Šta je Pregled vidljivosti?

Updated pre 1 god.
Sačuvaj

Pregled vidljivosti se nalazi u okviru kartice „Analitika“ u ekstranetu i sadrži relevantne podatke na osnovu kojih možete da pratite i poboljšate vidljivost objekta u rezultatima pretrage na Booking.com veb sajtu.

Zašto je vidljivost toliko važna za poslovne rezultate vašeg objekta? Što ste vidljiviji u rezultatima pretrage, to su vam veće šanse da privučete goste na stranicu objekta i dobijete rezervacije.

Kako funkcioniše Pregled vidljivosti? Pregled vidljivosti koristi sve prethodne podatke i olakšava vam da:  

 • Proverite vidljivost svog objekta u rezultatima pretrage na Booking.com veb sajtu
 • Uporedite njegovu vidljivost sa ostalim objektima na istom tržištu
 • Proverite svoju konverziju (u kojoj meri se pretrage koje gosti vrše pretvaraju u rezervacije u vašem objektu)
 • Prepoznate ključne faktore koji utiču na vaše rezultate kako biste mogli da preduzmete određene korake i povećate izloženost većem broju potencijalnih gostiju.

Koji indikatori poslovanja su prikazani u Pregledu vidljivosti? Ključni indikatori u okviru Pregleda vidljivosti pokrivaju celokupno korisničko iskustvo – od početne pretrage do rezervisanja. U svakoj fazi možete da pratite rezultate za proteklih 90 dana, koristeći sledeće metrike:

 • Broj pregleda u rezultatima pretrage Koliko su puta potencijalni gosti videli vaš objekat u rezultatima pretrage.
 • Stopa kliktanja (CTR) Procenat potencijalnih gostiju koji su kliknuli na vaš objekat u rezultatima pretrage, u odnosu na broj pregleda u rezultatima pretrage.
 • Broj pregleda stranice objekta Koliko su puta potencijalni gosti pogledali stranicu objekta.
 • Rezervacije Ukupan broj primljenih rezervacija, uključujući otkazivanja.

Screen_Shot_2018-10-29_at_10.41.48_AM.jpg

Da li Pregled vidljivosti pokazuje rezultate na dnevnom i godišnjem nivou? Pregled vidljivosti prikazuje grafikon na kome možete da vidite svoje rezultate u proteklih 30, 90 ili 365 dana. Možete čak i da uporedite rezultate za proteklih 30 ili 90 dana sa istim periodom prethodne godine.

Vaš objekat dobija i Ocenu učinka u rezultatima pretrage, koja pokazuje kako se njegova vidljivost rangira u odnosu na sve ostale objekte na istom tržištu (za proteklih 90 dana).

4kyqml.jpg

Ocenu učinka u rezultatima pretrage možete da poboljšate tako što ćete se fokusirati na faktore koji nam pomažu da povežemo želje gostiju sa najrelevantnijim smeštajnim objektima. Sa druge strane, vama to pomaže da privučete goste koji žele da rezervišu smeštaj u objektu kao što je vaš.

Koji faktori najviše utiču na rezultate vidljivosti?

 • Stopa konverzije Procenat ostvarenih rezervacija u odnosu na broj pregleda stranice objekta. Ovaj pregled upoređuje navedene podatke sa prosekom za vaše tržište. Konverzija je veoma važna jer nam pomaže u predviđanju verovatnoće da će vaš objekat biti rezervisan. Ako gost koji je pretraživao koristeći određena podešavanja rezerviše u vašem objektu, to pokazuje da ćete u budućnosti biti privlačni i drugim gostima sličnog profila.
 • Prosečna cena po danu (ADR) Prosečni prihod koji ostvarujete po plaćenoj zauzetoj smeštajnoj jedinici u određenom periodu. Ovaj pregled upoređuje te podatke sa prosekom za vaše tržište.
 • Stopa otkazivanja Procenat rezervisanih smeštajnih jedinica koje su otkazane u proteklih 90 dana. Ovaj pregled upoređuje te podatke sa prosekom za vaše tržište.
 • Ocena stranice objekta Pokazuje u kojoj meri je sadržaj vašeg objekta privlačan i koristan potencijalnim gostima (fotografije, opisi, sadržaji, podaci o smeštajnim jedinicama, informacije o doručku itd.).
 • Ocena kvaliteta cene Upoređuje vaše cene na Booking.com veb sajtu sa vašim najnižim cenama na drugim kanalima (ako je to primenljivo).
 • Ocena gostiju Prikazuje kakvo je bilo iskustvo prethodnih gostiju u vašem objektu.

18h8mz.jpg

Svi ovi faktori se direktno odražavaju na konverziju (pretvaranje posetilaca veb sajta u goste koji rezervišu) i pomažu vam da uočite šta treba da poboljšate. Budite sigurni da ostali objekti pokušavaju da privuku iste goste kao i vi.

Stoga vam Pregled vidljivosti omogućava da uporedite rang svog objekta u rezultatima pretrage u odnosu na konkurente (ostale objekte na istom tržištu). Podatke o grupi konkurenata možete da ažurirate u okviru kartice „Analitika“ u ekstranetu jednom u 30 dana.

Ukoliko ste već preduzeli sve osnovne korake za poboljšanje vidljivosti, imate konkurentnu ponudu i dovoljno raspoloživosti za datume koje gosti pretražuju, postoje dodatni načini za povećanje šansi da dobijete više rezervacija.

Ostale funkcije i alatke za povećanje vidljivosti Kada vaši poslovni rezultati dostignu određeni nivo i ispunite potrebne uslove, moći ćete da se uključite u dva programa koji će dodatno poboljšati vidljivost objekta u rezultatima pretrage.

 • Genius program Ekskluzivni program kojim privlačite naše najredovnije goste. Vaš objekat dobija posebnu Genius oznaku, viši rang i bolju vidljivost u rezultatima pretrage na našem veb sajtu. Saznajte više.
 • Program preporučenih partnera Ekskluzivni program koji nagrađuje objekte sa najboljim poslovnim rezultatima dodeljivanjem posebnog znaka odobravanja (podignuti palac). Ovi objekti takođe dobijaju bolju vidljivosti u rezultatima pretrage na našem veb sajtu. Saznajte više.

Osim navedenih opcija, dostupan vam je i Sistem za povećanje vidljivosti koji možete da koristite kako biste istakli svoj objekat putnicima na određene datume kada je potražnja velika ili tokom perioda kada imate slabu prodaju ili puno otkazivanja.

Takođe možete da podesite popust ili promotivnu ponudu da biste povećali popunjenost za dane ili periode kada vam je to najpotrebnije.

Da li je ovaj članak koristan?