Smart flex rezervacije: često postavljana pitanja

Ažurirano pre 4 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Program „Smart flex rezervacije“ (donedavno poznat kao program „Rezervacije bez rizika“) vam pomaže da privučete rezervacije koje inače možda ne biste ostvarili. To činimo tako što putnicima u vaše ime nudimo još fleksibilnije pravilo otkazivanja, dok vam istovremeno smanjujemo poteškoće. Dodatne fleksibilne opcije nudimo samo gostima za koje postoji manja verovatnoća da će otkazati. Ukoliko gost otkaže rezervaciju, potražićemo novog gosta. Ako ne uspemo da ga pronađemo, izvršićemo vam nadoknadu za ta noćenja. Partneri koji su učestvovali u ovom programu su povećali stopu konverzije za do 3%.

Pročitajte ovaj članak i saznajte više o tome kako funkcioniše program „Smart flex rezervacije“.


Sadržaj

Odeljak 1: šta mogu da očekujem ukoliko se pridružim programu „Smart flex rezervacije“?

Odeljak 2: kako funkcionišu smart flex rezervacije u slučaju otkazivanja?

Odeljak 3: kako funkcioniše plaćanje?

Odeljak 4: kako funkcioniše ovaj program ukoliko koristim channel manager-a ili sistem za upravljanje objektom?

Odeljak 5: kako da se pridružim programu „Smart flex rezervacije“ ili da ga napustim?


Odeljak 1: šta mogu da očekujem ukoliko se pridružim programu „Smart flex rezervacije“?

 

Kada ću primiti prvu smart flex rezervaciju?

Program „Smart flex rezervacije“ počiva na podacima o potražnji kompanije Booking.com. Ove podatke svakodnevno koristimo kako bismo utvrdili kada i kome da ponudimo fleksibilno pravilo otkazivanja i povećali vaše šanse da primite rezervaciju za koju postoji manja verovatnoća da će biti otkazana. Iz tog razloga je moguće da nećete početi da primate smart flex rezervacije odmah nakon pridruživanja programu.

Svaki put kada primite smart flex rezervaciju, možete je pronaći ukoliko potražite oznaku „Smart flex“ na stranici „Rezervacije“ u ekstranetu ili stranici „Rezervacije“ u aplikaciji Pulse. Ako koristite channel manager-a ili sistem za upravljanje objektom, smart flex rezervacije možete da prepoznate ukoliko proverite polje u kome je navedeno pravilo otkazivanja ili deo sa komentarima i napomenama.

Koje informacije mogu da pronađem u ekstranetu nakon što primim smart flex rezervaciju?

Smart flex rezervacija funkcioniše na isti način kao i svaka druga rezervacija koju primite. Jedina razlika je u tome što smart flex rezervacija ima produženi period za otkazivanje.

Uprkos tome, dodali smo još neke informacije u ekstranet kako bismo vam pomogli da razumete sve detalje u vezi sa smart flex rezervacijama koje primate. Da biste saznali više, pogledajte ovaj video – možete da uključite i titlove kako biste videli prevod na svom jeziku.

Napomena: pobrinućemo se da smart flex rezervacije primite onda kada naši podaci pokažu da postoji najveća verovatnoća da će gosti ostvariti planirani boravak. Kada primite smart flex rezervacije, proverite ažurirane podatke na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu kako biste bili sigurni da ste upoznati sa izmenjenim pravilom otkazivanja.


Odeljak 2: kako funkcionišu smart flex rezervacije u slučaju otkazivanja?

 

Gde mogu da proverim pravilo otkazivanja smart flex rezervacije?

Pravilo otkazivanja smart flex rezervacije možete da proverite na stranici „Rezervacije u ekstranetu. Kliknite na broj smart flex rezervacije koja vas zanima, a zatim skrolujte naniže do odeljka „Pravila“.

Šta se dešava ako gost rezerviše i otkaže jedinicu tokom perioda za otkazivanje smart flex rezervacije koji Booking.com nudi u okviru ovog programa?

