Rezultati pretrage, rang i vidljivost

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 2 min.
Sačuvaj

Što je vaš objekat bolje rangiran na našoj platformi, to je vidljiviji potencijalnim gostima. 


Odeljci ovog članka:


Rang u rezultatima pretrage

Rang u rezultatima pretrage određuje redosled po kom se prikazuju dostupni smeštaji u rezultatima pretrage. Ti rezultati se zasnivaju na jedinstvenim preferencijama putnika koji vrše pretragu, a uključuju njihovo ponašanje prilikom pretraživanja, dinamiku na tržištu i rezultate objekta. Ovi faktori nam omogućavaju da prikažemo objekte koji odgovaraju potrebama svakog putnika, a ne da svima koji vrše pretragu na našoj platformi prikazujemo iste objekte.

Rang svog objekta možete poboljšati tako što ćete se fokusirati na sledeće oblasti:

  • Konverzija – procenat rezervacija u odnosu na broj pregleda stranice
  • Prosečna cena po danu (ADR) – prosečni prihod koji ostvarujete po plaćenoj zauzetoj jedinici
  • Otkazivanja – procenat rezervisanih jedinica koje su otkazane u proteklih 90 dana
  • Ocena stranice objekta – pokazuje u kojoj meri je stranica vašeg objekta privlačna, uzimajući u obzir njen sadržaj, slike, opise i sadržaje
  • Ocena gostiju – pokazuje kako su prethodni gosti ocenili svoj boravak

Pregled ranga

Pregled ranga sadrži podatke na osnovu kojih možete da pratite i poboljšate rang svog objekta na našoj platformi. Pregled ranga možete pronaći u ekstranetu ukoliko kliknete na karticu „Analitika“, a zatim izaberete opciju „Pregled ranga“.

Možete da pratite rezultate za proteklih 30, 90 ili 365 dana u sledećim oblastima:

  • Broj pregleda u rezultatima pretrage – koliko puta se vaš objekat pojavio u rezultatima pretrage
  • Stopa kliktanja – procenat klikova na vaš objekat u odnosu na broj pregleda u rezultatima pretrage
  • Broj pregleda stranice objekta – koliko puta je pregledana stranica vašeg objekta
  • Rezervacije – ukupan broj primljenih rezervacija, uključujući otkazivanja 
  • Ocena u rezultatima pretrage – uspešnost vašeg objekta u rezultatima pretrage u poređenju sa drugim objektima na vašem tržištu

Da li je ovaj članak koristan?