Šta je to „Pregled analitičkih izveštaja”?

Vaš „Pregled analitičkih izveštaja“

Nudimo vam puno podataka da bismo vam pomogli u poboljšanju prodaje i pronalaženju načina za dobijanje većeg broja rezervacija.

Želimo da ovi podaci budu što korisniji i pregledniji, tako da smo ih sve stavili na jedno mesto: Booking Analitika.

Šta vam nudi „Pregled analitičkih izveštaja“?

Ova platforma se nalazi u vašem ekstranetu i nudi pristup poslovnim izveštajima sa informacijama u realnom vremenu koje mogu da vam pomognu u nadzoru nad proteklom i budućom prodajom. Takođe možete da uporedite svoje rezultate u odnosu na konkurenciju.

Izveštaj „Pregled gostiju“ vam pruža informacije o vašim trenutnim gostima koji su rezervisali smeštaj, što će vam pomoći da bolje razumete ko su vaši klijenti.

Takođe možete da vidite koliko unapred gosti rezervišu vaše smeštajne jedinice, kao i da vodite evidenciju o prodatim noćenjima. Svoj prihod ćete moći da vidite prikazan u nizu korisnih grafikona.

Da biste videli sve ove funkcije, otvorite karticu „Analitika“ u svom ekstranetu i kliknite na odeljak „Pregled analitičkih izveštaja“.