U slučaju da gost otkaže tokom perioda za otkazivanje smart flex rezervacije, odmah ćemo početi da tražimo novog gosta ukoliko je jedinica i dalje otvorena i dostupna za rezervisanje.

Kako će mi Booking.com pomoći da pronađem novog gosta?

Prvo ćemo pokušati da ponovo prodamo sva otkazana noćenja odjednom. Ako novi gost rezerviše samo neka od otkazanih noćenja, a ne sva, nastavićemo da prodajemo preostala noćenja. Kako bi mogućnost pronalaženja novog gosta bila veća, preporučujemo da uklonite ograničenja.

Dok tražimo novog gosta, možda ćemo poboljšati vaš rang ili ponuditi niže cene da bismo vaš objekat učinili privlačnijim i podstakli putnike da ga rezervišu. Ako to učinimo, pokrićemo sve eventualne troškove tako da nećete morati sami da nudite popuste.

Ukoliko ne pronađemo novog gosta, preuzećemo obavezu plaćanja.

Kako ću znati da li ste pronašli novog gosta?

Kada pronađemo novog gosta, njegova rezervacija će vam se prikazivati kao nova rezervacija. Postupajte sa njom kao i sa svakom drugom rezervacijom.

Zamenska rezervacija će takođe biti povezana sa prvobitnom smart flex rezervacijom. Na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu ćete moći da vidite ažurirani broj otkazane smart flex rezervacije. Ako koristite channel manager-a ili sistem za upravljanje objektom, moći ćete da pronađete ovu informaciju u delu sa komentarima i napomenama.

Šta se dešava ukoliko ne uspete da pronađete novog gosta?

Ukoliko je otkazana jedinica i dalje otvorena i dostupna za rezervisanje nakon inicijalnog otkazivanja, izvršićemo vam nadoknadu na osnovu pravila koje je važilo za prvobitnu rezervaciju. Više informacija ćete pronaći u odeljku 3 ovih često postavljanih pitanja.

Šta se događa ukoliko gost otkaže smart flex rezervaciju usled vanrednih okolnosti?

Ako predvidimo bilo kakve vanredne okolnosti u budućnosti, prestaćemo gostima da nudimo mogućnost besplatnog otkazivanja u okviru programa „Smart flex rezervacije“. Na taj način ćemo sprečiti nove rezervacije sa većom verovatnoćom za otkazivanje. Na primer, ukoliko dođe do nove zabrane kretanja usled pandemije, prestaćemo gostima da nudimo mogućnost besplatnog otkazivanja u okviru programa „Smart flex rezervacije“. Međutim, u skladu sa opštim uslovima i odredbama za otkazivanja usled vanrednih okolnosti, nismo odgovorni za pronalaženje novih gostiju za postojeće smart flex rezervacije.

Šta je potrebno da uradim ako gost otkaže smart flex rezervaciju tokom perioda kada u skladu sa pravilom otkazivanja nema mogućnosti povraćaja novca?

Ako gost otkaže nakon završetka produženog perioda za otkazivanje, on je odgovoran za uobičajeno otkazivanje. Trebalo bi da pratite isti postupak kao i kada gost otkaže običnu rezervaciju bez mogućnosti povraćaja novca.

Ukoliko je potrebno da teretite kreditnu karticu gosta za rezervaciju, dobićete pristup podacima kreditne kartice tek nakon što istekne period za otkazivanje smart flex rezervacije. Trebalo bi da je odmah proverite i što pre prijavite ako je nevažeća. Za više informacija o tome kako da označite kreditne kartice kao nevažeće, pogledajte ovaj članak.

Šta se događa ako gost otkaže smart flex rezervaciju tokom perioda za koji važi moje pravilo otkazivanja?

Ukoliko gost otkaže tokom vašeg prvobitnog perioda za besplatno otkazivanje, neće se primenjivati dodatni period za besplatno otkazivanje koji omogućava program „Smart flex rezervacije“. Takvo otkazivanje se stoga tretira kao i svako drugo otkazivanje koje biste mogli da imate. Primenjuje se isti postupak kao i za uobičajene rezervacije, a Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za traženje novog gosta.

