, poslaćemo poruku o otkazivanju vašem channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom (PMS). Za više informacija, potražite reči „rezervacija bez rizika“ u polju sa opisom jedinice ili delu sa komentarima i primedbama u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom (PMS).

Odmah ćemo početi da tražimo novog gosta, ukoliko je jedinica i dalje dostupna za rezervisanje. Najpre ćemo pokušati da ponovo prodamo sva otkazana noćenja odjednom. Ako novi gost rezerviše samo neka od otkazanih noćenja, a ne sva, nastavićemo da prodajemo preostala noćenja. U tom slučaju ćete morati da uklonite sva ograničenja minimalne dužine boravka koja ste podesili. Poslaćemo vam obaveštenje putem ekstraneta ukoliko bude potrebno da to učinite.

Kada pronađemo novog gosta, njegova rezervacija će vam se prikazivati kao nova rezervacija. U okviru podataka o rezervaciji biće navedene reči „rezervacija bez rizika“.

Ukoliko ne možemo da pronađemo novog gosta, preuzećemo obavezu plaćanja.

Kada mogu da proverim podatke o plaćanju za rezervaciju bez rizika u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom (PMS)?

Ukoliko gost plati rezervaciju kreditnom karticom, nakon završetka perioda otkazivanja za rezervacije bez rizika ćemo vam poslati poruku o izmeni u kojoj ćemo vas zamoliti da proverite i potvrdite podatke kreditne kartice.

Ukoliko vršite naplatu putem virtuelnih kreditnih kartica ili bankovnog transfera, postupak je isti kao i obično.

Kako da proverim podatke kreditne kartice gosta ili virtuelne kreditne kartice u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom(PMS)?

To možete učiniti na isti način kao i za druge rezervacije. Za više informacija pogledajte odeljak „Channel Manager: kreditne kartice“ u okviru ovog članka.

 


Odeljak 5: kako da se pridružim ili napustim program „Rezervacije bez rizika“?

 

Kako da se pridružim programu Rezervacije bez rizika?

Da biste se pridružili programu, ulogujte se u ekstranet, kliknite na opciju „Prilike“, a zatim na „Program Rezervacije bez rizika“. Imajte na umu da morate biti prijavljeni za Uslugu naplate kompanije Booking.com kako biste ispunili uslove za učešće u programu „Rezervacije bez rizika“.

Ako ste se već prijavili za Uslugu naplate kompanije Booking.com, a vaš objekat se ne nalazi u kopnenoj Francuskoj, Francuskoj Gvajani, Majotu, Martiniku, Gvadelupeu, Sen Pjer i Mikelonu ili Reunionu, automatski ćete se pridružiti programu „Rezervacije bez rizika“.

Kako da napustim program „Rezervacije bez rizika“?

Razumemo da ovaj program možda trenutno ne odgovara potrebama vašeg objekta. Ukoliko želite da ga napustite, na raspolaganju imate dve opcije:

Ako želite da privremeno prestanete sa korišćenjem programa „Rezervacije bez rizika“, možete ga napustiti tokom perioda do tri meseca. Nakon isteka perioda privremenog napuštanja, automatski ćemo vas ponovo uključiti u program.

Ukoliko želite da prestanete sa korišćenjem programa „Rezervacije bez rizika“ na duže od tri meseca, možete ga napustiti na neograničeno vreme.

Da biste napustili program privremeno ili na neograničeni period, ulogujte se u ekstranet, kliknite na opciju „Prilike“, a zatim na „Program Rezervacije bez rizika“. Kliknite na „Napustite ovaj program“ pri dnu stranice, izaberite „Na neograničeno vreme“ ili odredite broj meseci tokom kojih želite da ga napustite, a zatim kliknite na „Sačuvaj“.

Napomena: ukoliko prestanete da koristite Uslugu naplate kompanije Booking.com, takođe ćemo vas isključiti iz programa „Rezervacije bez rizika“. Ako kasnije odlučite da se ponovo prijavite za Uslugu naplate kompanije Booking.com, automatski ćemo vas ponovo uključiti u program „Rezervacije bez rizika“.

Is this article helpful?