Šta je to Pregled vidljivosti?

Pregled vidljivosti se nalazi u kartici „Analitike“ u ekstranetu i nudi vam relevantne podatke na osnovu kojih možete da pratite i poboljšate svoju vidljivost u rezultatima pretrage na Booking.com veb sajtu.

Zašto je vidljivost toliko važna za poslovne rezultate vašeg objekta? Što ste vidljiviji u rezultatima pretrage, to su vam veće šanse da privučete goste na svoju stranicu objekta i dobijete rezervacije. Šta tačno radi Pregled vidljivosti?

Pregled vidljivosti koristi podatke iz prošlosti i olakšava vam da:  

 • Proverite koliko ste vidljivi u rezultatima pretrage na Booking.com veb sajtu
 • Uporedite svoju vidljivost sa ostalim objektima na vašem tržištu
 • Proverite svoju konverziju (u kojoj meri vaš objekat pretvara pretrage koje gosti vrše u rezervacije)
 • Prepoznate ključne faktore koji utiču na vaše rezultate kako biste mogli da preduzmete određene radnje i povećate svoju izloženost većem broju potencijalnih gostiju.

Koji indikatori poslovanja su prikazani u Pregledu vidljivosti?

Ključni indikatori Pregleda vidljivosti pokrivaju ceo proces koji gost obavlja, od početnog pretraživanja do rezervisanja. U svakoj fazi možete da pratite rezultat za proteklih 90 dana, koristeći sledeće metrike:

 • Pregledi rezultata pretrage Pokazuje koliko su puta potencijalni gosti videli vaš objekat u rezultatima pretrage.
 • Stopa kliktanja (CTR) Procenat potencijalnih gostiju koji su kliknuli na vaš objekat u rezultatima pretrage, u odnosu na broj pregleda rezultata pretrage.
 • Pregledi stranice objekta Pokazuje koliko su puta potencijalni gosti pogledali vašu stranicu objekta.
 • Rezervacije Ukupan broj primljenih rezervacija, uključujući otkazivanja.

Screen_Shot_2018-10-29_at_10.41.48_AM.jpg

Da li Pregled vidljivosti pokazuje dnevne i rezultate na dnevnom i godišnjem nivou?

Pregled vidljivosti prikazuje grafikon na kome možete da vidite svoje rezultate za proteklih 30, 90 ili 365 dana. Možete čak i da uporedite rezultate za proteklih 30 ili 90 dana sa istim periodom prethodne godine.

Vaš objekat dobija i Ocenu učinka u rezultatima pretrage, koja pokazuje kako se vaši rezultati vidljivosti rangiraju u odnosu na sve ostale objekte na vašem tržištu (za proteklih 90 dana).

4kyqml.jpg Svoju Ocenu učinka u rezultatima pretrage možete da poboljšate tako što ćete da se fokusirate na faktore koji nam pomažu da povežemo želje gostiju sa najrelevantnijim smeštajnim objektima. Sa druge strane, vama to pomaže da privučete goste koji žele da rezervišu smeštaj u objektu kao što je vaš.

Koji faktori najviše utiču na rezultate vidljivosti?

 • Stopa konverzije Procenat vaših ostvarenih rezervacija u odnosu na broj pregleda stranice objekta. Ovaj pregled upoređuje te podatke sa prosekom za vaše tržište. Konverzija je veoma važna jer nam pomaže u predviđanju verovatnoće da vaš objekat bude rezervisan. Ako gost koji je pretraživao koristeći određena podešavanja rezerviše vaš objekat, to pokazuje da ćete u budućnosti biti privlačni i drugim gostima sličnog profila.
 • Prosečna dnevna stopa (ADR) Prosečni prihod koji ostvarujete po plaćenoj zauzetoj smeštajnoj jedinici u određenom periodu. Ovaj pregled upoređuje te podatke sa prosekom za vaše tržište.
 • Stopa otkazivanja Procenat rezervisanih smeštajnih jedinica koje su otkazane u proteklih 90 dana. Ovaj pregled upoređuje te podatke sa prosekom za vaše tržište.
 • Ocena stranice objekta Pokazuje u kojoj meri je sadržaj vašeg objekta privlačan i koristan potencijalnim gostima (fotografije, opisi, sadržaji, podaci o smeštajnim jedinicama, informacije o doručku itd.).
 • Ocena kvaliteta cene Upoređuje vaše cene na Booking.com veb sajtu sa vašim najnižim cenama na drugim kanalima (ako može da se primeni).
 • Ocena gostiju Prikazuje kako su nekadašnji gosti doživeli boravak u vašem objektu.

18h8mz.jpg

Svi ovi faktori se direktno odražavaju na konverziju – pretvaranje posmatrača u goste – i pomažu vam da uočite šta treba da poboljšate. Ali budite sigurni da ostali objekti pokušavaju da privuku iste goste kao i vi.

Zbog toga vam Pregled vidljivosti omogućava da vidite svoj rang u rezultatima pretrage u okviru vaše konkurencije (ostali objekti na vašem tržištu). Podatke o konkurenciji možete da ažurirate u kartici „Analitike“ u svom ekstranetu jednom u 30 dana.

Pod pretpostavkom da ste savladali osnovna pravila za bolju vidljivost, uz konkurentnu ponudu i dovoljnu raspoloživost za datume za koje gosti pretražuju smeštaj, postoje dodatni načini da povećate svoje šanse da dobijete više rezervacija.

Ostale funkcije i alati za povećanje vidljivostiKada vaši poslovni rezultati dostignu određeni nivo i ispunite određene uslove, moći ćete da se uključite u dva programa koji će poboljšati vašu vidljivost u rezultatima pretrage.

 • Genius program An exclusive programme that brings you closer to our most frequent bookers. Your property gets a special Genius tag, a ranking boost and better visibility in search results on our website. Saznajte više.
 • Program preporučenih partnera Ekskluzivni program koji nagrađuje objekte sa najboljim poslovnim rezultatima dodeljivanjem posebnog znaka odobravanja (podignuti palac) i pružanjem odlične vidljivosti u rezultatima pretrage na našem veb sajtu. Saznajte više.

Osim toga, Pregled vidljivosti  možete da koristite kako biste istakli svoj objekat putnicima na određene datume kada je potražnja velika ili tokom perioda kada imate slabu prodaju ili puno otkazivanja.

Takođe možete da podesite popust ili promotivnu ponudu da biste povećali popunjenost za dane ili periode kada vam je to najpotrebnije.