Zašto preporučujete da moja jedinica bude otvorena i dostupna za rezervisanje bez ograničenja?

Kako bismo mogli da pronađemo novog gosta, prodajemo noćenja pojedinačno. Ako je jedinica i dalje otvorena i dostupna za rezervisanje, najpre ćemo pokušati da ponovo prodamo sva otkazana noćenja odjednom. Ukoliko novi gost rezerviše samo neka od otkazanih noćenja, a ne sva, nastavićemo da prodajemo preostala noćenja. U ovoj situaciji će uklanjanje svih postavljenih ograničenja minimalne dužine boravka povećati mogućnost pronalaženja novog gosta. 


Odeljak 3: kako funkcioniše plaćanje?

 

Kako funkcioniše plaćanje za smart flex rezervacije kada gosti ostvare planirani boravak?

Ukoliko vršite naplatu putem virtuelnih kreditnih kartica ili bankovnog transfera, postupak je isti kao i obično. Podatke o plaćanju možete da pronađete na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu.

U slučaju da vršite naplatu sa kreditne kartice gosta, potrebno je da proverite karticu čim istekne period za otkazivanje. Ako je kartica važeća i podaci o rezervaciji se ne menjaju, možete da je teretite prilikom prijavljivanja ili odjavljivanja kao što biste inače učinili. Ukoliko je nevažeća, molimo vas da to prijavite što pre, a mi ćemo ponovo početi da tražimo novog gosta.

Ne zaboravite, naplatićemo proviziju za sve rezervacije koje vam donose prihod, kao i obično.

Gde mogu da vidim podatke o plaćanju za smart flex rezervacije?

Podatke o plaćanju za smart flex rezervacije možete da vidite na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu. U odeljku „Pregled jedinica u okviru programa Smart flex rezervacije“ možete saznati kada i kome treba da naplatite određenu rezervaciju.

Ako ne budete mogli da pronađete novog gosta, kako i kada ću primiti uplatu?

Ukoliko obično primate uplate putem virtuelnih kreditnih kartica, aktiviraćemo virtuelnu kreditnu karticu za ovu uplatu nakon prvobitnog datuma boravka otkazane rezervacije. Podatke o virtuelnim kreditnim karticama možete pronaći na stranici „Podaci o rezervaciji“ u ekstranetu, odnosno u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom.

Ukoliko uplate obično primate putem bankovnog transfera, primićete novac na isti način. Uplatu ćemo izvršiti u skladu sa vašim uobičajenim rasporedom isplata.

Kako da teretim virtuelnu kreditnu karticu?

Virtuelnu kreditnu karticu za smart flex rezervaciju teretite na isti način kao i za druge rezervacije. Za više informacija o tome kako da teretite virtuelnu kreditnu karticu, pogledajte ovaj članak.

Šta treba da uradim ako je kreditna kartica gosta nevažeća?

Kao i inače, trebalo bi da proverite kreditnu karticu svakog gosta kada istekne period za otkazivanje. Ukoliko je nevažeća, molimo vas da to prijavite što pre. Za više informacija o tome kako da označite kreditne kartice kao nevažeće, pogledajte ovaj članak.


Odeljak 4: kako funkcioniše ovaj program ukoliko koristim channel manager-a ili sistem za upravljanje objektom?

 

Kako mogu da prepoznam smart flex rezervaciju u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom?

Kada primite smart flex rezervaciju, možete da je prepoznate tako što ćete proveriti šta je navedeno u polju za pravilo otkazivanja u channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom. Ako nemate polje u kome je navedeno pravilo otkazivanja, potražite reči „smart flex rezervacija“ u delu sa komentarima i napomenama.

Kako mogu da pratim tok smart flex rezervacije ako koristim channel manager-a ili sistem za upravljanje objektom?

Informacije u vezi sa smart flex rezervacijama ćemo uključiti u poruke o potvrdama, izmenama i otkazivanjima koje ćemo vam slati kao i obično. Sve ove poruke će sadržati reči „smart flex rezervacija“, pa ćete lako moći da ih prepoznate.

