Šta je Genius Business program?

Updated pre 3 weeks

Genius Business je napredna alatka za targetiranje korisnika u okviru Genius programa. Ona vam omogućava da ponudite posebnu cenu isključivo Genius gostima koji putuju poslovno.

Povrh standardnog Genius popusta od 10%, jednostavno ponudite dodatni popust od najmanje 5% (ukupni popust od barem 15%) i izaberite jedinice na koje želite da primenite popust.

Genius poslovni popust može veoma praktično da se aktivira ili deaktivira u bilo kom trenutku. Za razliku od samog Genius programa, ne postoji period čekanja za ponovnu aktivaciju Genius poslovnog popusta, ukoliko ga privremeno isključite.  


Kako da se prijavite za Genius Business program

Kako biste aktivirali Genius poslovni popust, jednostavno se ulogujte u svoj ekstranet i pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na karticu „Poslovne prilike“.
  2. Izaberite „Genius program za partnere“, a zatim opciju „Izaberite svoju publiku“.
  3. U okviru opcije „Vaša Genius poslovna cena“, izaberite procenat popusta i jedinicu (jedinice) na koju će se primenjivati

Ukoliko ne vidite ovu opciju u svom ekstranetu, kontaktirajte sa svojim lokalnim timom za podršku partnerima.

Napomena: potrebno je da budete član Genius programa da biste mogli da nudite Genius poslovni popust gostima.

 

Idite na:


Ko dobija Genius poslovni popust?

Samo Genius gosti koji putuju poslovno mogu da ostvare Genius poslovni popust. Vodimo računa da gosti koji putuju turistički ne budu uključeni. Na primer, gosti koji rezervišu boravke samo tokom vikenda ili gosti koji putuju sa decom neće videti ove posebne cene.

Koliko dugo mogu da nudim Genius poslovni popust?

Genius poslovni popusti ostaju aktivni koliko god vi to želite. Nema određenih datuma ili vremena završetka. Vi odlučujete kada želite da ih aktivirate ili deaktivirate.

Da li mogu da deaktiviram Genius poslovni popust na određene dane?

Kao aktivni član Genius programa, možete da izaberete da pauzirate Genius popuste i ponude za do 30 dana godišnje. To podrazumeva i Genius poslovne popuste – nema dodatnih ili odvojenih dana kada možete da deaktivirate Genius Business program.

Na koje jedinice bi trebalo da primenim cenu za popustom?

Možete sami da odlučite za koju jedinicu (jedinice) želite da ponudite popust u skladu sa svojim potrebama. Neki objekti primenjuju Genius poslovni popust na sve jedinice kako bi maksimalno popunili svoje kapacitete. Drugi koriste Genius poslovni popust samo za svoje najskuplje jedinice.

Da li postoje penali ukoliko deaktiviram Genius poslovni popust? 

Genius poslovni popust možete da aktivirate i deaktivirate kad god želite. Deaktiviranje Genius poslovnog popusta neće uticati na vaše učešće u opštem Genius programu. 

Međutim, ukoliko napustite Genius program, više nećete moći da nudite Genius poslovni popust.

Kako da deaktiviram Genius poslovni popust?

Kako biste deaktivirali Genius poslovni popust, jednostavno se ulogujte u svoj ekstranet i pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na karticu „Poslovne prilike“.
  2. Izaberite „Genius program za partnere“, a zatim opciju „Izaberite svoju publiku“.
  3. U okviru opcije „Vaša Genius poslovna cena“, kliknite na padajući meni pored opcije „Izmeni“.
  4. Izaberite opciju „Deaktiviraj“ kako biste isključili Genius poslovni popust.

Želite li da privučete poslovne putnike koji troše više, ređe otkazuju i putuju van sezone?

Saznajte više o Genius Business programu

Kako vam se čini ova stranica?

Ažurirano: Paket za obnavljanje poslovanja

Novi saveti i uvidi za privlačenje gostiju.

Saznajte više