Kako biste bili sigurni da uvek vidite sve podatke o svakoj rezervaciji, takođe preporučujemo da redovno proveravate stranicu „Rezervacije“ u ekstranetu.

Šta se dešava ako koristim channel manager-a ili sistem za upravljanje objektom, a gost otkaže smart flex rezervaciju?

Ukoliko se to desi, poslaćemo poruku o otkazivanju vašem channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom. Za više informacija, potražite reči „smart flex rezervacija“ u polju sa opisom jedinice ili delu sa komentarima i napomenama u channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom.

Ukoliko je jedinica i dalje otvorena i dostupna za rezervisanje, odmah ćemo početi da tražimo novog gosta. Najpre ćemo pokušati da ponovo prodamo sva otkazana noćenja odjednom. Ako novi gost rezerviše samo neka od otkazanih noćenja, a ne sva, nastavićemo da prodajemo preostala noćenja. Kako bi mogućnost pronalaženja novog gosta bila veća, preporučujemo da uklonite sva podešena ograničenja minimalne dužine boravka. Čim pronađemo novog gosta, njegova rezervacija će vam se prikazivati kao nova rezervacija. U okviru podataka o rezervaciji biće navedene reči „smart flex rezervacija“.

Ukoliko ne uspemo da pronađemo novog gosta, preuzećemo obavezu plaćanja.

Kada mogu da proverim podatke o plaćanju za smart flex rezervaciju u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom?

Ako gost plati rezervaciju kreditnom karticom, nakon završetka perioda za otkazivanje smart flex rezervacije ćemo vam poslati poruku o izmeni u kojoj ćemo vas zamoliti da proverite i potvrdite podatke kreditne kartice.

Ukoliko vršite naplatu putem virtuelnih kreditnih kartica ili bankovnog transfera, postupak je isti kao i obično.

Kako da proverim podatke kreditne kartice gosta ili virtuelne kreditne kartice u svom channel manager-u ili sistemu za upravljanje objektom?

To možete učiniti na isti način kao i za druge rezervacije. Za više informacija, pogledajte odeljak „Channel Manager: kreditne kartice“ na ovoj stranici.


Odeljak 5: kako da se pridružim programu „Smart flex rezervacije“ ili da ga napustim?

 

Kako da se pridružim programu „Smart flex rezervacije“?

Da biste se pridružili ovom programu, ulogujte se u ekstranet, kliknite na karticu „Prilike“, a zatim na program „Smart flex rezervacije“.

Ako se vaš objekat ne nalazi u kopnenoj Francuskoj, Francuskoj Gvajani, Majotu, Martiniku, Gvadelupeu, Sen Pjeru i Mikelonu ili Reinionu, automatski ćete se pridružiti programu „Smart flex rezervacije“.

Kako da napustim program „Smart flex rezervacije“?

Razumemo da ovaj program možda trenutno ne odgovara potrebama vašeg objekta. Ukoliko želite da ga napustite, na raspolaganju imate dve opcije:

Ako želite privremeno da prestanete sa korišćenjem programa „Smart flex rezervacije“, možete ga napustiti tokom perioda od najviše tri meseca. Nakon isteka perioda za privremeno napuštanje programa, automatski ćemo vas ponovo uključiti u njega.

Ukoliko želite da prestanete sa korišćenjem ovog programa na duže od tri meseca, možete ga trajno napustiti.

Za privremeno ili trajno napuštanje programa, ulogujte se u ekstranet, kliknite na karticu „Prilike“, a zatim na program „Smart flex rezervacije“. Kliknite na „Napustite ovaj program“ na dnu stranice, izaberite „Na neograničeno vreme“ ili odredite broj meseci tokom kojih želite da ga napustite, a potom kliknite na „Sačuvaj“.

Napomena: ukoliko prestanete da koristite Uslugu naplate kompanije Booking.com, takođe ćemo vas isključiti iz programa „Smart flex rezervacije“. Ako kasnije odlučite da se ponovo prijavite za Uslugu naplate kompanije Booking.com, automatski ćemo vas ponovo uključiti u program „Smart flex rezervacije“.

Da li je ovaj članak koristan?